Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş Yazı...emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker (iyiliğe, hayra davet kötülükten sakındırma) BaşYazı...

Baş Yazı...emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker (iyiliğe, hayra davet kötülükten sakındırma) / Muzaffer YALÇIN

Muaz b. Cebel (r.a.)’den rivayet edildi ki,
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Sizler, cehalet (bilgisizlik) ve dünya sevgisi denilen iki sarhoşluğa düşmediğiniz, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği emredip kötülükten menetme) görevinizi hakkıyla yerine getirip Allah yolunda cihada da devam ettiğiniz sürece Allah’ın apaçık ve dosdoğru yolu üzerindesinizdir. Aşırı dünya sevgisine yakalandığınızda iyiliği emredip kötülükten menetme görevini yapmayacağınız gibi Allah yolunda da cihat etmezsiniz. İşte o gün Kur’an ve sünnete tâbi olup bunlarla amel edenler tıpkı bana tâbi olan Muhacir ve Ensar’ın ilkleri gibidirler.”
(Heysemî, VII/271)
devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz... Sizin İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
İnsanoğlunu dünya ve ahiret hayatında saadete ulaştıracak tek ve mükemmel bilgi kaynağı İslâm’da mevcuttur. Zira bu ilim dünyayı, ahireti, canlı ve cansız her varlığı yaratan Allah Teâlâ’dan gelmektedir. Cenâb-ı Hak aklın kavrayabildiği veya kavrayamadığı hikmetlere bağlı olarak mahlûkata istediği şekli vererek onların hayatlarını belirlemiştir. Onlar üzerinde istediği gibi tasarruf sahibi olan da O’dur...

FAHRUDDÎN er-RAZÎ ve Mefâtîhu’l-Gayb’ın Mukaddimesi FAHRUDDÎN er-RAZÎ ve Mefâtîhu’l-Gayb’ın Mukaddimesi(Mücahit HAŞİM)
Âlimin mürekkebini şehidin kanından üstün tutan, menşei Medine olan bir medeniyetin esintileri altında hayat soluklayanlar için “Peygambere varis olma” nimetine mazhar olanların mümtaz şahsiyetlerini ve çağlara ışık saçan kıymetli eserlerini anlamak ve anlatmak en azından bir vefa borcudur. Bu mümtaz şahsiyetlerden bazıları ise sadece kendi çağlarına ışık saçmamış; çağlar üstü bir kimlik kazanarak dünümüzü aydınlattığı gibi, bugünümüzü de aydınlatır olmuş ve ihtimal ki yarınımızı da aydınlatmaya devam edeceklerdir.

Şiir..Nasıl Tarif Etsem, Güzel Yarimi.. Şiir..Nasıl Tarif Etsem, Güzel Yarimi..(Aydın AHMADOV)
Azeri Türkçesi

Nece terif etsem gözel yarımı
O ne huri ne melekdir anlayın.
Sevgiden içime düşen narımı
Birce ram edecek odur anlayın.

Peygamberimiz ve  Ashabı'nın  ALLAH (c.c)Yolunda  İnfak  ve Buna Teşviki... Peygamberimiz ve Ashabı'nın ALLAH (c.c)Yolunda İnfak ve Buna Teşviki...(Hatice ULUM)
PEYGAMBERİMİZ VE ASHABI’NIN ALLAH YOLUNDA İNFAKI VE BUNA TEŞVİKİ
Bir çarşamba günü Peygamberimiz (s.a.v.) Benî Amr b. Avf kabilesine gitti. Onlara: “Ey Ensar topluluğu!” dedi. Onlar da: “Buyur ey Allah’ın Rasûlü!” dediler. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şunları söyledi: “Siz cahiliye döneminde, Allah’a tapmadığınız sıralarda ağır yükler taşımaktaydınız.

Kur'ân'ın Gölgesinde...Sadrın İslâm'a İnşirahı Kur'ân'ın Gölgesinde...Sadrın İslâm'a İnşirahı(Eyüp ÖZBERK )
اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّه۪ۜ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِۜ اُو۬لٰٓئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
“Allah'ın göğsünü İslâm'a açtığı, dolayısıyla onun da Rabbinden bir nûr üzere olduğu kimse, hiç (kalbi mühürlenmiş kimse gibi olur mu?) Artık Allah'ın zikrinden kalpleri kaskatı kesilmiş olanların vay haline! İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.”
(ez-Zümer, 39/22)

Gülizârı Ehâdis...Hayat Modelleri Arasında Müminin Sünnet'e İttibadan Yana Tercih Yapması Gülizârı Ehâdis...Hayat Modelleri Arasında Müminin Sünnet'e İttibadan Yana Tercih Yapması(Ömer Faruk EJDER)
HAYAT MODELLERİ ARASINDA MÜMİNİN SÜNNETE İTTİBÂDAN YANA TERCİH YAPMASI!
Abdullah b. Amr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Her amelin bir coşkusu, her coşkunun da bir gevşemesi vardır. Kimin coşkusu sünnetimden yana olursa, o mutlaka kurtulmuştur. Kimin de istek, arzusu ve rağbeti sünnet dışına yönelik olursa o, helâk olmuştur.”
(Ahmed b. Hahbel, II/158, 165, 188, 210)

Rahle-i Edeb...Sâlikin Mürşidine Karşı  Edebleri...II Rahle-i Edeb...Sâlikin Mürşidine Karşı Edebleri...II(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
SOHBET ESNÂSINDA
Yapılan sohbet sanki kendisine yapılıyormuş gibi kendini muhatap almalı ve azamî derecede dikkatli olmalı.

Fıkhın Aydınlığında...Şüphe Kaynakları ve İlgili Hükümleri Fıkhın Aydınlığında...Şüphe Kaynakları ve İlgili Hükümleri(Seyfullah KILINÇ)
Sonuç olarak:
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere; gelecek yıl harman zamanı vermek üzere alınan, ölçülen, tartılan, sayılan vb. mislî olan mallar borç alıp-verme niyeti ile alınıyorsa caizdir ve geri ödeme zamanı geldiğinde ise borç olarak alınan malın mislini vermek gerekmektedir. Ama bu mallar alış-veriş niyeti ile alınıp veriliyor ise o takdirde “ribe’n-nesîe” olacağından haramdır. Önemli olan, niyetin borç alıp-verme veya alış-veriş niyeti olup olmadığıdır.

Bir Başka Açıdan Çanakkale... Bir Başka Açıdan Çanakkale...(Tahir Türkmen)
Dünyada geçmişi şan ve şeref ile dolu milletlerden birisi de hiç şüphesiz Müslüman Türk milletidir. Malazgirt, Dandanakan, Çaldıran, İstanbul’un fethi, Haçlı ordularına İslâm toprakları içerisinde verilen mücadeleler hep bu şanlı geçmişin tarihe birer iz düşümüdür.

Gönül Dili...Baktığım Resim Gönül Dili...Baktığım Resim(Osman YILDIRIM)
BAKTIĞIM RESİM
Çok mutlu, bahtiyardır, şu resmin âşinâsı,
Sanki resme tecellî etmiş melek sîmâsı.
Karanlığın sonunda, nasıl sökerse şafak,
Yüzü, ufku ağartan kutlu şafak kadar ak.

Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Ebû Hureyre (r.a)'den rivayetle, Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ne tahammül etmeye ne de defetmeye güç yetmeyen belanın meşakkatinden, (insanı) yakalayıp peşini bırakmayan şiddet ve zorluktan, kazanın kötüsünden, düşmanın sevinmesiyle hâsıl olacak hüzün ve kederden Allah’a sığınınız!”
(Buhâri, Kader)

Kıyamet  Gününde, Yüksek Mertebeler Elde Etmesi Kıyamet Gününde, Yüksek Mertebeler Elde Etmesi(Özlenen Rehber)
Emr-i bi’l-Maruf ve Nehy-i ani’l-Münker Yapan Kimsenin Kıyamet Gününde Yüksek Mertebeler Elde Etmesi

Kadın ve Aile...8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekseninde Kadına dair mülahazalar… Kadın ve Aile...8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekseninde Kadına dair mülahazalar…(Sema Betül ŞENTÜRK)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekseninde
Kadına dair mülahazalar…

Tarihi seyre baktığımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Sosyalist düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktığını çok açık bir şekilde görmekteyiz. Sosyalizm ise sözde kapitalizme karşı oluşturulmuş, insanları kapitalist sitemin tekelinden kurtarmayı, kapitalizmden kurtardığı bireyi kendi fikri ve düşünsel boyunduruğuna mahkûm etmeyi hedeflemiş bir algıdır. Kelime üzerinde kavramsal olarak duracak değilim.

Gelişen Dünya...Donanım ve Yazılım Hataları... Gelişen Dünya...Donanım ve Yazılım Hataları...(Erol ŞEN (Moderatör))
Sevgili Özlenen Rehber okuyucularımız;
Bu ayki sayımızda yine güncel bir donanım hatasıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Konu başlığımız;
"Windows İşletim Sistemi kurduktan sonra ya da kurarken sistem bir açıyor bir açmıyor ise;

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |