Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş Yazı,İrşâd Sohbetleri ; Mânânın Günümüzde Parlayan Güneşi ( Abdullah Fârukî el-Müceddidi k.s ) BaşYazı...

Baş Yazı,İrşâd Sohbetleri ; Mânânın Günümüzde Parlayan Güneşi ( Abdullah Fârukî el-Müceddidi k.s ) / Muzaffer YALÇIN

Cenâb-ı Hakk insanı yaratıp yeryüzüne indirdiği zaman, Kendi varlığını ve birliğini bildirme vazifesini, yarattığı insanların da en üstünü kıldığı peygamberlere yüklemiştir. Cenâb-ı Hakk’ın muradı üzerine seçilen peygamberler, bulundukları zamanda bu yüksek vazifeyi insanüstü bir gayretle yerine getirmişlerdir. Peygamberlerin sonuncusu ve onların Sertacı Rasûl-i Kibriya (s.a.v.) Efendimizdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu risâlet pınarının son mümessilidir. Hz. Allah (c.c.) Kur’ân-ı Mübin’de Peygamber Efendimize “Hatemü’l-Enbiyâ” olarak hitap etmiş, böylece bu hakikat Kur’ân-ı Mübin’le bildirilmiştir. devamı...


Sizler İçin Seçtiklerimiz... Sizler İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
63 yıllık ömrünü istikamet, takvâ ve verâ dairesi içerisinde Allah’ın kullarını irşâdla ikmal eden kıymetli Efendimiz Abdullah Farûkî el-Müceddidî hazretlerinin Rabbimize kavuşmasının ardından 10 yıl geçti. Vefâtının sene-i devriyesinde ondaki manevî güzellikleri söz kalıpları içerisine sokmak ve lâfızlarla anlatmak bizim kârımız değil. Zira Allah dostlarının hallerinden ancak kendileri gibi ehlullah olanlar anlar. ‘Sâlihlerden bahsetmenin rahmet nüzûlüne medâr’ olacağı hakikatinden hareketle bu ayki Özlenen Rehber dergisinin büyük bir kısmını Efendimizin hayatından kısa kesitler sunarak sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Dost'a Dost Olabilmek... Dost'a Dost Olabilmek...(Mehmet YALÇIN)
Hak dostları Cenâb-ı Allah’ın sevgisini gönüllerinde taşıyan ve bu sırrın sahipleri olan mümtaz şahsiyetlerdir. Bu sır öyle bir sırdır ki Hz. Yezdan bu emanetini onların gönüllerinde muhafaza etmiş, dininin ve İlâhî aşkının hizmetkârlığını velilerinin omuzlarına yüklemiştir.
Üstadımız Abdullah Farûkî hazretleri de Allah’ın bu nimetine mazhar olmuş şekçin velilerinden bir tanesidir. Kendisi ‘Veysî’ olarak manen terbiye edilmiştir. Veysîliği, İmam-ı Rabbânî hazretleri ‘Mektûbât’ adlı eserinde şöyle tarif etmiştir: “Veysîler, Allah’ın seçkin kullarıdır. Allah onları yekten kulları arasından seçer ve kendisine yakınlık nimetiyle şerefyap eder. Allah’ın nazlı kullarıdır. Rasûlullah Efendimizin yanında çok kıymetli insanlardır.” Değerli Üstadımız da bu yoldan terbiye olmuş ve Hz. Allah’a vasıl olmuştur. Kendisi bunu şu sözüyle dile getirirdi: “Taş kuşa çarpmadı, kuş geldi taşa çarptı.”

Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s) Eğitim Anlayışı Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s) Eğitim Anlayışı(Yakup YÜKSEL)
“Abdullah Farûkî el-Müceddidî Hazretlerinin Eğitim Anlayışı” konulu bu yazımızdaki çabamız, Efendi Hazretlerini anlatmak değil; sadece gördüklerimizi aktarmaktan ibaret olacaktır. Cenâb-ı Hakk, anlatılanların tümünü kalplerde şimdiden tesirli kılsın inşallah.

Şiir Tahlili...Efendim Şiir Tahlili...Efendim(Cafer CEYLAN)
EFENDİM!..

Acizim, geldim kapına, biçare gördüm.
Hakk’ın nuru tecelli etmiş nur cemaline.
Takatim kalmadı, hayâ ettim,
Bakamadım gül yüzüne.
Hakk’ın nuruna mazhar, güzeller güzeli Efendim…
Cana, can; hasta ruhlara, şifa olan Efendim…

Yâd-ı Fâruk Sultan... Yâd-ı Fâruk Sultan...(Mustafa ŞENTÜRK)
Vefatının 10. yılında Âlim ve Arif Abdullah Farûkî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerini AN(LA)MA

“İnsan sevdiğinin emarelerini üzerinden eksik etmemeli. Eksik etmemeli ki ülfet ipini sımsıkı tutabilsin.”
Muzaffer Yalçın Hocaefendi

Huzurlu aile ve ahlâksızlaştırma aracı diziler.. Huzurlu aile ve ahlâksızlaştırma aracı diziler..(Ömer Faruk EJDER)
Bu ayki yazımızda, aile ve toplumun ahlakî ve kutsal değerlerinin, medya tarafından nasıl yozlaştırıldığına değineceğiz.
Popüler kültürün etkisi altındaki aile ortamında yetişen bireylerin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiklerini hepimiz iyi bilmekteyiz. Popüler kültürü bize empoze eden Batı dünyasının hali ortada. Batı dünyasının çökmüş ruh dünyasını, Türkiye gibi manevi atmosferin yoğun olarak yaşandığı topraklara ithal etmek, bu memleket ve üzerinde yaşayan insanlara yapılan en büyük zulümlerden birisidir. Günlük muhtelif TV kanallarında yayınlanan popüler dizilere bir göz atıldığında, Batı’dakilerin tıpa tıp bir kopyası olduğunu fark etmek pek zor olmasa gerek. Dizilerin senaryosundan tutun da oyuncularına kadar taklidin her karesine, görüntülerde rastlayabiliriz.

Rahle-i  Edeb..Sâlikin Kur'an'a Karşı Edebleri... Rahle-i Edeb..Sâlikin Kur'an'a Karşı Edebleri...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
KUR’ÂN OKUMA ÂDÂBI
1. Okuyacak kişinin takınacağı edeb: Abdestli olmak, otururken kıbleye dönmek, bağdaş kurmamak ve sallanmamak, başını eğmek, tazarrû ile okumak ve kibirli bulunmamak.

Peygamber Efendimizin  (s.a.v) Dilinden Dualar... Peygamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar...(Seyfullah KILINÇ)
أَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.
“Bu hastalığı gider, ey insanların Rabbi! Şifâ ver zira Şâfî olan Sen’sin. Sen’in vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle bir şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."

Fıkhın Aydınlığında...Ezan Sesi ve Namaz - Cuma Namazının Kılınışına Dâir, Fıkhın Aydınlığında...Ezan Sesi ve Namaz - Cuma Namazının Kılınışına Dâir,(Seyfullah KILINÇ)
EZAN SESİ VE NAMAZ
Soru:
İşyerinin olduğu ortamda ezan sesi duyulmadığı için namazı nasıl kılmalıyım? Ezan okumadan kılıyorum? Ama namaz vaktini biliyorum, 10 dakika sonra kılıyorum?

O'nu (k.s) Anlamak... O'nu (k.s) Anlamak...(H. İbrahim ŞEN)
Rabbimizin üzerimizde sayılamayacak kadar çok nimetleri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de; “Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nahl sûresi, 16/18) buyrulmaktadır. Akıl ve iman nimeti bunların başında gelmektedir. İman ettikten sonra başımıza buyruk bırakılmamız da söz konusu olmadığına göre, bunca herc-ü merc içinde hayatımızı itaat üzere geçirerek hüsnü hatime ile bu dünyadan göçebilmemiz için kâmil bir rehberin gerekliliği aşikârdır.

Makaleler...Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Anlama, Makaleler...Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Anlama,(İbrahim DEMİR)
Bu dünyada Kur’ân-ı Kerim’den daha çok önem verilmeye değer bir kitap yoktur. Hangi konuda olursa olsun ondan daha üstün, ondan daha büyük, ondan daha ulu bir kitap da yoktur. O’na verilen önem çeşitli şekillerde kendini gösterir. Bir şekli de onunla ilgili ilimlere önem verilmesidir ki, bu, bütün zamanları içerecek bir alandır. İ’caz ve mu’cizeler ilmi, kıratlarla ilgili ilim, nasih ve mensuh ilmi, müteşabih ve muhkem ayetler ilmi ve benzeri ilimler bunlardandır. Allah’ın Kitabı’na mucib önem, tefsirinin de bilinmesini, okumaya özen gösterilmesini, üzerinde tefekkür edilmesini, ezberlenmesini, okunmasıyla ilgili hükümlerin bilinmesini gerektirir.

Makaleler...Rahmetli Üstadımızın Kur'an'a  ve Ehl-i Kur'an'a Sevgi ve Hürmeti Makaleler...Rahmetli Üstadımızın Kur'an'a ve Ehl-i Kur'an'a Sevgi ve Hürmeti(Emre TANIRGAN)
Rahmetli Efendimiz Abdullah Farukî el-Müceddidî hazretlerinin hafızlara olan sevgisi kendisini tanıyan herkesin malumudur. Bu sevgi sadece hafızların şahsına yönelik olan bir sevgi değildi. Bir keresinde bu sevgisinin sebebini şöyle açıklıyordu: “Oğlum sizleri Allah seviyor, Peygamberimiz de, bizler de mecburen seviyoruz.” Gönlündeki Allah için olan o yüce sevgisi; Rabbimiz’i (c.c.), Kelâmı’nı ve sevgisini taşıyan her şeye, herkese mecburen oluyordu.

Görenlerin Gözüyle Abdullah Fârukî el-MÜCEDDİDÎ (k.s) Görenlerin Gözüyle Abdullah Fârukî el-MÜCEDDİDÎ (k.s)(Recep Faruk KARABAL)
Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretlerinin vuslatının onuncu sene-i devriyesindeyiz. Yine Aralık ayı geldi. Kendisini tanıyanların dilinden, sevgisine tutunanların da gönlünden hiç eksik olmayan hasreti daha da aşikâr oldu.
Abdullah Fâruki el-Müceddidî Hazretleri, kendisini az ya da çok tanımış hemen herkeste derin tesirler bırakan bir Allah dostuydu. Allah dostu olmanın vasıfları simâsından, giyim kuşamına, gülmesinden ağlamasına, sükûtundan sohbetine, kısacası tüm hal ve hareketlerine öylesine işlemişti ki, onu ilk kez gören ve hiç tanımayan birinin bile aklına hemen Allah Teâlâ hazretleri gelirdi.

Günümüz Şartlarında ''Çalışan Kadın'' a Bir Bakış... Günümüz Şartlarında ''Çalışan Kadın'' a Bir Bakış...(Sema Betül ŞENTÜRK)
Kadın ve erkek, toplumu oluşturan iki temel unsurdur. Fizyolojik yapı olarak kadın yaratılışı gereği erkeğe oranla oldukça zayıf ve güçsüzdür; ama bunun yanında duygusal yönden kadın, karşı cinsine göre daha yüklü, daha hassastır. Kadın daha narin, nazik ve hisli; erkek ise hissiyatını dışa vurma hususunda biraz yavaş ve bunun nihayetinde de daha gerçekçi ve daha somuttur.

Sizden Gelenler...Harameyne Yolculuk ..Şiirler Sizden Gelenler...Harameyne Yolculuk ..Şiirler(Isimsiz)
FARUK SULTAN’IM EFENDİM

Faruk Sultan’ım Efendim benim
Şol ırmaklar gibi taşıyor bendim
Sensizlik çok acı, artıyor derdim
Mürşidim Efendim Faruk Sultan’ım
Şefaat eyle bize canım cananım

Gelişen Dünya..Yazılım ve Donanım Hataları. Mavi Ekran-III- Gelişen Dünya..Yazılım ve Donanım Hataları. Mavi Ekran-III-(Erol ŞEN (Moderatör))
Gelişen Dünya.. Yazılım ve Donanım Hataları. Mavi Ekran-III-
Sevgili Özlenen Rehber Okurları! Konumuzun kalan bölümden devam edelim.. Bu bölümde dosya sistem hatalarından devam edelim.

Hata Numarası………….0x00000023….0x00000024
Açıklayıcı Metin………… FAT_FILE_SYSTEM …………. NTFS_FILE_SYSTEM
Genel Durma Hataları bölümündeki adımları uygulayın. Durma hatası devam ediyorsa, şunları uygulayın ve deneyin

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |