Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İHLAS VE İRŞAD BaşYazı...

İHLAS VE İRŞAD / Muzaffer YALÇIN

Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. O güzeller güzeli Peygamber Efendimize salât ve selamların en güzeli olsun. Âline, ashabına, ehlibeytine de sonsuz salât ve selamlar olsun inşallah. Bu sohbet vesilesi ile peygamberimiz (s.a.v)’e, mübarek Efendim Abdullah Farukî el-MÜCEDDİDÎ Hazretle... devamı...


KUR’AN-I KERİM’İN HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.V) SÜNNETİNE VERDİĞİ DEĞER KUR’AN-I KERİM’İN HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.V) SÜNNETİNE VERDİĞİ DEĞER(Abdurrahman VAR)
Kur’an-ı Kerimin Hz. Peygamber’in sünnetine verdiği de?eri araştırmamızda gördük ki, önce bu konu ile ilgili olarak Kuran-ı Kerimde 115 ayet bulunmaktadır. Bunları 11 ba?lık altında toplamaya çalı?tık. Bunlardan bazılarında dipnot i?aret ederken bazılarında metinler vererek i?lemeye ç...

HİCRETİN ANLAM VE ÖNEMİ HİCRETİN ANLAM VE ÖNEMİ(Yusuf BİLGEN)
"İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, (muhacirleri) barındıranlar, yardım edenler, işte gerçek mü'min olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır." (1) "İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından All...

SİYER-İ NEBİ SİYER-İ NEBİ(Ayhan ÖZKAN)
Bu sayımızda da Efendimiz (a.s)’ın Peygamber olmasından önceki yaşantılarından kesitler vermeye çalı?acağız in?allah. Çünkü, Efendimiz (s.a.v)’in peygamberlikten önceki hayatları da oldukça önemlidir. O, “Ben Allah’ın elçisiyim.” buyurdukları zaman Mekkeli mü?rikler ...

Mümin Olabilmek Mümin Olabilmek(Abdülcelal EMANET)
Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, o’nun ayetleri okundu?unda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal/2) Müslüman olmanın ilk şartı; kainatı ve onda bulunan tüm varlıkları yaratan Allah’a ve o’nun Rasûlüne iman...

NAMAZIN ÖNEMİ VE DİNİMİZDEKİ YERİ NAMAZIN ÖNEMİ VE DİNİMİZDEKİ YERİ(Mehmet YALÇIN)
İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi de, muhakkak ki namazdır. Hakkıyla yerine getirilen bu ibadet, insanları kötülükten alıkoyup, kulu Allah’a (c.c.) yakınlaştırır. Cenab-ı Allah (c.c) Kur’an-ı Keriminde, birçok ayetinde müminlere namazı dosdoğru kılmalarını emretmi?tir. Nama...

ÂYET EZBERLEYELİM ÂYET EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
&#...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
•=...

İnsan-ı Kâmil (Allah Dostları) İnsan-ı Kâmil (Allah Dostları)(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve kezâlik. Ve’...

MÜMİNİN TESETTÜRÜ NASIL OLMALI? MÜMİNİN TESETTÜRÜ NASIL OLMALI?(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Örtünme; fıtratın da bir gereği olarak, ilk insanla, Rabbimiz tarafından gerekli kılınan bir olgudur. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın cennetteki elbiseleri, bir kudret-i ilahi olup vücutlarını kendili?inden örten nuranî bir libas idi. İlk defa yasak meyve olayı ve sonrasında, üzerlerindeki bu nura...

ESMÂÜ’L HÜSNÂ’NIN TANIMI VE ÖNEMİ ESMÂÜ’L HÜSNÂ’NIN TANIMI VE ÖNEMİ(Sultan ÇONGAOĞL)
Bu çalışmanın, vesile olacağını ümit etti?imiz en büyük istifade noktası, Yüce Allah’ın Kur’an’da sıkça emir ve te?vik buyurdu?u, dolayısıyla çok önemli bir ibadet olan tefekkür etme melekesini ve varlıklara yönelik imanî bir bakı? açısını kazandırmasıdır. Tefekkür: Allah’...

UMRE VE MEDİNE’Yİ ZİYARET UMRE VE MEDİNE’Yİ ZİYARET(Mustafa ULUM)
Umre: Senenin her hangi bir zamanında Kâbe’yi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye denir. Umre ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerimde: “O’na bir yol bulabilenlerin, beyti, hac (ve ziyaret) etmes...

BİR AHLÂKI ZEMÎME: YALAN SÖYLEMEK BİR AHLÂKI ZEMÎME: YALAN SÖYLEMEK(Sümeyye ÖZDEMİR)
Yalan’ın kelime manası, kişinin gerçeği saklayıp bildi?inin aksini söylemesidir. Yalan dinen haramdır. Haram i?lemenin kar?ılı?ı ise ate?tir, cehennemdir. Orada terbiye edilir yani yalanın cürmü ate?le temizlenmeden mümin cennete giremez, zira cennet temizlerin yurdudur. İnsanlar kendileri...

ÜMMÜ’L MÜ’MİNÎN HAZRETİ HAFSA BİNTİ ÖMER (R.ANHA) ÜMMÜ’L MÜ’MİNÎN HAZRETİ HAFSA BİNTİ ÖMER (R.ANHA)(Erol KILIÇ)
Hazret-i Hafsa (r.anha) Hz. Ömer’in kızıdır. Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslâm hanımefendisi ve Müminlerin annesidir. O devirde okuma-yazma bilen, kültürlü olan pek ender kadınlardandır. Hicretin üçüncü yılında Rasûlullah (s.a.v) efendimizin aileleri arasına ...

HİZMET, GAYRET VE ECİR HİZMET, GAYRET VE ECİR(Nurhan Tanış)
Karşılıksız ihlasla hizmet et, her canlıya; Yönelen her müminin eli ol ayağı ol. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s)Kuran, Allah’ın(c.c) bütün insanlara gönderdi?i son mesajına dönü?ün, İslam’ı yeniden tanımanın, tembellikten sıyrılmanın, gerçek anlamda dirili?in, kendini bilmenin, hor...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ(DT.Yakup CENGİZ)
Ağız sa?lı?ı denince dişlerimiz ve di?lerimizin bakımını, di? fırçalamayı anımsarız. Oysa a?ız ortamı sadece di?lerden ibaret de?ildir. Dudaklar, yanaklar, dil, di?eti, tükürük v.s tüm a?ız bo?lu?u bizi ilgilendirir. Hastalıktan ve sa?lıktan söz ediyorsak mutlaka mikroptan da söz etmemiz g...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |