Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş yazı; Müceddidi  Anlayış... BaşYazı...

Baş yazı; Müceddidi Anlayış... / Muzaffer YALÇIN

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ashâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve kezâlik. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Zikirle hayat bulan insan olmak…
Allah’ın zikrinden uzak olan et ve kemikten, dünya metaından başka ne olabilir ki? Eşrefoğlu Rumi’nin (k.s.) bir benzetmesi var. Tûtî kuşuyla kargadan misal veriyor. Güzel nimetlerden yiyebilmek için tûtî kuşu olmak lazımdır. Kargaya ne kadar güzel şeyler versen de onun hoşuna gitmez. O, lâşeyi yer, sonra da keyifli keyifli ağaca gözünü yüzünü sürer. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz... Sizin İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Kur’an, oruç, sabır, yardımlaşma, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayı olan Ramazan’a kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Bu ayın ne gibi faziletlere sahip olduğunu en güzel anlatan ve yaşayan elbette Rasûlullah (s.a.s.)’dir

Yâd...Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Yâd...Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)(Abdulcelal EMANET (Editör))
1999 yılı Ramazan ayında ahirete yolcu ettiğimiz Efendimiz Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)’yi rahmetle ve hasretle anarken; Allah dostlarının hallerini ve makamlarını kendileri gibi o hallere kavuşan bahtiyar kullar idrak edecektir.

Şehr-i  Ramazan;Sıddîk-ı Ekber’în (r.a.) İftarı Şehr-i Ramazan;Sıddîk-ı Ekber’în (r.a.) İftarı(ÖzlenenRehber)
Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşıyor. Ne mutlu Hakk’a itaat hâliyle Şehr-i Ramazanı ihya edene

Şehr-i  Ramazan; Seyyid Abdülkâdir Geylânî (k.s.) Efendimizin Gönlünde Ramazan-ı Şerif Şehr-i Ramazan; Seyyid Abdülkâdir Geylânî (k.s.) Efendimizin Gönlünde Ramazan-ı Şerif(Özlenen Rehber)
Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olmak olan Ramazan-ı Şerif’in geçmesinden ve fakat günahkârların ve iyilerin Rabbi olan Allah’ü Teâlâ’nın meleklerinin selâmından nasibi olmamaktan büyük musibet olur mu?

Şehr-i  Ramazan; İmâm-ı Rabbani  (k.s.) Hz.den  Ramazan-ı Şerif Hakkında Nasihatler Şehr-i Ramazan; İmâm-ı Rabbani (k.s.) Hz.den Ramazan-ı Şerif Hakkında Nasihatler(Özlenen Rehber)
Bu ayın Kur’ân-ı Mecîd ile tam bir münasebeti var. Ham de Zât’a bağlı kemâlâtı ve onun zuhârâtı sayılan işlerin tümünü özünde toplamak sûretiyle…

Fıkhın Aydınlığında ;Ramazan Orucu Hakkında  Bazı Fıkhi Hükümler Fıkhın Aydınlığında ;Ramazan Orucu Hakkında Bazı Fıkhi Hükümler(Seyfullah KILINÇ)
İğne vurdurmak
Ramazanda gündüz vakti vücuda yapılan iğne orucu bozar ve kaza gerektirir.

Kuran'ın Gölgesinde ; Allah (c.c) Yolunda Gayretkâr Olmak Kuran'ın Gölgesinde ; Allah (c.c) Yolunda Gayretkâr Olmak(Eyüp ÖZBERK )
ALLAH (c.c.) YOLUNDA GAYRETKAR OLMAK

وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۜ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ ﴿﴾
“Bizim uğrumuzda mücâhede edenler(e gelince), elbette biz onları yollarımıza hidâyet ederiz ve şüphesiz Allah elbette muhsinlerle beraberdir.”
(el-Ankebût, 29/69)

Gülizâr-ı  Ehâdis ; İnfak ve Kardeşlik Ayı Şehr-i Ramazan Gülizâr-ı Ehâdis ; İnfak ve Kardeşlik Ayı Şehr-i Ramazan(Ömer Faruk EJDER)
Ramazan ayında yapılan infak ve yardımlar üzerine

“Ramazan Ayı girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur” (Buharî, Savm 5)

Rahle-i Edeb ; Sohbet ve Zikrullah Âdabı Rahle-i Edeb ; Sohbet ve Zikrullah Âdabı(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
SOHBETLE İLGİLİ ÂDÂB
Sohbetlere zaruret olmadıkça mutlaka gelinmelidir. Zira sohbetin kaçırılmasıyla birlikte ulaşılması zor mertebeler de kaçırılabilir. Sohbet esnasında gelen ilhamların tekrarı mümkün olmadığı için, can kulağıyla dinlemek gerekir.

Yeryüzü Kandilleri  ; Mezhep İmamlarımız İmam-ı A'zam Ebu Hanife Yeryüzü Kandilleri ; Mezhep İmamlarımız İmam-ı A'zam Ebu Hanife(Mustafa Yavuz)
İMAM-I AZAM Bölüm-1
Saadet asrından uzaklaştıkça insanlar dinlerini öğrenirken birtakım sorunlarla karşılaştılar. Efendimiz (s.a.v.)’in 23 yıllık risâlet hayatının ve 30 yıllık Râşid halifelerin döneminden sonra İslâm’ın geniş iklimlerde yayılmasıyla birlikte muhtelif fikir akımları da İslâm ümmeti arasında yayılmaya başladı ve ilk dönemlerde tasnif ve tertip edilmeyen dini meseleler tabiin ve tebe-i tabiînin müctehid imamları sayesinden yeniden düzenlendi ve sonradan gelecek Müslümanlara hazır olarak sunuldu

Şanlı Tarihimiz ; Ayasofya Şanlı Tarihimiz ; Ayasofya(Mehmet Ali KAPAR)
AYASOFYA…
“Allah'ın mescidlerinde o'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır." (Bakara sûresi, 2/114.)

Eğitim ve Çocuklarımız Eğitim ve Çocuklarımız (İbrahim DEMİR)
ÇOCUKLARIMIZA BIRAKTIĞIMIZ AHLÂKÎ MİRAS ve BİZİ BEKLEYEN TEHLİKE
Mutluluk ve izzet algısının hızla değiştiğini müşahede ettiğimiz son yıllarda toplumdaki manevi tahribatı fark etmemek mümkün değil. Küresel ölçekli bu tahribat her yanımızı sarmış durumdadır. Bu durum iman sahiplerinde büyük bir zaafa kapı açmaktadır

Aktüel / İslâm Coğrafyası ; Gazze'de Olanlardan Haberiniz Var mı? Aktüel / İslâm Coğrafyası ; Gazze'de Olanlardan Haberiniz Var mı?(Mustafa ŞENTÜRK)
Filistin topraklarında Siyonist işgalci güçlerin alçakça ve orantısız güç kullanarak sergiledikleri zulümleri devam ederken, iman ve vicdan sahibi insanların yapabildikleri olayları ve olayların faillerini kınamak ve insanî yardım sadece.

İslâmda Kadın  ve Aile ; Modern Düşünce ve Zihni İstila İslâmda Kadın ve Aile ; Modern Düşünce ve Zihni İstila(Sema Betül ŞENTÜRK)
Modern düşünce ve Zihnî istila
Modernite dini ve dinden olanları anlama ve anlamlandırma da temel dayanak noktası olarak akla olması gerekenden daha fazla değer ve önem vermektedir.

Ya Rasûlallâh / Almanya Ya Rasûlallâh / Almanya(Isimsiz)
Vuslatına varan yollara çıkmak için kör gözlerimi, görmediğim gözlerine kilitleyip hicranla "yandım" yâ Rasûlallah diyebilsem…
Kavuşmak için iştiyak ateşiyle yanmak, yandıkça hicran ateşindeyim, ama şükür ki Sen'in yollarındayım "halimi gör" diyebilsem...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |