Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; Hz. Ali Efendimiz BaşYazı...

Başyazı; Hz. Ali Efendimiz / Muzaffer YALÇIN

28 Ocak 2011, Hz. Ali (k.v.) Efendimizin şehadetinin sene-i devriyesidir. Hicretin 40. Senesinde, Ramazan ayının 17’sine tekabül eden Cuma günü; miladi takvim itibari ile de 661 senesinde şehid olmuştur.
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) tarafından büyük payelerle övülen Hz. Ali Efendimiz (k.v.); Cenâb-ı Hakk’a yakınlığı, güzel ahlakı, Rasulullah Efendimiz’in amcasının oğlu olması, ilk Müslümanlardan olup Rasûlullah (s.a.v.) risalet vazifesini eda ederken, O’nu canı ve malıyla desteklemesi, Hz. Fatıma Annemizin muhterem eşi olup aynı zamanda Hulefâ-i Raşidîn’in de son halkasını teşkil etmesi vb. birçok faziletleri sebebiyle ümmet içerisinde büyük bir şeref ve mevkiye sahiptir.Rasûlullah Efendimize yakınlıkları ve üstün kişilikleri sebebiyle, o büyük zatların döneminde meydana gelen olaylar dünya tarihinde önemli yer tutmuştur. devamı...


Sizin için seçtiklerimiz... Sizin için seçtiklerimiz...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Bizleri, İslam ve iman nimetiyle şereflendiren Rabbimize hamd, Rasûlullah Efendimize sonsuz salât ve selam olsun.

Başyazı; Peygamber (s.a.v) Efendimizin Dilinden Hz. Ali Efendimiz (k.v) Başyazı; Peygamber (s.a.v) Efendimizin Dilinden Hz. Ali Efendimiz (k.v)(Muzaffer YALÇIN)
Peygamber Efendimizin Dilinden Hz. Ali (k.v.)
Hz. Ali Efendimizin dünyadayken cennetle müjdelenen on sahabeden birisi olduğunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle müjdelemiştir:

Sizden gelenler; Şiir Faruk Sultan Sizden gelenler; Şiir Faruk Sultan(Yasemin ARI)
Ankara’da Faruk Sultan türbesi
Her tarafta vardır onun hû sesi
Kanat germiş Farûkimin gölgesi
Çok aciz bir kulum himmet eyle Sultanım

Sizden gelenler; Şiir - Aşkınla Tutuşsa Bedenim Sizden gelenler; Şiir - Aşkınla Tutuşsa Bedenim(Kürşat ÜNAL)
Mübarek zikir halkalarında
Aşkınla tutuşsa bedenim
Hep Sen’in sevdanla yankılansa
Kendinden geçen şu cılız sesim

Sizden gelenler; Şiir - Rahmetsiniz Efendim Sizden gelenler; Şiir - Rahmetsiniz Efendim(Nermin KAYA)
RAHMETSİNİZ EFENDİM

Vesilenle Allah ve Rasûlü’ne yakınlık bulduğum Efendim!
Her hâli Sünnet-İ Rasûl olan Efendim!
Rabbimizin Rahmetini bize yansıtan Efendim!

Başyazı; Mektubat-ı Rabbânî’de Ehl-i Sünnet’e Göre Hz. Ali Efendimiz Başyazı; Mektubat-ı Rabbânî’de Ehl-i Sünnet’e Göre Hz. Ali Efendimiz(Isimsiz)
Mektubat-ı Rabbânî’de Ehl-i Sünnet’e Göre Hz. Ali Efendimiz

Ey kurtuluşu arayan kimse! Ehl-i sünnetin alâmetlerinden biri Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i üstün görmek ve Hateneyn'i (Hz. Osman ve Hz. Ali) sevmektir. Allah Teâlâ hepsinden razı olsun. Bu iki hasletin birleşmesi ehl-i sünnet ve’1-cemaatın özelliklerindendir. İmam-ı Şafii (rh.a.) ve diğer büyük imamların naklettiği gibi Şeyhayn'in üstünlüğü sahabe ve tabiinin icmasıyla sabittir.

Kur'an'ın Gölgesinde;İmanın  Şiarı-Rasûlullah (s.a.v) e Gönülden İtaat ve Teslimiyet Kur'an'ın Gölgesinde;İmanın Şiarı-Rasûlullah (s.a.v) e Gönülden İtaat ve Teslimiyet(Eyüp ÖZBERK )
İMANIN ŞİARI; RASÛLULLAH (S.A.V.)’E GÖNÜLDEN İTAAT
VE TESLİMİYET!

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪يٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا
“Hayır! Rabbine yemin olsun ki onlar, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı nefislerinde hiç bir sıkıntı bulmadıkça ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.”
(en-Nisâ, 4/65)

Rehber & Sözlük Lisan-ı Hâl ; Zulüm Rehber & Sözlük Lisan-ı Hâl ; Zulüm(İbrahim DEMİR)
“Zulüm” Allah (c.c.): “Ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Binâenaleyh birbirinize zulmetmeyin!” (Müslim, 2577) buyuruyor. Zulüm; haksızlık, eziyet, işkence, bir hakkı kendi yerinden başka bir yere koymak manal...

Rahle-i Edeb; Namazın Sünnet ve Edebleri Rahle-i Edeb; Namazın Sünnet ve Edebleri(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
NAMAZIN SÜNNET ve EDEBLERİ:

TÂDÎL-İ ERKÂN
Namaz, tam mânâsı ile tâdîl-i erkânına göre kılınmalıdır. Namazın vâcibleri ve sünnetleri tamâmen yerine getirilmelidir.
Sâlik, başka kimseler onu namaz kılarken gördüğünde namazını yavaşlatmamalı veya hızlandırmamalıdır. Yavaşlatmak nasıl riyâ ise hızlandırmak da öyle riyâdır.

Fıkhın Aydınlığında; Niyet Namazın Şartlarındanmıdır... Fıkhın Aydınlığında; Niyet Namazın Şartlarındanmıdır...(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Yalnız başına kıldığımız namazların rükû ve secdelerini uzatmamız ve oradaki tesbihleri artırmamızın sakıncası var mıdır, sehiv secdesini gerektirir mi?

Fıkhın Aydınlığında; Niyet Tesbihleri Artırmak... Fıkhın Aydınlığında; Niyet Tesbihleri Artırmak...(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Niyet namazın şartlarından mıdır? Niyet nedir? Sadece bilmek yeterli midir, yoksa bilinen şeyi kastetmek mi lazımdır? Kalbî niyet hususundaki ölçü nedir? Kılacağı namazı bilmek yeterli midir? Hangi namazı kılacağını kalbiyle bildiği halde, diliyle başka bir şey söylese ne olur? Niyeti kalp ile yapıp dil ile de söylemenin hükmü nedir? Kıldığı namazın sünnet, nafile veya farz gibi nevini belirtmek lazım mıdır? Kaza namazı çok olan kimse nasıl niyet eder? Kişi, ikindi namazı kıldırırken niyeti öğle namazı olarak ederse namazı iade etmek gerekir mi?

Farklı yönleriyle İSLAMÎ SOHBET SİTELERİ Farklı yönleriyle İSLAMÎ SOHBET SİTELERİ(Mustafa ŞENTÜRK)
Farklı yönleriyle İSLAMÎ SOHBET SİTELERİ

Yaşadığımız yüzyıl dikkate alındığında insanın kendisini teknolojiden soyutlaması, hayatın devamiyeti hususunda teknolojiyi yok sayması imkansız hale gelmiştir. 21. yy’da teknolojinin geldiği nokta ve özellikle de teknolojiden soyutlanmış bir hayatın neredeyse imkânsız olması toplumun geneli için kabul edilebilecek mahiyettedir.

Araştırma; Yahudilerde Mezhepler Araştırma; Yahudilerde Mezhepler(Seyfullah KILINÇ)
YAHUDİLERDE MEZHEPLER

Müslümanlarda olduğu gibi, Yahudilerde ve Hıristiyanlarda da mezhepler vardır. Yahudi ve Hıristiyanlardaki mezheplerin Müslümanlarda ki mezheplerden farkları vardır ve bu farklardan birisi, Yahudilerde ve Hıristiyanlardaki mezheplerin itikatlarının tamamı batıl üzeredir, onlarda hak üzere olan hiçbir mezhep yoktur. Müslümanlarda ise batıl mezhepler olsa da hak üzere olan ehlisünnet mezhebi vardır, yani hak üzere olan bir fırka her zaman vardır ve var olmaya da devam edecektir.

Kadın ve Aile; Yozlaşmanın Ekrana Yansıyan Hali- Kadın Programları Kadın ve Aile; Yozlaşmanın Ekrana Yansıyan Hali- Kadın Programları(Ayşe YİĞİT)
yozlaşmanın ekrana yansıyan hâli KADIN PROĞRAMLARI

Küreselleşmenin zaman tüneli içerisinde başarabildiği en önemli haslet; hiç şüphesiz toplumu kendi oluşturduğu sunî değerler çerçevesinde yeniden şekillendirmektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyalite devamında gelişmeyi ve yenilenmeyi gerektirir. Gelişme ve yenilenme ise dinin emrettiği ve sınırlarını çizdiği alan içerisinde güzellikler edinme, insanî, ruhî, ahlakî tekâmmüle erme halidir.

Gelişen Dünya; RVHOST.exe Windows tarafından Bulunamıyor Hatası... Gelişen Dünya; RVHOST.exe Windows tarafından Bulunamıyor Hatası...(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!

Bu sayımızdaki konumuz biraz farklı bir konu olacaktır. Bu konu hakkında siz okuyucularımızla gerekli bilgileri paylaşıp işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz, bunu anlatmaya çalışacağım. Bilgisayarımız her başladığında "RVHOST. exe Windows tarafından bulunamıyor" diye bir uyarı alırız. Ne yapıp da bu uyarıdan kurtulabiliriz diyorsanız bu yazımızı iyi okuyup uygulamalısınız…

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |