Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş Yazı...İrşâd Sohbetleri; Nefis Putlarının Yıkılıp Gönül Kâbesinin Fethedildiği Gün: MEKKE'NİN FETHİ BaşYazı...

Baş Yazı...İrşâd Sohbetleri; Nefis Putlarının Yıkılıp Gönül Kâbesinin Fethedildiği Gün: MEKKE'NİN FETHİ / Muzaffer YALÇIN

Mekke’nin Fethi Müslümanlar ve İslâm tarihi açısından hakikaten büyük bir dönüm noktasıdır. Mekke’nin fethiyle Mekke civarında bulunan ve İslâm’a düşman olanlar artık İslâm’ın bir kavim veya bir şehir dini olmadığını; kâinata hükmedecek kuvvette bir din olduğunu ve bu kuvvetle geldiğini hem manasıyla hem de Mekke’nin fethindeki o büyük katılımla bütün insanlara bunun hakikatini Cenâb-ı Hakk anlatmış oldu. Rasûlullah Efendimiz ve ondan sonraki müslümanların kazandığı fetihler de bunun en açık ifadesidir. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz Sizin İçin Seçtiklerimiz(Abdülcelal EMANET)
Sıcak bir yaz gününde şeyh efendi, talebeleriyle şehirde dolaşırken, bir buz satıcısına rastlarlar.
Satıcı: “Sermayesi eriyip giden şu adama acıyın, merhamet edin...” diye bağırıyordu.
Satıcının bu sözlerini işiten şeyh efendi aniden fenalaşarak bayıldı.

İlahi Vaadin Tecellisi :Feth-i Mübin İlahi Vaadin Tecellisi :Feth-i Mübin(Mustafa ŞENTÜRK)
Giriş:
Tarihi seyir göz önüne alındığında Hicret sonrası Allah Rasûlü (s.a.v.) Efendimiz ve müslümanların yaşadıkları olayların birçoğu, bir manada Mekke’nin Fethine zemin teşkil etmektedir. Hicret, Bedir’de müşriklerin hezimete uğrayışı, Uhud’da umduklarına erişememeleri, Hendek bozgunu ve Hudeybiye…

Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Anlama Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Anlama(İbrahim DEMİR)
Kur’ân-ı Kerimi okuma ve anlama hususunda, Ashab-ı Kiram’ın Kur’ân’ın tevatüründe yüklendikleri yüke, ayrıca İlâhî kelâmın bize gelişine kısaca değinmekte fayda hâsıl olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ilk toplama, Kur’ân’ın sapasağlam bir şekilde Peygamberin kalbinde sabit olan hıfz ve ezberi ile olmuştur.

Kuân'ın Gölgesinde...Kulluğun Özü Dua, Duanın Özü Tazarru ve İhlâs Kuân'ın Gölgesinde...Kulluğun Özü Dua, Duanın Özü Tazarru ve İhlâs(Eyüp ÖZBERK )
KULLUĞUN ÖZÜ DUA,DUANIN ÖZÜ TAZARRU VE İHLÂS

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةًۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki, o haddi aşanları sevmez.”
(el-A’râf, 7/55)

Rahle-i Edeb: Salik'in Ehl-i Beyt'e Karşı Edebleri... Rahle-i Edeb: Salik'in Ehl-i Beyt'e Karşı Edebleri...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
SÂLİKİN EHL-İ BEYT’E KARŞI EDEBLERİ

EHL-İ BEYT SEVGİSİ
Sâlik, Efendimiz (s.a.v)’in Ehl-i Beyti’ne çok saygılı davranmalıdır. Özellikle günümüzde Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyt sevgisinden biraz habersiz kaldığı için, Ehl-i Beyt’i sevme husûsunda daha hassas olmak gerekmektedir.

Fıkhın Aydınlığında...Tüp Bebeğin Hükmü... Fıkhın Aydınlığında...Tüp Bebeğin Hükmü...(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Tabiî yolla çocuk elde edememe durumunda başvurulan suni yöntemler nedir? Suni yolla iç döllenme ve hükmü nedir? Suni yolla dış döllenme (tüp bebek) ve hükmü nedir?

Silsile-i  Fârûkiye... Silsile-i Fârûkiye...(Muhammed MASUM)
ABDÜLHÂLİK GUCDÜVÂNÎ (K.S.)
1. bölüm

Abdüllhâlik Gucdüvânî (k.s.) Nakşibendiyye Halidî kolunda dokuzuncu sırada yer almaktadır. Kendisi uzun boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü olup, kaşları gür ve çatıktı. Göğsü enli ve genişti. Babası Abdülcemîl Efendi aslen Malatya’dan ve İmâm-ı Mâlik hazretlerinin neslinden olup âlim ve ârif zâttı. Kendisi hem zâhirî ve hem de bâtınî ilimlere vakıftı. Hâce Abdülhâlık hazretlerinin annesi ise sultan kızlarından olup, soylu ve asil bir sülâledendir.

Şeb-i  Arûs ve Sultan Mevlânâ (k.s) Şeb-i Arûs ve Sultan Mevlânâ (k.s)(Cafer CEYLAN)
ŞEB-İ ARÛS VE
SULTAN MEVLÂNÂ (k.s.)
Âşıklar bahçesinin güllerinden Hz. Mevlânâ (k.s.) efendimizin vefatı yıldönümü yaklaşınca sık sık “Şeb-i Arûs” ifadesini duyarız. Şeb-i Arûz; düğün gecesi, gelin gecesi, vuslat gecesi, Hz. Mevlâna’nın vefat gecesi anlamlarına gelmektedir.

Peybamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar Peybamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Osman b. Affân (r.a)’dan rivayetle şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittim:

Batı Afrika'dan Kurban İzlenimleri... Batı Afrika'dan Kurban İzlenimleri...(Ömer Faruk EJDER)
Batı Afrika’ya Kurban Yolculuğumuz
Kurban bayramına sayılı günler kala Afrika’ya gideceğimiz ekip ile Cansuyu Derneği’nin merkezinde tanışıp kaynaşıyoruz. Gerçekleştireceğimiz kurban organizasyonu, üç batı Afrika ülkesini kapsayacağından yolculuğumuz birkaç gün öne çekiliyor. İkinci bir ülke üzerinden transit ile ve yaklaşık 20 saatlik kesintili uçuşun ardından Gana’nın başkenti Accra’ya iniyoruz. Batı Afrika’nın en hızlı gelişen ülkesi olan Gana’nın, coğrafi açıdan da stratejik konuma sahip olduğunu öğreniyoruz.

Kadın ve Aile ...Modern ve Algı Kıskacında Kadın ve Kadın Dindarlığı Kadın ve Aile ...Modern ve Algı Kıskacında Kadın ve Kadın Dindarlığı(Sema Betül ŞENTÜRK)
modern algı kıskacında
KADIN ve KADIN DİNDARLIĞI

Dini anlayış ve dindarlık kavramı insanlarda zaman, mekân, servet, meslek, toplumsal statü, ideoloji, yaş, eğitim ve grup gibi değişken faktörlerin etkisiyle farklılık arz edebilmektedir. Bu etkenlerin içerisine dünyada dine ve dinin müntesiplerine bakış göz önünde bulundurulduğunda, cinsiyet değişkenini de katabiliriz.

Gelişen Dünya...Donanım ve Yazılım Hataları... Gelişen Dünya...Donanım ve Yazılım Hataları...(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız,
Bu sayımızdaki konumuz hemen hemen hepimizin yani bilgisayar kullanıcılarının karşısına çıkan bir sorun ve çözümü hakkında olacaktır. Bu konu hakkında siz okuyucularımıza yardımcı olmaya çalışacağım.
Konumuz; Açmak ve çalıştırmak istediğimiz bir dosyanın değişik programlarla birlikte aç seçeneğini kullanmaktır.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |