Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

AHLAK VE DAVRANIŞ OLARAK MÜNAFIKLAR II BaşYazı...

AHLAK VE DAVRANIŞ OLARAK MÜNAFIKLAR II / Abdülcelal EMANET

Münafıklar her durumda, İslam ahlakını, müminlere kendini ispat etmek için yaşıyor gibi görünecektir. Gösteri? için ibadet edecektir; ama bu ibadeti geçerli olmayacaktır. Çünkü bir fiilin ibadet olabilmesi için, Allah rızası aranarak yapılmı? olması gerekir. Münafıklar ise, Allah'ın değil, insanl... devamı...


GÜNAHLAR ÜZERİNE GÜNAHLAR ÜZERİNE(Nedim BABAOĞLU)
Hamd Alemlerin Rabbine olsun. Salât ve Selam, Şefaatçimiz, Efendimiz, günahları sebebiyle cehenneme girme durumunda olan ümmetine, üzüntüsünden kendisini yıpratırcasına, onlar için af dileyen Peygamber Efendimize, âl ve Ashâbına olsun. İnsanoğlu yüce Allah tarafından; bir yönü ile nefis taşıya...

KIBLENİN TAHVÎLİ MESELESİ KIBLENİN TAHVÎLİ MESELESİ(Eyüp ÖZBERK )
Yüce Rabbimizin, katından bir lütuf olarak, erişmemizi nasip ettiği üç ayların ikincisi olan ve Peygamberimizin beyanıyla; “benim ayımdır” diyerek tavsif etti?i mubârek ?a’bân ayı berat gecesinin yanı sıra İslam dini açısından önem arz eden bir çok mühim hadiseleri de içerisinde...

MÜRŞİD-İ KÂMİLLE İLGİLİ ÂDÂB’A DÂİR MÜRŞİD-İ KÂMİLLE İLGİLİ ÂDÂB’A DÂİR(Muzaffer YALÇIN)
……………Edeb İncileri…………… Kıymetli kardeşlerim, bilmeliyiz ki Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in her sünneti, her ahlâkı, her sohbeti ve kısaca her hâlinde bizler için güzel örnekler ve ibretler vardır. Amelleri kıymetli kıl...

RAMAZAN VE RÜ’YET-İ HİLÂL - I RAMAZAN VE RÜ’YET-İ HİLÂL - I(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Allah Teâlâ âyet-i kerîmede; “Ey îmân edenler, oruç sizden önceki (ümmet)lere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye size de, sayılı günlerde farz kılındı. İçinizde hasta olan veyâ yolculukta bulunan, tutamadı?ı günlerin sayısınca di?er günlerde tutar. Oruca gücü...

ŞA’BAN AYI VE MÜBAREK BERAAT GECESİ ŞA’BAN AYI VE MÜBAREK BERAAT GECESİ(Mustafa ULUM)
Cenâb-ı Hakk (c.c) rahmetinin gereği, di?erlerinden faziletli kılarak, Mü’minlerin önüne, ahiret hayatları için faydalar temin edecek, manevî bir ticaret mevsimi olarak bazı ayları halk etmiştir. Bu manevî ticaret mevsimlerinden birisi de Şa’ban ayıdır. Peygamberimiz (s.a.v) ŞaR...

ŞEHR-İ RAMAZAN ŞEHR-İ RAMAZAN(Yakup YÜKSEL)
Bizleri yoktan var eden, varlığında ve birli?inde eşi ve benzeri bulunmayan, her ?eyin sahibi olan Rabbimize hamdlerin en ekmeli ve onun Habib-i Kibriyası Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimize de sonsuz salat ve selam olsun. Amin… Ramazan, Allah (c.c.) tarafından Müslümanlara oruç tutmalar...

NÜBÜVVETTEN, BİR PARÇA MÜBEŞŞİRÂT... NÜBÜVVETTEN, BİR PARÇA MÜBEŞŞİRÂT...(Mücahit HAŞİM)
Kamus’da “Düş’e denir ki; uyku içre görülür.”(1) ?eklinde kısaca açıklanan rüya, Cenâb-ı Hakk’ın doğrudan veya melek vasıtasıyla insanın ?uurunda uyandırdı?ı hakikî veya mecazî, Supjektif algılar veyahut da ?eytanî telkin ve hayallerden ibarettir. Rüya ile ilgi...

ORUÇ VE ORUÇLA İLGİLİ BÂZI  FIKHÎ KURALLAR ORUÇ VE ORUÇLA İLGİLİ BÂZI FIKHÎ KURALLAR(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
İslâm’ın beş temel esâsından birisi de Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmaktır. Oruç da namaz gibi bedenî bir ibadettir. Medine-i Münevvere’de Hicret’in ikinci senesi farz kılınmı?tır. Farziyyeti Kitap (Kur’ân-ı Kerîm), sünnet (Hz. Peygamber'in hadis-i ?erifi) ve icma-i ümme...

ÖLÜMLE BERABER YAŞAMAK ÖLÜMLE BERABER YAŞAMAK(Fatma ERGÜDEN)
Hayat varlıktır, hayat harekettir. Hayat, canlı ve cansız olmak üzere iki şekilde kendisini gösterir. Canlı hayatı üç grupta mütalaa edebiliriz: 1.En basit, sabit olarak ya?ayan varlıklar olarak bitkiler. 2. Daha geli?mi?, idraksiz ve aynı zamanda içgüdüleri (nefsi) ile hareket eden canlıl...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـمِ ۱.عَنْ عَ...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

ORUÇTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR ORUÇTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR(Muhammed BATUHAN)
Çok değerli okuyucular ve muhterem kardeşlerim. Öncelikle içinde bulundu?umuz üç ayların tüm İslam alemine ve siz karde?lerim için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden dileyerek sözlerime ba?lamak istiyorum. Üç ayların içinde olmamız münasebetiyle bu ayki sa?lık kö?emizde oruç konusuna d...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـمِ ۱. عَنْ أَ&...

ASHÂB-I KİRÂM’IN İMAN VE TESLİMİYETİ ASHÂB-I KİRÂM’IN İMAN VE TESLİMİYETİ(Abdurrahman ÖZCAN)
“İmân edip de Allah yolunda hicret ve cihâd edenler, barındıranlar, yardım edenler var ya, işte gerçek mü’min olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır.”(1) Peygamber (s.a.v) ile Ashabının ya?ayı?ları ve târihleri, îmâna has kuvvetin, dine özgü sevgi v...

ER-RAHÎM ER-RAHÎM(Sultan ÇONGAOĞL)
Rahîm; merhamet eyleyen, muhafaza eden, çok çok merhamet eden, verdiği nimetlere şükredenleri ve kendisine iman edenleri daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran, ahirette sadece müminlere rahmetle, merhametle muamele edecek olan Allah (c.c.) demektir. Kıymetli üstadımız A...

İlk vahiy gelmeden önce yaşananlar İlk vahiy gelmeden önce yaşananlar(Ayhan ÖZKAN)
İlk vahiy gelmeden önce yaşananlar, Peygamberliğin verildi?i 610 yılı Ramazan ayında, Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v), tanık oldu?u bazı harikulade hadiseler cereyan ediyordu. Ya?adı?ı bu olaylar O’nu vahye hazırlamak içindi. Ramazan ayının 15 ve 16ncı Cumartesi ve Pazar gecelerinde...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |