Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Baş Yazı...Kur'an-ı Kerimi Anlamak BaşYazı...

Baş Yazı...Kur'an-ı Kerimi Anlamak / Muzaffer YALÇIN

Kur’ân-ı Kerim anlaşılması ve bu hususta gayret gösterilmesi gereken ilahi bir kitaptır. Kur’ân’ı anlamak bizatihi Cenâb-ı Hakk’ın kullarına emridir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ “Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı?” (en-Nisâ, 4/82.) اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا “Onlar Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?” (Muhammed, 47/24) Âyetlerde zikredilen tedebbürden maksat; Kur’ân’daki manalar üzerinde tefekkür etmek, anlayıp kavramak demektir. Allah Teâlâ bu âyetlerde kullarına, Kur'ân üzerinde tefekkür etmeyi, onu anlamaya çalışmayı emretmekte ve ondan yüz çevirmekten menetmektedir.Kur’ân’ın Arap bir kavme kendi lisanlarıyla, yani Arapça indirilmiş olması da, Allah (c.c.)’nun, onu indirmedeki maksadının tefekkür edip anlamak olduğuna delildir. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz!.. Sizin İçin Seçtiklerimiz!..(Abdulcelal EMANET (Editör))
Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olunmaya vesile olan Ramazan ayına bir daha huzur ve sükûn içinde af ve afiyet üzere kavuşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Fıkhın  Aydınlığında... Fıkhın Aydınlığında...(Seyfullah KILINÇ)
SORU: Ramazanda oruca niyet ettikten sonra, oruçlu iken birkaç defa orucunu bozan kimseye bir keffaret yeterli midir?

Kadir Gecesi... Kadir Gecesi...(Mustafa ŞENTÜRK)
Kadri yüce, kutsiyeti ulvî bir gece

KADİR GECESİ

Cenâb-ı Hak kullarına sayısız nimetler vermiş, birçok lütufta bulunmuştur. Kullarının iyiliğini isteyen Yüce Yaratıcı bazı zaman ve mekânlara kutsiyet atfederek kullarına olan şefkat ve merhametini onlara göstermiş, yüceliğini tecelli ettirmiştir. İşte böyle kudsiyete sahip zaman dilimlerinden birisi de hiç şüphesiz Ramazan-ı Şerif ve onda bulunan Kadir Gecesi’dir.

Kur'an'ın Gölgesinde;Tefsirde Cüretkârlık ve Müfessirin Şartları Kur'an'ın Gölgesinde;Tefsirde Cüretkârlık ve Müfessirin Şartları(Eyüp ÖZBERK )
TEFSİRDE CÜRETKÂRLIK VE MÜFESSİRİN ŞARTLARI

Her önüne gelenin Kur’ân-ı Kerim hakkında konuştuğu, âyetlerini anlama ve açıklama hususunda cüretkâr davrandığı bir zamandayız. Henüz Kur’ân-ı Kerim okumasını dahi bilmeyen cahiller, ellerine bir meal alarak O’nu yorumlamaya, hükümler çıkarmaya ve bu hezeyanlarını da hakikatmiş gibi insanlara telkin etmeye kalkışıyor.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
لَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

Ziyad b. İlâka’nın amcasından (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım ahlâkların, amellerin, hevaların ve hastalıkların çirkinlerinden (münkerlerinden) sana sığınırım.”(Kenzu’l Ummâl, Dua Babları)

Gülzâr-ı Ehadis; Sosyal Adâletin Tesisinde Zekâtın Önemi Gülzâr-ı Ehadis; Sosyal Adâletin Tesisinde Zekâtın Önemi(Ömer Faruk EJDER)
Toplumda sosyal adaletin tesisinde zekâtın önemi

Hz. Ebu Hureyre ve Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:
“Deve, sığır veya davar sâhibi olup da, bunlardaki Allah’ın hakkını eda etmeyen herkese Kıyamet günü, bu mallar, olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak geleceklerdir. Adam, onlar için, düz ve geniş bir yere oturtulacak, hayvanlar bacakları ve tabanlarıyla onun üzerinden geçecekler.

Rahle-i Edeb; Sohbet ve Zikrullah Âdâbı Rahle-i Edeb; Sohbet ve Zikrullah Âdâbı(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
KUÛDEN ve KIYÂMEN ZİKİR
Zikrullaha oturarak başlanır, bir müddet “kuûden” zikr-i cehrî yapıldıktan sonra ayağa kalkılarak “kıyâmen” zikre devâm edilir. Böylece;
“Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerine yatarken (dâimâ ) Allah’ı anın.” (Nisâ Sûresi, 4/103.) ve;

Yeryüzü Kandilleri Mezhep İmamlarımız; İmâm A'zam Ebû Hanife (k.s) -2 Yeryüzü Kandilleri Mezhep İmamlarımız; İmâm A'zam Ebû Hanife (k.s) -2(Mustafa Yavuz)
İMAM-I A’ZAM Bölüm-2

2- İLİM TAHSİLİ
Ebu Hanife Kur’ân-ı Kerim’i küçük yaşta hıfzetti. Ömrünün ilk yıllarında tabiundan İmam Amir eş-Şa’bi ile karşılaşana kadar pazarda babasıyla birlikte ticaret ile uğraştı.

İtikaf İtikaf(Mustafa ULUM)
İTİKÂF

Mübarek ramazan ayı içerisinde bulunan mühim ibadetlerden biri de itikâftır. İtikâf sözlükte bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp ibadetle meşgul olması anlamınadır.

Şanlı Tarihimiz; Osmanlı'da Ramazanlar, Ecdadımızın Ramazan Coşkusu Şanlı Tarihimiz; Osmanlı'da Ramazanlar, Ecdadımızın Ramazan Coşkusu(Ayhan ÖZKAN)
Osmanlı’da Ramazanlar

Ramazan ayı kameri ayların dokuzuncusudur. Haram aylar içerisinde de yer alan Ramazan-ı Şerif ayı Hicri ikinci yılında bu ayda Rabbimizin Oruç tutmamızı farz kıldıktan sonra daha da ayrı bir anlam ifade etmeye başladı.

Muharref Dinler; Yahudilikte;“Milli Din - Milli Tanrı”, “İman Esasları” ve“Tanrının Seçilmiş Milleti”     Kavramla Muharref Dinler; Yahudilikte;“Milli Din - Milli Tanrı”, “İman Esasları” ve“Tanrının Seçilmiş Milleti” Kavramla(Seyfullah KILINÇ)
YAHUDİLİKTE;“MİLLÎ DİN-MİLLÎ TANRI”, “İMAN ESASLARI” ve“TANRININ SEÇİLMİŞ MİLLETİ” KAVRAMLARI -II-

Yahudilik, geçmişi yaklaşık 6 bin yıl geriye giden bir din’dir. Her dinin kendisine özgü özellikleri vardır. Yahudiliğin kendine özgü en önemli özelliklerinden birisi de; İsrailloğulları ile Allah arasındaki “Ahd”’e kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır.

Sizden Gelenler ; Namaz Sizden Gelenler ; Namaz(Ebru KESKİN)
Kendimi unutmadan ilk kıldığım namazı hatırlamanın imkânsızlığını düşünerek karanın bittiği yere, sahile gittim bu sabah ve orda yazmaya başladım.

Algısal  Dejenerasyon Ya da Evrim  Geçiren Zihniyet Algısal Dejenerasyon Ya da Evrim Geçiren Zihniyet(Sema Betül ŞENTÜRK)
Eski ile kıyaslama yapıldığında mevcut toplumsal yapının geçmişe oranla sınırlarının belli olmadığını, “doğru”, “değer” gibi unsurların eskiye nazaran çok daha farklı telakki edildiğini görmekteyiz. Bu, toplumun geneline hâkim olan unsurdur. Günümüz insanı dini ve dünyayı dünden farklı okumayı, değerlendirmeyi bir üst konum ya da seviye olarak telakki etmektedir.

Sizden Gelenler ; Meğer..... Sizden Gelenler ; Meğer.....(Yasemin ARI)
Meğer…

Yıllardır kendimi güya tanırdım, sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım, şeytanı en büyük düşman tanırdım, ondan da beteri nefsimmiş meğer…

Gelişen Dünya ; Silinen Kaybolan Dosyalarımı Nasıl Kurtarabilirim Gelişen Dünya ; Silinen Kaybolan Dosyalarımı Nasıl Kurtarabilirim(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!
Bir sayı aradan sonra bu sayımızdaki konumuz yine sürekli biz bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bir teknolojik nimet olan bir programın kurulumu ve kullanımı hakkında olacaktır. Bu konu hakkında siz okuyucularımızla gerekli bilgileri paylaşıp kullanımını anlatmaya çalışacağım.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 259 Toplam : 1959038                   Moderatör : Erol ŞEN |