Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; Bâki Sevincin Bekâ Yurdunda Olduğu Şuuruna Ermek.... BaşYazı...

Başyazı; Bâki Sevincin Bekâ Yurdunda Olduğu Şuuruna Ermek.... / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Peygamber (s.a.v.) Efendimize salât ve selâmların en güzeli olsun.Bizim Peygamberimiz!.. Bizim Peygamberimiz!..Ameli, az veya çok olsun; yaşantısı, ona uysun veya uymasın; şuanda ve ahir zamana kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi, bizim Peygamberimiz!.. devamı...


Sizin için seçtiklerimiz; editörden... Sizin için seçtiklerimiz; editörden...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Allah Teâlâ’ya çeşitli vesilelerle yaklaşılır. Onlardan biri de birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Kurban Bayramı ve keseceğimiz kurbanlarımızla olacaktır.

Fıkhın Aydınlığında; Kurban İbadetine Dair Fıkhı Hükümler... Fıkhın Aydınlığında; Kurban İbadetine Dair Fıkhı Hükümler...(Seyfullah KILINÇ)
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namazgâhımıza sakın yaklaşmasın." (İbn-i Mâce, 3123)

Seyahatname ; Kara bahtlı kıtanın, kara ama aydınlık nur yüzlü insanları Seyahatname ; Kara bahtlı kıtanın, kara ama aydınlık nur yüzlü insanları(Mehmet DOĞAN )

Kara kıtanın yine karalar bağladığı ve açlıktan ölümlerin arttığı Afrika, Etiyopya (Habeşistan) ramazan ayı gelmeden haberlere konu olmuştu. Haberleri izleyince gözlerim dolmuş, içime bir hüzün yüreğime bir acı oturmuştu. “Kendisi tokken komşusu aç yatan bizden değildir” hadis-i şerifi bu topraklarda karşımıza bir imtihan olarak çıkıyor. Müslümanlar açlıktan ölüyor, kırılıyor, zulüm devam ediyordu. Her zaman olduğu gibi, dünya bu olaya şahit oluyor ve maalesef yine sessiz kalıyor. Birleşmiş Milletler alışılagelen timsah gözyaşlarını döküyorlardı. Herkes gibi ben de Afrika ile ilgili haberler çıkınca, ailemi, çocuklarımı ekran başına çağırıp orada yaşanan açlığı, kuraklığı anlatarak halimize şükretmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yemek yerken Afrikalı kardeşlerimiz aklımıza geldiğinde ise boğazımızda lokmalar diziliyor, gördüğü manzaralara dayanamayarak izlediği kanalları değiştiriyordu.

Tasavvufi Ahlâk ; Kerâmet. -1- Tasavvufi Ahlâk ; Kerâmet. -1-(Yakup YÜKSEL)
Tasavvuf denilince tarikat, yol, veli, mürşit, mürid, ihvan, az yeme, az uyuma, az konuşma, hal, makam vb. kavramların yanında hatıra gelen bir kavram daha vardır ki; o da keramet kavramıdır.
Keramet kavramı, tasavvuf kaynaklarında her zaman istikamet kavramı ile birlikte anılmış, biri anlatılırken veya açıklanırken diğerinden de mutlaka söz edilmiştir.

Sözlük; Sıdk'a Dair... Sözlük; Sıdk'a Dair...(İbrahim DEMİR)
“Müminlerden öyle erler vardır ki Allah’a verdikleri sözde sadakat (doğruluk) ettiler…”
(Ahzab sûresi, 33/23)

Rahle-i Edep;Nikâhın Sünnetleri... Rahle-i Edep;Nikâhın Sünnetleri...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
NİKÂHIN SÜNNETLERİ

Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

Nikâhın Ehemmiyeti
Nikâh hakkında Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in birçok hadîs-i şerîfi vardır. Nitekim Efendimiz (a.s); “Evlenmek sünnetimdendir. Her kim sünnetimle amel etmezse benden değildir. (İbn-i Mâce, Nikâh, 1) buyurmuştur.

Tefsir ; Evrâd u Ezkâr-1- Tefsir ; Evrâd u Ezkâr-1-(Eyüp ÖZBERK )
Âdemoğlu, bu âlemde yolcudur. İlk konağı beşik, son menzili ise mezardır. Aslî vatanı ise, ameline göre cennet ya da cehennemdir.
Rabbimiz Teâlâ, geçici ikamet yeri olan bu dünya hayatını ve bir gün yok olup gidecek yeryüzünü kendilerine bir konak edinip, ondan aslî vatanlarına yolculuk için gerekli azığı temin etmeleri, amel ve fazilet biriktirmeleri için kullarının hizmetine vermiştir.

Güncel; Tesbih Bidat mi? Güncel; Tesbih Bidat mi?(Mustafa Yavuz)
TESBİH BİDAT Mİ?
Helallerin ve haramların harman olup birbirine karıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Asrısaadetin üzerinden tam 14 asır geçtiği gibi inananlar da o kutlu asırdan fersah fersah uzaklaşmışlar maalesef. Ahir zaman musibetleri inananların üzerine sağanak halinde yağıyor.

Aile ; Farklı Bir Pencereden Kuşak Çatışması... Aile ; Farklı Bir Pencereden Kuşak Çatışması...(Ayşe YİĞİT)
farklı bir pencereden KUŞAK ÇATIŞMASI

Yaşadığımız yüzyılın temel sorunları arasında hiç kuşkusuz ilk ona girebilecek “arızi bir durum” (?) da kuşak çatışmasıdır.

Teknoloji Köşesi; Resimlerle Windows 7 Anlatımlı Kurulumu - II - Teknoloji Köşesi; Resimlerle Windows 7 Anlatımlı Kurulumu - II -(Erol ŞEN (Moderatör))
Kıymetli Özlenen Rehber Dergisi Okuyucularımız!
Bu sayımızdaki konumuz ise; bir önceki sayımızda işlediğimiz “Windows 7 İşletim Sisteminin resimlerle kurulumu ve anlatımı.” konusunun devamı yani 2. bölümü şeklinde olacaktır.

En Büyük Zenginlik Kanaatkâr Olmaktır. En Büyük Zenginlik Kanaatkâr Olmaktır.(Mustafa ŞENTÜRK)
Kanaat; sözlükte elde bulunanla yetinmek, kısmetine/hakkına razı olmak, başkasının elindekine göz dikmemek, tamahkâr/açgözlü olmamak gibi anlamlara gelir. (Mehmet Doğan,

Unutulmayanlar;Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası Unutulmayanlar;Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası(Tahir Türkmen)
Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |