Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; Hakk’ın Aslanı Hz. Hamzalar Misali İman’da Gayret ve Fedakârlığı Bulmak Gerek,olmak lazım. BaşYazı...

Başyazı; Hakk’ın Aslanı Hz. Hamzalar Misali İman’da Gayret ve Fedakârlığı Bulmak Gerek,olmak lazım. / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Âlemin ve bütün Âlemlerin Rabbi olan Hz. Allah (c.c.) birdir, ezel ve ebettir. Yeryüzündeki bütün insanlar Allah’ın kullarıdır. Bizi yoktan yaratan Hz. Allah’tır. Bize hayat bahşeden O’dur. Yaratmaya kadir olan yalnızca O’dur. Allah (c.c.) şânı yüce olandır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Kullarının gizli ve aşikâr bütün hallerinden haberdardır.Şu anda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında yaptığımız ve yapacağımız her şeyin bilgisi katındadır. devamı...


Sizin İçin Seçtiklerimiz Sizin İçin Seçtiklerimiz(Abdulcelal EMANET (Editör))
Özlenen Rehber Dergisi olarak tüm Müslümanların Ramazan ayını kutlar, bu mübarek ayın tüm inananlara bereket, hayır, huzur ve öncelikle de barış getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederiz.

Ramazan; Önü Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Azaptan Kurtuluştur, Ramazan-ı Şerif Ramazan; Önü Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Azaptan Kurtuluştur, Ramazan-ı Şerif(Abdulcelal EMANET (Editör))
“Ey insanlar! Sizi mübârek ve büyük bir ay gölgelemiştir. O, içinde bin aydan daha hayırlı bir gece bulunduran aydır. Allâh Teâlâ’nın oruç tutulmasını farz kıldığı, gecesinde ibâdet yapılmasını sevap kıldığı bir aydır.

Güncel; Mü'minlerin  Ramazan Sevinci Güncel; Mü'minlerin Ramazan Sevinci(Nurettin TAHİR)
İman ehli olarak sevinçliyiz. Zira Cenâb-ı Hakk’a çokça hamdü sena etmemizi gerektirecek Ramazan ayına kavuşmak gibi büyük bir nimete ermiş bulunuyoruz.

Sizden Gelenler; Sizden Gelenler;(ÖzlenenRehber)
Âşıklara eydin sala
Oruç ayı geldi yine
Rahmet denizi cûş edip
Âlemlere doldu yine

Fıkıhın Aydınlığında; Oruç İbadetine Dair Soru ve Cevaplar, Fıkıhın Aydınlığında; Oruç İbadetine Dair Soru ve Cevaplar,(Seyfullah KILINÇ)
Ramazanda oruca niyet ettikten sonra, oruçlu iken birkaç defa orucunu bozan kimseye bir keffaret yeterli midir?

Rahle-i Edep; Ezan ve Kamet’te Uyulacak Sünnet ve Edepler Müezzini Takip - II- Rahle-i Edep; Ezan ve Kamet’te Uyulacak Sünnet ve Edepler Müezzini Takip - II-(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Abdullah Faruki el-MÜCEDDİDÎ (k.s.)

EZAN VE KAMETE DAİR SÜNNET VE EDEBLER - II

İKAMET
Ebû Ümâme (r.a)’den rivâyet edildiğine göre, Bilâl (r.a) ikamete başlayıp da “Kad kâmeti’s-salâtü” (cümlesini) söyleyince Nebi (s.a.v.): .“Ekâmehullahu ve edâmehâ / Allah onu sabit kılsın ve onu devam ettirsin” buyurdu, “Allah namaz kılmayı nasîb etsin ve onu devâm ettirsin” derdi.”

Rehber; Kadir Gecesini Aramak ve Peygamber (s.a.s) Efendimiz’in İtikâfı Rehber; Kadir Gecesini Aramak ve Peygamber (s.a.s) Efendimiz’in İtikâfı(Özlenen Rehber)
Ebû Sâid el-Hudrî (r.a.)’den rivayet olundu:
“(Bir sene) Nebî (salla'llahu aleyhi ve sellem) ile berâber Ramazan'ın aşr-ı evsatında (ortasındaki on günde) i'tikâf etmiştik. Rasûlullah yirminci (gün)’ün sabahı (i'tikâf mahallinden) çıktı, bize bir hutbe îrâd etti de müteâkıben şöyle buyurdu:

Hatırât ; Bir Umre ve Yaşanılanlar Hatırât ; Bir Umre ve Yaşanılanlar(Mustafa ŞENTÜRK)
BİR UMRE ve YAŞANILANLAR
Mekke’ye Doğru

23 Haziran Perşembe günü geceyi değişik mekânlarda ve şehirlerde geçiren kardeşlerle Ankara Esenboğa Havalimanında ihrama girdik.

Tefsir ; Münafık Ahlâkı: “İtaate Gevşeklik” Tefsir ; Münafık Ahlâkı: “İtaate Gevşeklik”(Eyüp ÖZBERK )
Cenâb-ı Hak, “Ey Peygamber! Allah'tan korkmaya devam et, kâfirlere ve münafıklara da itaat etme. Muhakkak ki Allah, alîm (her şeyi hakkıyla bilen), hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)dir.” (el-Ahzâb, 33/1,48) buyurarak Peygamberimiz (s.a.v.)’e ve O’nun şahsında ümmetine; münafıklara itaat etmeyi, yollarından gitmeyi, ahlâk ve hallerinde benzemeyi yasaklamıştır.

Âile; Kaybedilmişliğin diğer adı: FEMİNİZM Âile; Kaybedilmişliğin diğer adı: FEMİNİZM(Ayşe YİĞİT)
Belki kaba bir tarif olacak ama acizane benim nazarımda “çuvallama” sıfatına haiz unsurlardan birisi de feminist söylemler ve bu doğrultuda ortaya konulan fiiliyatlardır. Gelinen noktada feminist söylemlerin vardığı temel kanaat; kadını güçlendirelim, erkeklere ihtiyaçları kalmasın, fikri oldu. Oysa kadın erkeğe, erkek kadına farklı noktalarda her ne olursa olsun muhtaç.

Teknoloji Köşesi; Hotmail (Msn) Hesabı Nasıl Açılır? Teknoloji Köşesi; Hotmail (Msn) Hesabı Nasıl Açılır?(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!
Bu sayımızdaki konumuz ise çok güncel olan hemen hemen her birimizin kullandığı msn ve Hotmail Hesabı Nasıl Açılır? Bu konu hakkında siz okuyucularımızla gerekli bilgileri paylaşıp faydalı olamaya çalışacağım.

Taziye; Taziye;(Muzaffer YALÇIN)
taziye

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |