Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı; “Aşılama Hadisi” Etrafındaki Şüphelerin İzalesi BaşYazı...

Başyazı; “Aşılama Hadisi” Etrafındaki Şüphelerin İzalesi / Muzaffer YALÇIN

Bu makale, sorulan bir soru üzerine kaleme alınmıştır.
Her devirde var olduğu gibi bugün de dinî anlayışları noksan bazı kimselerin, dini zayıflatma gayretinde olan dış mihrakların tesirleriyle sünnetin sübutu ve hüccet oluşu hususunda şüphe uyandırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bu kimseler, sünnetin tamamından veya Buhârî, Müslim ve diğer muteber hadis eserlerinden ya da bu hadisleri rivayet eden ravilerden kuşkulanılması için büyük gayret göstermekte, “Elimizde Kur’an varken, sünnete ihtiyacımız yoktur”diyerek kendi fasit görüş ve anlayışlarını... devamı...


Sizin için seçtiklerimiz; editörden... Sizin için seçtiklerimiz; editörden...(Abdulcelal EMANET (Editör))
Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin 17 Aralık 2010’da protesto olarak kendini yakması, Arap dünyasında halk hareketlerinin başlangıç tarihi olarak görülmektedir.

Sünnet-i Rasulullah'ın (Hadisin) İslâm Dinindeki Yeri ve Önemi, Sünnet-i Rasulullah'ın (Hadisin) İslâm Dinindeki Yeri ve Önemi,(Isimsiz)
“Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”(Nisâ, 4/80)
Kur’ân-ı Kerim’i insanlığa bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar; vahyin aydınlığında insanlığa fiilî, amelî rehberlik ve örneklik yapmış Hz. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) başta olmak üzere bütün Peygamberlere, Efendimiz (s.a.v.)’in âl ve ashabına, hakiki varislerine ve dostlarına salât ve selâm olsun!

Gündem; Suriye muhalefetinde Müslüman kardeşler	Gündem; Suriye muhalefetinde Müslüman kardeşler (Ömer Faruk EJDER)
Suriye muhalefetinde Müslüman kardeşler
Suriye’deki Müslüman kardeşlerin devrime karşı sorumluluğu “çocuğa şefkat gösteren anne” gibi olması gerekiyor; diğerlerindeki gibi pragmatik şekilde olmaması gerekir.

Sözlük; Hevâyı din edinmek Dünyevileşme ya da Sekülerizm-1- Sözlük; Hevâyı din edinmek Dünyevileşme ya da Sekülerizm-1-(Isimsiz)
Sözlük Lisan-ı Hâl ‘Hevâyı din edinmek Dünyevileşme ya da Sekülerizm-I Daha çok yeni ve yakın zamanda kullanılmış olan sekülerizm kelimesine geçmeden önce, sekülerizm perdesi arkasına gizlenmiş hevâ ve dünyevileşme &uum...

Gündem; PKK Ekseninde Zerdüştlük, Gündem; PKK Ekseninde Zerdüştlük,(Seyfullah KILINÇ)
ZERDÜŞTLÜK - PKK EKSENİNDE…
BDP’li partililerin Zerdüştlük üzerine basında yankı bulan bazı açıklamaları…

Rahle_i Edep; Su İçmenin Sünnet ve Edebleri, Rahle_i Edep; Su İçmenin Sünnet ve Edebleri,(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
SU İÇERKEN UYULACAK KAİDELER
Su içerken nefes alıp verme esnasında su kabı ağızdan uzaklaştırılır.
Çünkü ağızdan çıkan karbondioksit gazı suyun içerisine gidecek olursa sağlığa zararlı olacağından bu hususa özellikle dikkat edilir.
Abdullah b. Ebî Katâde’nin babasından rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Biriniz (bir şey) içtiği zaman kabın içine solumasın.” (Buhârî, Vudû’, 18)

Unutulmayanlar; Son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) Unutulmayanlar; Son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi (1869-1954)(Tahir Türkmen)
Son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi (1869-1954)

Geçtiğimiz son yüzyıl ilmi manada derinlik sahibi yüzlerce âlim zatın değişik sebeplerden ötürü öz yurtlarından başka başka diyarlara sürgüne, zorunlu ikamete mecbur bırakıldıkları bir zaman dilimi olarak geçti düşünce tarihimize.

Fıkıh Köşesi;Ehl-i kitap diye kabul ettiğimiz İncil ve Tevrat’a tabi olanların kestiği hayvanın eti yenir mi? Fıkıh Köşesi;Ehl-i kitap diye kabul ettiğimiz İncil ve Tevrat’a tabi olanların kestiği hayvanın eti yenir mi?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Ehl-i kitap diye kabul ettiğimiz İncil ve Tevrat’a tabi olanların kestiği hayvanın eti yenir mi?

Fıkıh; İslâm Dininde  Kulların Âmellerinin Hükümleri Efâl-i Mükellefin, Fıkıh; İslâm Dininde Kulların Âmellerinin Hükümleri Efâl-i Mükellefin,(Murat GELEGEN)
Fıkıh; kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.”
İmâm-ı A‘zam (rh.a.)
İSLÂM DİNİNDE KULLARIN ÂMELLERİNİN HÜKÜMLERİ
EF‘ÂL-İ MÜKELLEFÎN
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Hamd âlemlerin Rabbi, ezel ve ebedin sahibi, Levh ve Kalem’in yaratıcısı, hükümlerin hâkimi, kalplerin mukallibi, arz ve Arş’ın malikî olan Allah’a; salât ve selâm O’nun sevgili Habîbi, âlemlerin efendisi, iki cihanın şefaatçisi, kalplerin ve gönüllerin nuru Rasûlullah (s.a.v.)’in üzerine olsun!

Aile ;  Çocuğa  Yönelik  Aile İçi Şiddet Aile ; Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet(Ayşe YİĞİT)
Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet

Şiddet, bir insanın bir başka insana, isteği dışında fiziksel, sözel ya da cinsel olarak tahrip edici güç uygulamasıdır. Şiddet, yetişkinlerin ruh sağlığını ciddi biçimde tahrip ederken, çocuk açısından bakıldığında ise baş edilebilmesi çok daha zor bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü dünya onlar için yeterince büyük ve zor ve onlar adına hayata adaptasyon yeterince zor iken, şiddet onların yaşama uyumlarını daha da güçleştirir.

Teknoloji Köşesi; Notebook & Netbook Kullanıcılarının bilmesi gereken 10 öneri! Teknoloji Köşesi; Notebook & Netbook Kullanıcılarının bilmesi gereken 10 öneri!(Erol ŞEN (Moderatör))
Sevgili Özlenen Rehber Dergisi okuyucularımız,

Bu sayımızda; Arıza ve sorun giderme dışında hem teknolojiyi yakından ilgilendiren haberimiz var, hem de Notebook kullanıcılarının dikkat etmesi gereken günlük hayatımızdaki çok kıymetli önemli bilgileri sunacağım. Siz kıymetli okurlarımıza faydalı olmayı temenni ediyorum.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |