Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı: İrşâd Sohbetleri; Allah'a ve Rasûlüne İtaati Kolaylaştıran Sebepler BaşYazı...

Başyazı: İrşâd Sohbetleri; Allah'a ve Rasûlüne İtaati Kolaylaştıran Sebepler / Muzaffer YALÇIN

Hz. Allah’a itaat nimetini muhafaza etmek için itaati bize kolaylaştıracak sebeplere tutunmamız gerekir. Haramlar, harama hizmet eden mekânlar ve haram işlemeye sebep olan yollar Cenâb-ı Hakk’a karşı itaatin meydana gelmesinin engellerindendir.
Yaşadığımız yerleri, bizi haramlarla yüz yüze getirecek her türlü illetten temizlemek ve itaatimizi kolaylaştıracak hal üzere tanzim etmek yapmamız gereken en önemli işlerdendir.
Rabbimize karşı itaatte samimi duygular besliyorsak isyan meclislerini terk etmek şiarımız olmalıdır. Sürekli uçurumun kenarında yürüyen bir insanın dalgınlıkla uçuruma düşme tehlikesi her zaman olduğu gibi, haramların işlendiği ortamlarda bulunan bir insanın da bir gaflet halinde harama düşme tehlikesi daima vardır. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz... Sizin İçin Seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
İnsanoğlu için dünya hayatının en önemli sermayesi vakittir. Buna göre hayatımız mazi, içinde bulunulan zaman ve istikbal (gelecek zaman) olarak mütalaa edilebilir. Allah’ın akıl nimetiyle şereflendirdiği insan da geçmişini düşünerek Allah’ın rızasına uygun geçip geçmediğinin müzakere ve muhasebesini yapmalıdır.

Pakistan için Ahde Vefa zamanı Kardeş Ülke Pakistan yardım bekliyor, Pakistan için Ahde Vefa zamanı Kardeş Ülke Pakistan yardım bekliyor,(Mehmet DOĞAN )
Pakistan için Ahde Vefa zamanı
Kardeş Ülke Pakistan yardım bekliyor,
Yaklaşık bir asır önce…
Tarih sayfalarına göz attığımızda, Milli mücadelemiz esnasında, tarih yeniden yazılmış, yüzlerce, binlerce kahramanlıklar ve akıllara durgunluk veren örnekler yaşanmıştır.

Mezheb İmamlarımız; İmâm-ı A'zam Ebû  Hanife (k.s)-III Mezheb İmamlarımız; İmâm-ı A'zam Ebû Hanife (k.s)-III(Mustafa Yavuz)
İMAM-I AZAM Bölüm-3

EBU HANİFE’NİN HADİS ŞEYHLERİ
Hatib Bağdadi, şeyhleri hakkında şu bilgiyi verir:
“Ebu Hanife, Enes b. Malik’i gördü, Atâ b. Ebi Rebah, Ebu İshak es-Sebiî, Muharib b. Disar, Hammad b. Ebi Süleyman, el-Heysem b. Habib es-Savvaf, Kays b. Müslim, Muhammed b. el-Münkedir, İbn Ömer’in kölesi Nâfi, Hişam b. Urve, Yezid el-Fakr, Simak b. Harb, Alkame b. Mersed, Atıyye el-Avfî, Abdülaziz b. Refi, Abdülkerim Ebu Ümeyye ve diğerlerinden hadis dinledi. (Bağdadi, Tarih, XIII, 323-324)

Kur'an'ın Gölgesinde;Talak ve Yanlışlarımız, Kur'an'ın Gölgesinde;Talak ve Yanlışlarımız,(Eyüp ÖZBERK )
TALAK VE YANLIŞLARIMIZ!

وَلَا تَتَّخِذُوٓا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًاۘ

“Sakın Allah’ın ayetlerini eğlenceye almayın.” (el-Bakara, 2/231)

Sözde çağdaş Batı medeniyetinin gereklerine uymakla Müslümanlar, dışı süslü bir takım fos değerler uğruna en kıymetli varlıklarını terk etmekte, İslâmî şuurdan git gide uzaklaşmaktadır. Hak ile batılın bir birine karıştığı bu asırda, Müslüman toplumda en büyük darbeyi ne yazık ki evlilik kurumu yemiştir.

Gülzâr-ı Ehadis; Takva, Nasûh Tevbe, İyilik Yapmak ve Güzel Ahlâkı Huy Edinmek! Gülzâr-ı Ehadis; Takva, Nasûh Tevbe, İyilik Yapmak ve Güzel Ahlâkı Huy Edinmek!(Ömer Faruk EJDER)
Takva, Nasûh Tevbe, İyilik Yapmak ve Güzel Ahlâkı Huy Edinmek!

عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن
Ebû Zer Cündeb İbn Cünâde ile Muaz İbn Cebel (r.anhümâ) demişlerdir ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her nerede olursan ol, Allah’tan kork! Günahın arkasından hemen bir iyilik yapınız ki ona kefaret olsun! İnsanlara güzel ahlâkla muamele ediniz!” (Tirmizî, Bir 55; Müsned, 5/153)

Sizden Gelenler ; Şiir... Sizden Gelenler ; Şiir...(Cafer CEYLAN)
SEN VE BEN
Yüreğimin tüten sızısı Sen…
Rahatlatmayan gözyaşlarda Sen…
Ümitlerimde, korkularımda Sen…
Dostlarının gönlünde Sen…
Ah Rahman’ım!...

Sizden Gelenler ; Şiir... Sizden Gelenler ; Şiir...(Ömer AKSOY)
HAYKIRIŞ
Rasul’e sadakatin benziyor Efendim, Ebubekir Sıddık’a
Celalli halin benziyor ceddin Ömer bin Hattab’a
Öylesine bağlıydın ki Hakk’ın yoluna
Kol kopsa dahi bırakmayın derdin evlatlarına

Makâlâ-ı Farukî; Haccın Esrarı, Makâlâ-ı Farukî; Haccın Esrarı, (Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
HACCIN ESRÂRI
Elhamdülilâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve kezâlik. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

Zilhicce Ayında Yapılacak Sünnetler, Zilhicce Ayında Yapılacak Sünnetler,(Mustafa ULUM)
ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK SÜNNETLER

Bu yıl inşallah 7 Kasım’da idrak edeceğimiz Zilhicce yani Hacc ve Kurban ayının fazileti, ilk 10 günü ve Kurban Bayramı günlerini, sevabını Allah (c.c.)’den umarak sünnet üzere ihya etmek çok önemli bir fırsat ve nimettir.

Fıkhın Aydınlığında: Kurban İbadetine Dair Hükümler, Fıkhın Aydınlığında: Kurban İbadetine Dair Hükümler,(Seyfullah KILINÇ)
Kurban Kesmenin Fazileti
Hz. Âişe (r.anhâ) rivayet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlu Kurban (Bayramı) günü, Allah’a, kan akıtmaktan daha sevimli bir amel yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla (Allah’ın huzuruna) gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin." (Tirmizî, Edâhî 1)

Öncesi ve Sonrasıyla Hacc Farîzâsı Öncesi ve Sonrasıyla Hacc Farîzâsı(Mustafa ŞENTÜRK)
öncesi ve sonrasıyla Hacc Farîzâsı

Kulluk maksadı ve gayesi ile yaratılan insanın Yaratıcısına karşı sorumluluğu “ibadet” kavramı ile ifade edilir. İbadet, en geniş anlamıyla, müminin bütün hayatını,

Araştırma: Üç Dinde Mesih İsa Ehlisünnet ve Şia'ya Göre Mehdî  Yahudilik ve Sabatayistlik Araştırma: Üç Dinde Mesih İsa Ehlisünnet ve Şia'ya Göre Mehdî Yahudilik ve Sabatayistlik(Seyfullah KILINÇ)
Ahir zamanın ahirinde yaşadığımız şu dönemde, razı olunmuş bütün hamdlerle Allah’a hamdolsun. Ekmel salât ve selam ahir zaman Nebîsi’nin, Ehli Sünnetin ittifakla haber verdiği üzere ahir zamanda yeryüzüne inip domuzu öldürüp Haç’ı kıracak ve Deccal’i öldürecek olan İsa Mesîh’in ve zülüm ve haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünü adaletle dolduracak olan İmam Mehdî’nin üzerine olsun.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Dilinden Dualar(Seyfullah KILINÇ)
اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهُ

Kâhiloğullarından Abû Ali şöyle rivayet etti: Ebû Musa el-Eş’arî bize hitabette bulunarak dedi ki:


Aile: Bir Kavram Olarak FEMİNİZM nedir neyi ihtiva eder, Aile: Bir Kavram Olarak FEMİNİZM nedir neyi ihtiva eder,(Sema Betül ŞENTÜRK)
bir kavram olarak Feminizm nedir, neyi ihtiva eder?

İnsanlık tarihi, dolayısı ile düşünce tarihidir. İnsanın Yaratıcımız tarafından üstün özelliklerde yaratılmış olması ve yine Yaratıcımızın insana akıl düşünme nimetini bahşetmesi ilk insan topluluklarından günümüze kadar bütün zamanlarda düşüncenin varlığını ortaya koymaktadır. İnsanın düşünen varlık olması onun her zaman doğruyu bulacağı, doğru şeyleri tefekkür edip o doğruları fiiliyata dökeceği manasına da gelmez mutlaka.

Gelişen Dünra: Regedit Yazınca Kayıt Defteri Görüntülenmiyor Ve Görev Yöneticisi Açılmıyor Gelişen Dünra: Regedit Yazınca Kayıt Defteri Görüntülenmiyor Ve Görev Yöneticisi Açılmıyor(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!

Bu sayımızdaki konumuz ise yine sürekli biz bilgisayar kullanıcılarının başına gelen bir sorun olan Kayıt Defteri Görüntülenmiyor Ve Görev Yöneticisi Açılmıyor diye gelen hata uyarısı hakkında olacaktır. Bu konu hakkında siz okuyucularımızla gerekli bilgileri paylaşıp sorunu gidermeye anlatmaya çalışacağım.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |