Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; Küfür Ahlâkına Sevgi Beslemenin Zemmi BaşYazı...

Başyazı; Küfür Ahlâkına Sevgi Beslemenin Zemmi / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Bize nimetler veren ve İslâm'a hidayet eden Allah'a hamd olsun. Ve... bizi Muhammed ümmetinden eyledi. Ona salât ve selâm.
Bilesin ki; iki cihanın saadetini kazanmak, ancak Seyyidü'l-Kevneyn Rasûlullah'a tabi olmaya bağlıdır.
Müslüman’ım diyen her insanın yegâne kurtuluş yolu Allah’ın Nebîsi’ne tam bir mutabaat üzere bulunmaktır. Bunun haricinde kurtuluş yolu yoktur.Çünkü Cenâb-ı Hakk, necatı Peygamber Efendimize itaate bağlamıştır. Ona itaati kendisine itaatle aynı kılmıştır. Âyet-i kerimeler ile ilahî bir vaz’ olarak kıyamete kadar bütün insanlara bu hususu böylece bildirmiştir. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz...Yeni Bir Yıla Başlarken Sizin İçin Seçtiklerimiz...Yeni Bir Yıla Başlarken(Abdulcelal EMANET (Editör))
Yeni Bir Yıla Başlarken
Bir yılı daha geride bıraktık. 21. yüzyılın onuncu yılının da insanlık açısından diğer yıllara göre daha iyi geçtiğini söylemek pek mümkün değil.

İtaatte Sebat... İtaatte Sebat...(Mehmet YALÇIN)
Cenâb-ı Hakk’ın dostluk nimetine kavuşmuş insanlar, Allah’a itaati daima en ön planda tutmuşlardır. Kur’an’ın ve Sünnet’in emrettiği kulluk vazifelerini kemaliyle yerine getirebilmek için büyük bir gayret sarf etmişlerdir.Farzları, vacipleri, sünnetleri yaşamada çok titiz davranarak, Peygamber Efendimizin ahlâkını kendilerine örnek almak suretiyle amellerinde devamlılığı esas edinmişlerdir.

Güncel; Toplumsal Bir Hastalık, Batı'yı Taklit... Güncel; Toplumsal Bir Hastalık, Batı'yı Taklit...(Muhammed MASUM)
TOPLUMSAL BİR HASTALIK: BATI’YI TAKLİT

Müslüman, hayatının her alanında Allah’ın emirlerini, Rasûlullah (s.a.s.)’in sünnet ve ahlaklarını kendisine rehber edinendir. Bu yüzden onların ibadetleri, ahlakları, tepkileri, üslupları ve tavırları da bu ölçüye göredir.

Dualar; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar... Dualar; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Dilinden Dualar...(Seyfullah KILINÇ)
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ى عَافَان۪ى مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ
وَفَضَّلَنى عَلٰى كَث۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا


Hz. Ömer ve Ebû Hüreyre (r.anhümâ)’dan rivayetle şöyle demişlerdir:
"Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Araştırma; Farklı Açılardan Helâl Kazanç ve Etkileri... Araştırma; Farklı Açılardan Helâl Kazanç ve Etkileri...(Mustafa ŞENTÜRK)
Farklı açılardan
HELÂL KAZANÇ ve ETKİLERİ

Yaratıcımız tarafından ölümün ve hayatın var edilmesi insanlar arasında kimlerin daha iyi ve güzel iş yapacağını sınamak içindir.

Pakistan'da Buruk Kurban Bayramı... Pakistan'da Buruk Kurban Bayramı...(Ömer Faruk EJDER)
Pakistan’da Buruk Kurban Bayramı…
Bu yılki kurban programını Rabbim Pakistan’daki kardeşlerimizle geçirmeyi nasip etti. Mesafe olarak bize çok uzak olan bu ülke; muhabbette ise bir o kadar da yakın bir yer olduğuna şahit olduk.

Makâlâtı Farûkî ; Abdestin Sünnet ve Edebleri...-II- Makâlâtı Farûkî ; Abdestin Sünnet ve Edebleri...-II-(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
ABDESTİN SÜNNET VE EDEBLERİ-II

ABDEST ve MİSVAK
Misvak kullanmak sünnettir. Ebû Eyyûb (r.a.), Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivâyet etti: “Şu dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Sünnet olmak, koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 5, s. 421; Münzirî, et-Terğîb, c. 1, s. 246.)

Sizden Gelenler Şiir; Allah Dedikçe... Sizden Gelenler Şiir; Allah Dedikçe...(M.Ali KARAOĞLAN)
ALLAH DEDİKÇE

Sevda mevsiminin en güzelini
Yaşattın bizlere Hakk sevgisini
Rasûl bahçesinin nadide gülü
Sulûk yollarının Şâhı Geylânî

Sizden Gelenler Şiir; Gülün Hali...... Sizden Gelenler Şiir; Gülün Hali......(Habibe TAŞDEMİR )
Baharda yazda kışta olsun
Güneş yağmur karda olsun
Kurumak gülün âhir borcu
Her hâlükârı mânâ dolu

Kültür Tarihimiz;Bir Zerafet Örneği Olarak,Sadaka Taşları... Kültür Tarihimiz;Bir Zerafet Örneği Olarak,Sadaka Taşları...(Mehmet Ali KAPAR)
BİR ZERAFET ÖRNEĞİ OLARAK: SADAKA TAŞLARI;

“Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin için iyi; vermemen ise kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden daha üstündür." (Müslim, Zekât, 97; Tirmizî, Zühd, 32)

Fıkhın Aydınlığında ; Kocanın Kadın Üzerindeki Hakkı Nedir? - II - Fıkhın Aydınlığında ; Kocanın Kadın Üzerindeki Hakkı Nedir? - II -(Seyfullah KILINÇ)
KOCANIN KADIN ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?

Soru:
Kocanın kadın üzerindeki hakkı nedir? İslâm’da kadının erkeğe itaatinin boyutlarını nedir?

Mezhep İmamlarımız ;  İmâm-ı A'zam Ebu Hanife (k.s) -III- Mezhep İmamlarımız ; İmâm-ı A'zam Ebu Hanife (k.s) -III-(Mustafa Yavuz)
III- Sahabe Kavli Ve Tatbikatı Karşısındaki Tutumu
Daha önce de belirttiğimiz gibi Ebu Hanife, Kur'an ve Sünnet’ten, sona, sahabe kavlini bağlayıcı görmekte, fakat kendisine bunlar arasında tercih yapma hakkı tanımaktadır.

Âile ; Lütfen Biraz Duyarlı Olalım... Âile ; Lütfen Biraz Duyarlı Olalım...(Ayşe YİĞİT)
Lütfen!
BiRAZ DUYARLI OLALIM

Müslüman ayık insandır. Bilinçlidir. Bile bile yanlış yapmaz. En azından yapmamaya gayret eder. İmanın gönlüne kazandırdığı bilinç halini yaşantısının her alanına uyarlar, uyarlamaya çalışır. Lütfen!
BiRAZ DUYARLI OLALIM

Müslüman ayık insandır. Bilinçlidir. Bile bile yanlış yapmaz. En azından yapmamaya gayret eder. İmanın gönlüne kazandırdığı bilinç halini yaşantısının her alanına uyarlar, uyarlamaya çalışır.

Gelişen Dünya; Msn Messenger Hata Kodları ve Çözümleri -2- Gelişen Dünya; Msn Messenger Hata Kodları ve Çözümleri -2-(Erol ŞEN (Moderatör))
Msn Messenger Hata Kodları ve Çözümleri
“Bilgisayarımda benim MSN hesabım açılmıyor, fakat başka hesaplar açılıyor. Ama benim hesabım başka bilgisayarlarda açılabiliyor.”

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |