Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; Allah’ım Sen Affedicisin... BaşYazı...

Başyazı; Allah’ım Sen Affedicisin... / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Peygamber (s.a.s.) Efendimize salât ve selâmların en güzeli olsun. devamı...


Sizin için seçtiklerimiz ; Editörden... Sizin için seçtiklerimiz ; Editörden...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Havf ve reca müminin kalbî hayatını dengede olmasını temin eden iki ayrı vasıftır. Havf’sız reca emn ve gurur vesilesidir. Reca’sız havf ise Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerinden ümit kesmeye sebeptir

Kullukta İtidal; Kullukta İtidal; "Havf ve Reca"(Mustafa ŞENTÜRK)
Kullukta itidâl HAVF ve RECÂ

Havf ve Recâ, mü'minin kalbî ve ruhi durumunu belirleyen ve davranışlarını etkileyen iki duygudur. Allah'tan korkmayı ve O'ndan ummayı, ümit etmeyi belirtir.

Zulmetten Nura...Resûlullah (s.a.v.)’in Cehâlet Dönemini Sonlandırma Vasfı Zulmetten Nura...Resûlullah (s.a.v.)’in Cehâlet Dönemini Sonlandırma Vasfı(Faruk A.AYDIN)
Resûlullah (s.a.v.)’in Cehâlet Dönemini Sonlandırma Vasfı
(Kırmızı yazı başlıktan çıkarılabilir. Nasıl uygun görürseniz..)

Mali'den Ramazan-ı Şerif izlenimleri... Mali'den Ramazan-ı Şerif izlenimleri...(Ömer Faruk EJDER)
Mali’den Ramazan ayı izlenimleri…….
13.08.2011/21.08.2011

Rahle-i Edep;Cenâze âdâbı... Rahle-i Edep;Cenâze âdâbı...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
CENAZE ÂDÂBI ÖLÜMÜ HATIRLAMAK
Ölümü çokça hatırlamak da Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz’in sünnetlerindendir. Efendimiz (s.a.s.) bu hususta Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Lezzetleri yok edeni (yani ölümü) çokça hatırlayınız.” (Nesâî, Cenâiz, 3)

Eğitim – Öğretim ve Din Eğitimi Eğitim – Öğretim ve Din Eğitimi(Seyfullah KILINÇ)
Eğitim – Öğretim ve Din Eğitimi

İslam ıstılahında “talim ve terbiye” tabiri vardır. “Talim”, “öğretimi”, “terbiye” ise “eğitimi” ifade eder. Terbiye, “insana olumlu davranışlar kazandırarak, onu, bulunduğu seviyeden daha üst seviyeye ve mükemmel bir insan durumuna getirmek” denebilir.

Unutulmayanlar; Bir 20. Yüzyıl Âlimi ÖMER NASÛHİ BİLMEN (1883-1971) Unutulmayanlar; Bir 20. Yüzyıl Âlimi ÖMER NASÛHİ BİLMEN (1883-1971)(Tahir Türkmen)
Bir 20. Yüzyıl Âlimi ÖMER NASÛHİ BİLMEN (1883-1971)

Hepimizin zihninde, gönlünde bir yerde Ömer Nasûhî Bilmen ismi vardır mutlaka. O ya müftü olarak, ya Diyanet İşleri Reisi olarak ya da müderris (öğretmen) olarak yer alır zihinlerimizde ama biz onu en çok İslam İlmihali adlı kitabın müellifi âlim yazar olarak tanırız.

Tarih; Anadolu  Ve Ortadoğu Tarihine Kısa Bir Bakış-2- Tarih; Anadolu Ve Ortadoğu Tarihine Kısa Bir Bakış-2-(Ayhan ÖZKAN)
ANADOLU VE ORTADOĞU TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ ( 2)
“Ortadoğu” ifadesi çok geniş bir coğrafi alanı kapsar. Akdeniz’den Pakistan’a kadar uzanır ve Arap Yarımadası’nı da içine alır

Aile; Dine mesafeli Dindar Aile Çocukları Aile; Dine mesafeli Dindar Aile Çocukları(Ayşe YİĞİT)
Dine mesafeli Dindar Aile Çocukları

Bazı dindar ailelerin çocuklarının, ailelerinin beklentileri ölçüsünde dindar olmamaları özellikle konu dâhilinde sıkıntı yaşayan ailelerce, üzerinde kafa yorulan, “neden”i araştırılan arızî bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji Köşesi; Resimlerle Windows 7 Kurulumu - I - Teknoloji Köşesi; Resimlerle Windows 7 Kurulumu - I -(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!
Bu sayımızdaki konumuz; yine güncel bir konu olacaktır. Her Bilgisayar kullanıcımızın bilmesi gereken kısa ve öz bilgilerden olan: “Windows 7 İşletim Sisteminin resimlerle kurulumu ve anlatımı olacaktır”

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |