Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Harameyn Sohbetleri ; Arzın Kalbinde Kalbin Edebi BaşYazı...

Harameyn Sohbetleri ; Arzın Kalbinde Kalbin Edebi / Muzaffer YALÇIN

Cenâb-ı Hakk’a hamdlerin en güzeli, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e salât ve selâmların en güzeli olsun ki Allah’ım bu güzel beldeye gelmeyi nasip etti. Bazı kardeşlerimiz ilk defa geliyorlar, bazıları mütaaddit defalar geldiler. Ömrümüz kifayet ettiği ve Rabbim de müsaade ettiği müddetçe Cenâb-ı Hakk’ın lütfüyle, Rabbimin Beyt’ini, Cenâb-ı Peygamber Efendimizi ziyaret etmeye daima geleceğiz inşallah.
Maksat:
Bizler buraya Cenâb-ı Hakk’a itaat etmeye, buraya dökülen rahmetten istifade etmeye geldik. En güzel bir şekilde istifade edebilmemiz için kalplerimizi Cenâb-ı Hakk’a itaatle bağlamalıyız. Kalbimizi, O’nun Beyti’ne bağlı bir şekilde muhafaza etmemiz lazım ki istifademiz artsın. Sağımızda solumuzda, otelde, gidişimizde gelişimizde meşgul olmayın. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz...Editörden... Sizin İçin Seçtiklerimiz...Editörden...(Abdulcelal EMANET (Editör))

Kıyamete kadar insanoğlu için vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz tek din İslam’dır. Bu manada imanın ve İslâm’ın kıymetini en güzel anlayanlar Sahabe Efendilerimizdir. Onlar, Kur’an’ın vahyolunuşuna şahidlik etmişler, Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin gözetiminde ve terbiyesinde ahlâken kemâle ermişlerdir. İnandıkları dini yaşamanın büyük risk taşıdığı dönemlerde dine sahip çıkmışlar, bu uğurda can ve mallarını feda eden örnek nesil olmuşlardır.

Sünneti Sevmek ve İhya Etmek ; Sünneti Sevmek ve İhya Etmek ;(Eyüp ÖZBERK )
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnet-i seniyyesini sevmek ve ihya etmek, O’na olan sevgi ve yakınlığın alametlerinden ve aynı zamanda en mühim vesilelerinden biridir.

Umreci İsen Eğer, Sana Yetmiş  Yeter ; Umreci İsen Eğer, Sana Yetmiş Yeter ;(Mücahit HAŞİM)
Şah damarımızdan daha yakın olan Yaratanımıza yakınlaşmak, Subhân olan Allah’ın Beyti’nde her atılan adımla Ev Sahibine yol bulabilmek, doğrudan Canlı Rasûlullah’ı ziyaret etmek… İmanı anlatan değil, yaşayan ve yayan yıldızların seyrine dalmak…

Rahmet Kapılarını Aralama Mevsimi , Mübarek ÜÇ AYLAR Rahmet Kapılarını Aralama Mevsimi , Mübarek ÜÇ AYLAR(Hasan TOPRAKLI)
“Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi de Ramazan’a ulaştır. ”

Makâlâtı Faruki ; Mescid Âdâbı -II- Makâlâtı Faruki ; Mescid Âdâbı -II-(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Mescidde Rahatsızlık Verici Kokuları Gidermek:
Soğan ve sarımsak gibi başkalarını rahatsız edici kokularla mescide gelmek kerîh görülmüştür. Hz. Âişe (r.anhâ) şöyle der: “Rasûlullah (s.a.v.), mahallelerde (veya evlerde) mescitler inşa edilmesini ve (bu mescitlerin) temizlenmesini ve güzel koku ile kokulandırılmasını emretti.” (Ebû Dâvûd, Salat, 13)

Fıkhın Aydınlığında;  Vahhabiliğin Tarihçesi, Vahhabilik -1- Fıkhın Aydınlığında; Vahhabiliğin Tarihçesi, Vahhabilik -1-(Seyfullah KILINÇ)
Vehhâbîliğin Kurucusu ve Kurulduğu Yer…
“Vehhâbîlik” iki asır küsur sene önce şu an Suud-i Arabistan sınırları içerisinde bulunan “Necd” bölgesi dolaylarında Muhammed b. Abdülvehhâb tarafından kurulmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v) ile Nurlanan Şehir; Medine-i Münevvere Hz. Peygamber (s.a.v) ile Nurlanan Şehir; Medine-i Münevvere(Embiya KIMIŞOĞLU)
Eski adıyla Yesrib, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in gelişi ile Medinetü’n-Nebi, sonraları da Medine olarak adlandırılan bu şehrin ilk sakinleri, rivayete göre Amelika (Amalekler)lılardır.
Amaleklerin reisi Yesrib bin Ubeyl, kabilesi ile buraya gelmiş ve burada meydana getirilen siteye onun adına izafeten Yesrib denilmişti. (Ülkü Hayati, Başlangıçtan Günümüze İslam Tarihi, Cilt 1, Sayfa 153)

Sizden Gelenler...Şiir; Medine Sizden Gelenler...Şiir; Medine(M.Ali KARAOĞLAN)
Medine’ye bir varsaydım
Kadem-i Şerifte dursaydım
Hasretle O’na (s.a.v) baksaydım
Aşkı ile daim yansaydım

Sizden Gelenler...Şiir; Şah Abdullah Faruki  (k.s.) Sizden Gelenler...Şiir; Şah Abdullah Faruki (k.s.)(İbrahim ESMER / ALMANYA)
Pirim Abdullah Farukî

Hicret etti Malatya’ya
Malatya’dan Ankara’ya
Adın duyurdu dünyaya
Şâhım Abdullah Farukî
Adın duyurdu dünyaya
Pirim Abdullah Farukî

Sizden Gelenler...Şiir; Efendim Sizden Gelenler...Şiir; Efendim(Şenol KILIÇ)
Efendim

Bir bakışınla nazar eylersin
Nur cemalinle tebessüm edersin
Ne güzeldir yolun, yolunda sabit eylesin
Ne güzelsin benim canım Efendim

Sizden Gelenler...Kapında Öleyim.. Sizden Gelenler...Kapında Öleyim..(Abdullah Eken)
Kapında Öleyim Ben

Gönlüme aşkı veren sen
Aşkın narına yandıran sen
Aç kapını ne olur
Kapında öleyim ben

Sizden Gelenler...Fatıma Zehra Sizden Gelenler...Fatıma Zehra(Abdullah Eken)
Aşk derdiyle yanan
Gönlü Rahmana açılan
Yâr ile dost olan
Fâtıma Zehrâ’dır

Analiz...11 Eylül  - Amerika  - Ladin  Üçgeni Analiz...11 Eylül - Amerika - Ladin Üçgeni(Mustafa ŞENTÜRK)
Dünya Nereye…11 Eylül-Amerika-Ladin üçgeni

Genel manada büyük bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Dünya genelindeki enformasyon merkezleri İslâm’ı ve Müslümanları ilgilendiren mevzularda istedikleri bilgiyi, istedikleri zaman ve istedikleri şekilde kamuoyuyla paylaştıklarından bizler kendimizi ilgilendiren konular hakkındaki bilgileri öğrenmede dahi büyük bir dejenerasyona maruz kalıyoruz.

Aile; Yaklaşan Yaz Mevsimi ve Düğünlerimize Bir Bakış... Aile; Yaklaşan Yaz Mevsimi ve Düğünlerimize Bir Bakış...(Ayşe YİĞİT)
Yaklaşan yaz mevsimi ve DÜĞÜNLERİMİZE BİR BAKIŞ

İslam insan hayatının hem dünya hem de ahiret boyutunu programlayan, tertip ve düzene koyan dindir. İslam’ın evrensel mesajı, madalyonun her iki tarafını resmetmek gibi hayatın dünya ve ahiret pasajlarını dizayn eden kuvvettir.

Teknoloji Köşesi; Facebook’u daha güvenli kılan ayarlar... 4.Bölüm Teknoloji Köşesi; Facebook’u daha güvenli kılan ayarlar... 4.Bölüm(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!

Bu sayımızdaki konumuz geçen sayının 4.Bölümü şeklinde olacaktır. Kaldığımız konulara devam edeceğiz. Bu konu hakkında siz okuyucularımızla gerekli bilgileri paylaşıp bu güvenlik ayarları işlemlerini nasıl gerçekleştirebiliriz ve paylaşım sitelerinden facebook kullanıcıları için, Facebook’u daha güvenli kılan ayarlardan kalan ayarları anlatmaya çalışacağım. Bunlardan;

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |