Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Sizin İçin Seçtiklerimiz; Editörden... BaşYazı...

Sizin İçin Seçtiklerimiz; Editörden... / Abdulcelal EMANET (Editör)

Allah dostlarının kıymetini, yaptıkları işlerdeki hikmetleri ve onlara karşı gösterilecek vefayı anlamamızda yardımcı olacak güzel bir kıssa anlatılır Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde. devamı...


Başyazı; Seyr-u Sülûkte İdrak.. Başyazı; Seyr-u Sülûkte İdrak..(Muzaffer YALÇIN)
Mübarek Efendi hazretleri Alaaddin Fersafî hazretlerine intisap ettikten 3 yıl sonra veysîliğe ayrılıyor. Oraya intisap ediyor, hizmet ediyor. Terbiyesinde zahiren Alaaddin Fersafî hazretlerinin müridi olmakla beraber, veysîliğe ayrılacağı kendisine emrediliyor. Ne demektir bu?
Mânen terbiye edilecek demektir. Başta Rasûlullah Efendimiz’in, Ehlibeyt’in, Sahabe Efendilerimiz, Hz. Pir Abdulkadir Geylanî efendimiz ve Ricali Gayb’ın terbiyesi ile yetiştirilecektir. Ve kendisine mânen Hz. Ali efendimize rabıta emrediliyor.

Hz.Ömer 'in (r.a) Siyasi Kişiliği... Hz.Ömer 'in (r.a) Siyasi Kişiliği...(Mehmet Ali KAPAR)
Dört Halife Dönemi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatının ardından İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmuş kutlu bir dönemdir.

Evrad u Ezkar – IV- Evrâd’ın Mahiyet ve Çeşitleri: Evrad u Ezkar – IV- Evrâd’ın Mahiyet ve Çeşitleri:(Eyüp ÖZBERK )
Evrâd’ın Mahiyet ve Çeşitleri:
Evrâd, kulun Rabbine yakınlık maksadıyla yerine getirmeyi kendine vazife edindiği her türlü nafile ibadetlerdir. Bu itibarla, Kur’ân ve Sünnet’te sarahaten emredilen ve tavsiye edilenler başta olmak üzere her türlü ibadet ve taat nevi vird edinilebilir.Geçen ayki makalemizin devamı olarak bu ay da evrad u ezkar çeşitlerinden bir kısmını daha zikretmeye çalışacağız.

Rahle_i Edep;  Günlük Yaşantıyla İlgili Sünnet ve Edebler; Salikin Yemek Adabı.. Rahle_i Edep; Günlük Yaşantıyla İlgili Sünnet ve Edebler; Salikin Yemek Adabı..(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
YEMEKTEN SONRAKİ ÂDÂB
Yemek sonunda su ihtiyacı doğarsa, yarım saat kadar tehir etmelidir.
Yemekten sonra ellerini su ve benzeri şeyler ile temizlemeli, etrafını rahatsız etmeden çabukça yıkamalı veyahut elbeziyle silmelidir.

Anektod...Mü’min kardeşinin duasına icabetin değeri ve Abdullah b. Cahş’ın Şehadeti Temenni Etmesi Anektod...Mü’min kardeşinin duasına icabetin değeri ve Abdullah b. Cahş’ın Şehadeti Temenni Etmesi(Özlenen Rehber)
Mü’min kardeşinin duasına icabetin değeri ve
Abdullah b. Cahş’ın Şehadeti Temenni Etmesi

Fıkıh Köşesi; Sakal ve Bıyık Kesmenin Hükmü Nedir? Fıkıh Köşesi; Sakal ve Bıyık Kesmenin Hükmü Nedir?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Sakalı kesmenin hükmü nedir? Sakalı bir tutam yani bir kabza veya daha fazla uzatmanın hükmü nedir? Sakalın yanlarından almanın hükmü nedir? Erkeğin kaşlarından, yüzünün kıllarından veya kirpiklerinden alması caiz midir? Boğazdaki kılları tıraş etmek caiz midir? Bıyığın uzunluğunun miktarı ne kadar olmalıdır? Bıyığı kısaltmayıp uzun bırakmanın hükmü nedir? Bıyık ve sakaldaki beyaz kılları yolmanın hükmü nedir? Alt dudaktaki kılları yolmanın hükmü nedir? Burundaki kılları yolmanın hükmü nedir? Göğüs ve sırttaki kılları yolmanın hükmü nedir? Sakalı kesmede zaruret olur mu?

İdam Sehpasında Bir Âlim İskilipli Mehmed Âtıf Efendi İdam Sehpasında Bir Âlim İskilipli Mehmed Âtıf Efendi(Tahir Türkmen)

Mehmed Atıf Efendi hicri 1292 senesinde Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Tophane köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Akkoyonlu aşiretinden ve İmamoğulları denilen aileden Mehmed Ali Ağa, annesi Mekke-i Mükerreme’den göç etmiş Ben-i Hattab aşiretinden, Arap Dede’nin torunlarından Nazlı Hanım’dır. Altı aylıkken öksüz kalan Mehmed Atıf, dedesi Hasan Kethüda Efendi’nin himayesinde yetişmiştir.

 Aile ;  Kadına  Yönelik  Aile İçi Şiddet Aile ; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet(Ayşe YİĞİT)
Kadına yönelik aile içi şiddet konusunda neredeyse hemen her kesim “şiddete hayır” eksenli çıkarımlarda buluşuyor. Genel manada bu çıkarım doğru olmakla birlikte özellikle bu meyanda mevzua kilit mesabesindeki kavramların içinin dolduruluş şekli bir hayli önem arz etmektedir.

Teknoloji Köşesi; Microsoft Outlook’a Windows Live Hotmail Hesabı Ekleme nasıl olur ? -2- Teknoloji Köşesi; Microsoft Outlook’a Windows Live Hotmail Hesabı Ekleme nasıl olur ? -2-(Erol ŞEN (Moderatör))
1. Karşınıza çıkan ekrandaki bilgileri doldurun. Önemli bilgileri doldurmanız da yardımcı olacağız. Aşağıdaki bilgileri giriniz.
• Hesap Türü: POP3

Modern çağın handikabı Din Adına Konuşmak Modern çağın handikabı Din Adına Konuşmak(Mustafa ŞENTÜRK)
“Din hakkında konuşmak” ile “din adına konuşma”yı birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir kimsenin, lehte olsun aleyhte olsun din ile ilgili şahsi düşüncelerini, dine izafe etmeksizin dile getirmesine din hakkında konuşma diyebiliriz. Genel olarak değerlendirdiğimizde böyle bir konuşmada din namına/adına bir söz söylenmemektedir. Bu itibarla din hakkında konuşma, başlangıçta ifade ettiğimiz ve makalenin ana gündemini oluşturan hususiyetin dışında kalmaktadır.

Anektod..Dilin Zararları veSsusmanın Faydaları Anektod..Dilin Zararları veSsusmanın Faydaları(Özlenen Rehber)
DİLİN ZARARLARI
Dil, Yüce Allah’ın yarattığı acayip şeylerdendir. Dil görünüşte bir et parçasıdır, fakat aslında var olan her şey, hatta var olmayan şeyler bile dilin tasarrufu altındadır.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 259 Toplam : 1959038                   Moderatör : Erol ŞEN |