Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı;  Hadis ve Sünnet Eğitimi İslâmi Hayatın Kaynağıdır, Hadisin İslâmda'ki Yeri Ve Önemi BaşYazı...

Başyazı; Hadis ve Sünnet Eğitimi İslâmi Hayatın Kaynağıdır, Hadisin İslâmda'ki Yeri Ve Önemi / Muzaffer YALÇIN

“(Nefsinin) heva (ve heve)si, getirdiğim şeylere tâbi olmadıkça hiç biriniz (kâmil manada) iman etmiş olmaz.”
(İbn-i Ebî Âsım, es-Sünne, c.1, s.45, bab:6, h.no:15)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gerek veda haccında gerekse farklı zaman ve zeminlerde irtihalinin yaklaştığını Ashâb-ı Güzin'ine ima etmiş ve ümmetine iki eşsiz kaynak bıraktığını, onlara tutunduklara takdirde dalalete düşmeyeceklerini haber vermiştir.Bu iki kaynağı bazen "Kur'an ve Ehlibeyt" bazen de "Kur'an ve Sünnet" olarak bildirmiştir. Kur'an ve Sünnet apaçık dinin kaynağıdır ve Sünnetin dindeki yeri bizzat Cenâb-ı Hak tarafından belirlenmiştir. devamı...


Sizin için seçtiklerimiz; editörden... Sizin için seçtiklerimiz; editörden...(Abdulcelal EMANET (Editör))
İnsanoğlu boşu boşuna yaratılmış sıradan bir varlık değildir. O, en keremli varlık, yeryüzünde Allah’ın halifesi (vekili), sonsuzlukların şanlı yolcusu, geçici dünya hayatında aziz bir misâfirdir. Sağlık ve zaman gibi Allah tarafından insana bahşedilen iki nimet vardır ki; onlar sayesinde hem dünyasını hem de ahiretini Cennet’e çevirmelidir.

Nefis Tezkiyesinde Bir Metot Olarak Zikir Nefis Tezkiyesinde Bir Metot Olarak Zikir(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Sevgili okuyucular! Geçen ayki yazımızı hatırlayacak olursak; zikrin manasından bahsetmiş,

Rasulullah  (s.a.v) Döneminde Hadis-i Şerifler Yazıldı mı? Rasulullah (s.a.v) Döneminde Hadis-i Şerifler Yazıldı mı?(Harun APAYDIN)
İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Biri Allah'ın kitabı Kur'ân-ı Kerim, diğeri Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in hadis-i şerifleridir.
Biz, Kur'ân'ın, tek bir harfi bile değişmeden, hadislerin ise, beşer tarihinde bir benzeri daha görülmeyen sağlam sıyga ile güvenli bir şekilde günümüze kadar geldiğini biliyoruz. Fakat çoğu Yahudi ve Hıristiyan olan İslâm düşmanı müsteşrikler, öteden beri, hadislerin sadece şefevî (sözlü) yollarla gelip ilk dönemde hiç yazılmadığı gibi iddialar ileri sürmüş, müslümanları dinin ikinci kaynağı olan ‘sünnet’ hakkında şüpheye düşürmek istemişlerdir.

Rahmet İklimine, Rahmet İklimine,(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
İnsan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zaman dilimleri vardır ki; taşıdığı rahmet ve bereketle diğer zaman dilimlerinden daha üstündür. İşte bu zamanların başında üç aylar olarak isimlendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelir. Bu üç ay içerisinde bizi rahmete gark edecek bazı gün ve geceler vardır ki, bu gün ve gecelerde yapılacak ameller daha faziletli ve daha bereketli kılınmıştır. Bunlar Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili gecesi, yine Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan İsra ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği Mirac Kandili, Şaban ayının onbeşinci gecesi olan Berat Kandili ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu ihtimalinin yüksek olduğu ve kendisinde yapılacak ibadetlerin bin aydan hayırlı olduğu Kur’an’ile tesbit ve ilan olunan Kadir Gecesi’dir.

Rahle_i Edep; Ayakkabı Giyme Adabı Ve Yürüme Adabı, Rahle_i Edep; Ayakkabı Giyme Adabı Ve Yürüme Adabı,(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
AYAKKABI GİYME ADABI
Ayakkabı önce sağ ayağa giyilir, çıkarılırken de önce sol ayaktan çıkarılır. Bu şekilde giyinip çıkaran kimsenin dalak ağrısı görmeyeceği bildirilmiştir. (Bkz., Ya‘kûb b. Ali el-Bursevî, Mefâtîhu’l-Cinân Şerhu Şir‘ati’l-İslâm, s.325; ed-Demîrî, Hayâtu’l-Hayavâni’l-Kübrâ, c.3,

Evrad-u Ezkar – 5 Evradın Kur'an Ve Sünnet Çerçevesinde Olmasının Gerekliliği, Evrad-u Ezkar – 5 Evradın Kur'an Ve Sünnet Çerçevesinde Olmasının Gerekliliği,(Eyüp ÖZBERK )
Daha önceki yazılarımızda serdedilen açıklamalar çerçevesinde evrâdın, Kur’an ve Sünnet’in çizdiği sınır dâhilinde yapılan ibadetler olduğunu görüyoruz. Âlimlerimiz, bir mü’minin belirli zamanlarda yerine getirmeyi kendisine vazife edindiği amellerin muhakkak Kur’an ve Sünnet çerçevesinde olması gerektiğini, bu iki mesnette yeri olmayan amellerin bidat sayılacağını ifade etmişlerdir.

Edebiyat; Bir Devrin Yükselen Son Sesi Edebiyat; Bir Devrin Yükselen Son Sesi (İsmail TORAMAN)
Gele bir devr ki bu Gâlib’i yâd eyleyeler
Fursat-ı sohbeti ahbâb ganîmet bilsün.

Divan Edebiyatının benzerine pek az rastlanan bu büyük eserine geçmeden önce eserin müellifi Şeyh Galib’in hayatına kısaca değinmek istiyorum.

Fıkhın Aydınlığında; İçki Yasağı  Kesinimidir? Yasak Değişebilir Mi? Fıkhın Aydınlığında; İçki Yasağı Kesinimidir? Yasak Değişebilir Mi?(Seyfullah KILINÇ)
İÇKİ İÇMEK Soru: İçki yasağı kesin midir, yasak değişebilir mi? İçki ne zaman ve nasıl haram kılınmıştır? İçkinin tedricen haram kılınmasının hikmeti nedir? Haram olan maddenin miktarı ve çeşidi nedir? Peygamberimiz’in bu husustaki hadisleri var mıdı...

Unutulmayanlar;Bir Mevlânâ aşığı Tâhirül-Mevlevi (13 Eylül 1877-20 Haziran 1951) Unutulmayanlar;Bir Mevlânâ aşığı Tâhirül-Mevlevi (13 Eylül 1877-20 Haziran 1951)(Tahir Türkmen)
Bu ay “Unutulmayanlar” bölümümüzde şair, yazar, Mevlevî Dedesi, mutasavvıf, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisi gibi çok yönlü kişiliği ile tanınan, son devrin değer ifade eden şahsiyetlerinden biri olan Tahirü’l-Mevlevî’yi konuk edeceğiz dergimize.

"Tesettür"(Berda AKSOY)
Tesettür mana itibari ile örtünme anlamındadır. Bu kavram sıklıkla kadınlar için kullanılsa da erkeklerde vücutlarının belirli bir kısmını örtmek zorundadır. Tabii ki örtünme yerleri kadın ve erkek arasında farklılık göstermektedir. Tesettürün hakikatteki manası ise, bu kadar özütleyici değildir. Tesettür sadece giyim ve kuşamı barındırmaz.

Dünü, Bugünü ve Yarını Açısından Dünü, Bugünü ve Yarını Açısından "Din Eğitimi"(Mustafa ŞENTÜRK)
“Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılması haklarına saygı gösterir.”
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Protokol Madde 2)

Sizden Gelenler; Şiir Sizden Gelenler; Şiir "Sultanım Kapına Geldim"(Erdal ÖZBAY)
SULTANIM KAPINA GELDİM

Ben fırtınayım boranım,
Ben hırçın esen rüzgârım.
Ben daima aşkı ararım.
Sultanım günahlarla ben sana geldim.

Sizden Gelenler; Şiir Sizden Gelenler; Şiir "Ahlarım Göğe Çıkmış"(Fatih ZİREK)
Ahlarım göğe çıkmış, hüzünler perde perde Bir vuslat şarkısıdır dillenir bu yürekte Mesafeler çok uzun yolculuk var öteye Düşlerim sana muhtaç, o kutlu nefesine… Günahlarla diz çökmüş kalbim prangalarda Şu aciz ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |