Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş Yazı...Peygamber  Efendimize  İman'ın Hakikati (ve İmanın Ayrılmaz İki Şûbesi: İtaat ve Sevgi) BaşYazı...

Baş Yazı...Peygamber Efendimize İman'ın Hakikati (ve İmanın Ayrılmaz İki Şûbesi: İtaat ve Sevgi) / Muzaffer YALÇIN


Bir peygamber ve ümmet arasında ünsiyet çerçevesi vahiyle belirlenmiştir. Bir ümmetin peygamberiyle olan ünsiyetinin ilki imandır. Ve bu iman Hz. Allah’ın kullarından murat ettiği ve mutlak bir surette hükümleştirdiği bir vecibedir.
Bu öyle bir imandır ki, itaat ve sevgi hususunda tam ve kâmil bir teslimiyeti gerekli kılmaktadır. Hz. Allah tarafından kullara vaz’ edilen ve muhtevasında itaat ve sevgiyi cem eden yükümlülük, bu vasıftaki bir imân emridir. Her mümin bundan mutlak surette mesuldür.
devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz... Sizin İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Sizi anlatmaya kalemler muktedir olur mu? Kâğıtlar yeter mi?
Dünyadaki tüm ağaçlar hatta cennetteki ağaçlar kalem, deryalar mürekkeb ve bütün insanlar kâtib olsalar sizi yazmaya muktedir olamazlar.

MEN HAK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM (Ben Muhammed Muhtar (s.a.v.)’in yolunun tozuyum) MEN HAK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM (Ben Muhammed Muhtar (s.a.v.)’in yolunun tozuyum)(Emre TANIRGAN)
Aşk ve irfan bahçemizin Şah Gül’ü, büyük mutasavvıf, ünlü İslâm büyüğü, Mevlânâ Muhammed Celaleddin-i Rumi hazretleri asrımızda, kendisinden en çok bahsedilen ve hakkında eserler yazılan, seçilmiş ve sevilmiş insanların başında gelir.

Nabi ve Rasûlullah Efendimizle Alâkalı I Bir Şiirine  Dair Nabi  (1642 – 1712) Nabi ve Rasûlullah Efendimizle Alâkalı I Bir Şiirine Dair Nabi (1642 – 1712)(Cafer CEYLAN)
1642 (H.1052) yılında Urfa’da doğan Nabî’nin asıl ismi Yusuf’tur. 17. yüzyıl klâsik (divan) Türk edebiyatı şairlerinden olan Nabî, 24 yaşında İstanbul’a gelmiş, Saray çevresinde değişik görevlerde bulunmuştur. Hizmetinde bulunduğu, koruyucusu Mustafa Paşa vefat edince

Baltacı Mehmet Paşanın yanında Halep’e gitmiştir. 25 yıl kadar Halep’te kalan Nabî, ünlü eserleri olan Hayriyye ve Hayrabat’ı burada kaleme almış, Divan’ını da burada düzenleyerek oluşturmuştur.

Kur'ân'ın Gölgesinde..Allah (c.c.)’a Ancak Rasûlullah (s.a.v.)’in Rehberliğinde Kavuşuşulur... Kur'ân'ın Gölgesinde..Allah (c.c.)’a Ancak Rasûlullah (s.a.v.)’in Rehberliğinde Kavuşuşulur...(Eyüp ÖZBERK )
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًاۜ ﴿﴾
“Andolsun ki, Rasûlullah'da sizin için; Allah’ı ve ahiret gününü uman, Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.”
(el-Ahzâb, 33/21)

Gülizârı Ehâdis...Fırat Nehri ve Altının Zuhur Etmesi... Gülizârı Ehâdis...Fırat Nehri ve Altının Zuhur Etmesi...(Ömer Faruk EJDER)
Abdullah b. Haris b. Nevfel’den naklen haber verdi. (Şöyle demiş): Ubey b. Ka’b ile birlikte duruyordum. Ubey: Dünyalık arama hususunda insanların reisleri ve önde gelenleri arasında farklılık devam ediyor, dedi. Ben ‘evet!’ dedim. Ubey dedi ki: Ben Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittim:

Rahle-i Edeb...Sâlikin Kardeşlerine  Karşı  Edebleri... Rahle-i Edeb...Sâlikin Kardeşlerine Karşı Edebleri...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
GÜNDELİK İLİŞKİLERDE ÂDÂB
a) İyi Geçinmek:
Sâlik kardeşlerinin kusurlarını araştırmamalı, onların geçmişte yaptıkları hatâları unutmalıdır.
Kardeşlerinin uygun olmayan hareketlerini gördüğü zaman onlara küsmemelidir.

Fıkhın Aydınlığında...Bey'u'l - Vefâ Fıkhın Aydınlığında...Bey'u'l - Vefâ(Seyfullah KILINÇ)

SORU:
1- Bir kimse, borcuna karşılık olarak evini 50 bin liraya alacaklısına satsa ve alış-veriş bittikten sonrada sattığı o kimseye “Ben 1 yıl sonra borcumu sana geri getireceğim, parayı getirdiğim zaman sen de bana evimi geri vereceksin!” dese ve bunun üzerine anlaşırlarsa hüküm ne olur?

2- Bir kimse, arkadaşından borç istese, o da “Bana şu evini satman karşılığında sana borç veririm” dese ve borç isteyen kimse de evini ona sattıktan sonra; “Sana evimi sattım; ama ne zaman borcumu sana geri ödersem o vakit evimi bana geri iade edersin!” dese ve bunun üzerine anlaşsalar hüküm ne olur?

Anektod Anektod(Özlenen Rehber)
Abdurrahman b. Avf (r.a.) anlatıyor:
“Bir ihtiyacı olur düşüncesiyle sahabelerden beş veya on kişi gece ve gündüz Rasûlullah’ın yanından ayrılmazdı. Bir defasında (sıra bende iken) yanına geldim.

FAHRUDDÎN er-RAZÎ ve Mefâtîhu’l-Gayb’ın Mukaddimesi-II FAHRUDDÎN er-RAZÎ ve Mefâtîhu’l-Gayb’ın Mukaddimesi-II(Mücahit HAŞİM)
MUKADDİMENİN İÇERİĞİ

a. Mukaddime Yazmasının Sebebi
Mukaddimenin içerdiği konular hakkında bilgi vermeye geçmeden önce, böyle uzunca bir mukaddime yapılmasını gerektiren sebep üzerinde duralım. Müellifimiz ele aldığı konulara vukufiyetinin getirdiği cesaretle olsa gerek, işlediği konuları meydan okurcasına savunabilmektedir. Ki bunu tefsirinin bütününde, hatta mukaddimesinde dahi sıkça görmek mümkündür.

Gündem...Huzur Menbai Rasulullah Gündem...Huzur Menbai Rasulullah(Recep Faruk KARABAL)

HUZUR MENBAI RASÛLULLAH (S.A.V.)
Günümüzde zaman sanki eski zamanlara göre çok daha hızlı akıyor. Öğrenciler daha dördüncü, beşinci sınıfta okuldan çıkıp dershaneye, oradan çıkıp etüde ya da evde test çözmeye koşturuyor. Her sene bir sonraki sınava hazırlıkla geçiyor

Gündem...Şifai Şerif Gündem...Şifai Şerif(Mustafa ŞENTÜRK)
İnsanın yaratılış maksadı Hakk’a kulluktur.(1) Kulluğun Hakk tarafından istenilen çizgide olabilmesinin yegâne şartı ise O’nun gönderdiği Peygamberleri tanımak ve onlara itaat etmektir. Bu noktada bilmenin ve tanıyıp öğrenmenin, itaat hususundaki konumu yadsınamaz bir gerçektir.

Gündem...Şemâili Şerif Risalet Gerdanlığının En Müstesna İncisi Gündem...Şemâili Şerif Risalet Gerdanlığının En Müstesna İncisi(Hatice ZEYNEP)
ŞEMÂİL-İ ŞERİF

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah (s.a.s.)’in Kutlu Doğumlarının seneyi devriyesinde, onu daha yakından tanımamıza vesile olması için Rasûlullah (s.a.s.)’i hayatta iken görme şerefine nail olan sahabesine kulak verelim ve onlardan dinleyelim.

Gündem;Mevlid Kandili , Kutlu Doğum Haftası ve Tarihi Seyri Üzerine Gündem;Mevlid Kandili , Kutlu Doğum Haftası ve Tarihi Seyri Üzerine(osman şen)
Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerde işaret edilen, kendilerine önemli hadiselerin tahakkuk ettiği bazı gün ve geceler vardır. Bilindiği üzere Kandiller, bayram günleri, bayramlardan bir önceki gün olan Arefe günleri, Cuma günleri, Aşûre günleri hatta Ramazan-ı Şerif’in tamamı başlı başına bu özellikli dönemleri ihtiva eder.

Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
اَللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle o, Nebî (s.a.v)’i şöyle buyururken işitmiştir:
“Allah’ım! (Muhakkak ben de bir beşerim, hoş olduğum zamanlar da olur, öfkeli olduğum zamanlar da olur), herhangi bir mü’mine (hak etmediği halde) ağır bir söz söylemiş, (beddua etmiş veya eziyet etmiş) olursam, Sen o sözümü kıyamet gününde o mü’min için San’a yakınlığa bir vesile, (bir arınma, bir rahmet ve bir keffaret) kıl.” (Buhârî, Daavat)

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |