Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KUR’ÂNIN  YORUMUNA DAİR BİR DEĞİNİ BaşYazı...

KUR’ÂNIN YORUMUNA DAİR BİR DEĞİNİ / Recep ERDİL

Vahyin son yazılı metni olan kur’anın, Peygamberimiz vasıtasıyla inzalinden sonra, Müslümanlar nezdinde onun yerinin sadece saygı duyulacak kutsal bir kitap olmaktan öte, yaşamsal alanımıza etki yapan bir anlam derinliliğinin de oldu?unu söylemek mümkündür. Çünkü onun bir hidayet rehberi ol... devamı...


ER-RAHMAN ER-RAHMAN(Sultan ÇONGAOĞL)
Rahmet, sözlükte kalp inceliği, meyil ve acıma manalarına gelir. Bu mana, Allah (c.c.) hakkında mecaz olarak kullanılmıştır. Yani, Allah’ı; birine acıyan, ona meyleden ve durumu kar?ısında kalbi incelen bir kimse ne yapıyorsa, mahlukatına kar?ı aynısını; fakat uluhiyyetinin ?anına yakı?ır b...

HZ. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ (R.ANHA) HZ. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ (R.ANHA)(Aysel KOCABAŞ)
Hz. Rasullah’a eş olabilme ?erefine nail olan; cihan kadınlarının efendisi, cömertliği, dindarlı?ı, çalı?kanlı?ı ile örnek olan güzel annelerimizden biride Hz. Zeyneb binti Cah?’dır. Hz. Zeyneb annemizin hayatını okudu?umuzda çok farklı boyutlar, dü?ünceler içerisine girebilir, All...

DİNİMİZİ TEBLİĞ VE ÖNEMİ DİNİMİZİ TEBLİĞ VE ÖNEMİ(Nurhan Tanış)
Efendimiz (a.s) bir hadis-i şeriflerinde: “Her kim hayra kılavuzluk ederse, ona o hayrın sevabı kadar mükafat verilir!” buyurmu?lardır. (1) Rahmetli üstadımız ise bir makalelerinde hadis-i ?erifte müjde buyrulan hayrı ?u mana ile ?erh eder: “Hayır, tehvid akidesini bilmek ve ilet...

VAHİY KÜLTÜRÜNDE SÜNNETİN MERKEZİYETÇİ YAPISI VAHİY KÜLTÜRÜNDE SÜNNETİN MERKEZİYETÇİ YAPISI(Mehmet DAĞ)
Asr-ı Saadetten günümüze, Kur’an’ı anlamaya yönelik yorumlama faaliyetleri, Vahyi açıklayıcı fonksiyon icra eden Sünnet’in hakemliğine her zaman ihtiyaç duymuştur. Sünnetin beyan vasfına sahip olması, Allah’ın muradını anlama noktasında bir açılım getirece?i muhakkaktır. B...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
﴿﴾قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْ&#...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
۱.أُحِبُّوا اللّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ  ...

ÜÇ AYLAR VE FAZİLETLERİ* ÜÇ AYLAR VE FAZİLETLERİ*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
ŞABAN-I ŞERİF Hadis-i şerifte buyuruluyor: “Recep Allah’ın, Şaban benim, ramazan ise ümmetim ayıdır. (Şaban günahları siler, Ramazan ise oruç tutanları temizler.) (1) “Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar ondan gafildirler. Halbuki Şabanda kulların...

HADİS İLMİNDE SENET TENKİDİ HADİS İLMİNDE SENET TENKİDİ(Mustafa Yavuz)
Şüphesiz ki Allah(c.c), insanların dünya ve ahiret saadetini bulmaları için, onları karanlıklardan aydınlığa kavuşturan peygamberler göndermi? ve bu peygamberlerin Rabb'lerinden aldıkları emir ve yasaklar da insanlara kurtulu? vesilesi olmu?tur. Peygamberler zincirinin son halkası bizim Peyga...

ASHÂBI KİRAM ALEYHİMÜ'R-RIDVÂN ASHÂBI KİRAM ALEYHİMÜ'R-RIDVÂN(Abdurrahman ÖZCAN)
Cenâb-ı Hakk Celle ve Ala Hazretleri Tevbe Suresi 100. âyet-i celîlesinde şöyle buyurmaktadır: “Müslümanlıkta birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabî olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmu?, onlar da Allah'tan razı olmu?lardır. Allah onlar için (içinde ebedî...

DOKUMACININ HİKAYESİ DOKUMACININ HİKAYESİ(Müzeyyen KANBUR)
Eşref Oğlu Rûmî Hazretleri “Müzekki’n-Nufûs” adlı kıymetli eserinde ibretle dolu ?u hikayeye yer verir: Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun, İmam Ebu’l-leys Semerkandi Hazretleri anlatır ki: “Bir defasında, Ba?dat’ın hali vakti yerinde olan Müslümanları, h...

BELA VE İMTİHAN BELA VE İMTİHAN(Fatma ERGÜDEN)
Bela; gam, keder, musibet, âfet, ceza, gayet zor iş, büyük gâile, imtihan, sınama demektir. Bu lügat manaların yanı sıra kulun Allah tarafından nefsine ağır gelen ?eyler ile imtihanı olarak da terim anlamı kar?ılı?ını alır. Bela içerik itibarıyla mü’minlere hakkı görmeleri ve ?ükre daim olma...

ÇAĞIMIZIN BELASI ALKOL ÇAĞIMIZIN BELASI ALKOL(Muhammed BATUHAN)
Gelin sizlerle beraber, bizim tıp kitaplarından birinin, “Alkol ve alkolizm” başlığı altındaki bölümünün ilk cümlelerini okuyalım: “İnsanların yüzde doksanı alkol alır, erkeklerin yüzde 40 ila 50’sinde alkolün meydana getirmi? oldu?u bazı problemler vardır. Erkeklerin yü...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |