Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İrşâd Sohbetleri(Tasavvuf);Kalbi Sahibine Teslim Etmek... BaşYazı...

İrşâd Sohbetleri(Tasavvuf);Kalbi Sahibine Teslim Etmek... / Muzaffer YALÇIN

(1 Ekim, Pazartesi, Kırıkkale Sohbeti)
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Peygamber (s.a.s.) Efendimize salât ve selâmların en güzeli olsun. devamı...


Özlenen Rehber'den... Özlenen Rehber'den...(Özlenen Rehber)
Yeni bir sayıyla daha karşınızdayız, müyesser kılana hamdolsun. Yıllar önce başlayan bu kutlu yürüyüş bugün geldiğimiz nokta itibariyle 10 yılını doldurmanın arefesinde. Rabbim bugün ve bugüne kadar emeği geçen herkesten razı olsun.

Şiir; Sakın Unutma... Şiir; Sakın Unutma...(İsmail TORAMAN)
Ey garip rüzgâr!
Eğer kerbela toprağına uğrarsan,
Kanlı gözyaşları dökmeyi unutma.
Susuzluktan kurumuş güller görürsen,
Fırat'ın yönünü çevirmeyi unutma.

Kapak-Dosya(Tefsir);Allah Rasûlü'nün Emaneti “Ehl-i Beyt” Kapak-Dosya(Tefsir);Allah Rasûlü'nün Emaneti “Ehl-i Beyt”(Eyüp ÖZBERK )
ALLAH RASÛLܒNÜN EMANETİ “EHL-İ BEYT”

قُلْ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى
“De ki (ey Rasûlüm!): ‘Bu (yaptığım tebliğ görevi)ne karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak (size) akrabalık sevgisini (hatırlatırım).”
(eş-Şûrâ, 42/23)

Kapak-Dosya(Ehl-i Beyt);Ehl-i Beyt sevgisinin kurumsallaşmış hâli: NAKÎBU'L-EŞRAF Kapak-Dosya(Ehl-i Beyt);Ehl-i Beyt sevgisinin kurumsallaşmış hâli: NAKÎBU'L-EŞRAF(Mustafa ŞENTÜRK)
Ehl-i Beyt sevgisinin kurumsallaşmış hâli: NAKÎBU'L-EŞRAF


Pek çok anlamı içeren “nakîb” kelimesi daha çok, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in soyundan gelen kişilerin işlerini görmek üzere kendi içlerinden tayin edilen memur anlamında kullanılmaktadır.

Rahle-i Adeb; Uyku Âdabı-2-Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in Uyuyuş Şekilleri, Rahle-i Adeb; Uyku Âdabı-2-Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in Uyuyuş Şekilleri,(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
UYKU ADABI - 2 RASÛL-İ EKREM (S.A.V)’İN UYUYUŞ ŞEKİLLERİ

Nebi (s.a.v.)'in zevcesi Hafsa (r.anhâ)'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.), uyumak istediği zaman sağ elini (sağ) yanağının altına koyar, sonra da üç defa: “Allâhumme gınî azâbeke yevme teb‘asu ibâdeke / Allah'ım! Kullarını (hesap için tekrar) dirilttiğin günde beni azabından koru!” derdi. (Ebû Dâvûd, Edeb, 108)
Efendimiz’in bu şekilde dua etmesinin sebebi, bu duayı ümmetine öğretmek içindir. Çünkü o yüce Rasûl, her zaman azaptan korunmuştur.

Makalât;Ashab-ı Kiram(aleyhimür-rıdvan) Makalât;Ashab-ı Kiram(aleyhimür-rıdvan)(Harun APAYDIN)
ASHAB-I KİRAM
Ashab-ı Kiram, insanlık âlemi için örnek bir nesil olmuşlardır. Onlar Allah (c.c.) tarafından Kur’an’da övülmüş seçkin insanlardır. Efendimiz (s.a.v.) ise onlar için: "İnsanların en hayırlıları" (Bkz., Buhârî, Şehâdet, 9) ifadesini kullanmıştır. Buna binaen bu ayki makalemizde Ashab-ı Kiramdan bahsetmek istiyorum.

Makalât;İbrahimîlik, Makalât;İbrahimîlik,(Embiya KIMIŞOĞLU)
İBRAHİMÎLİK

Bu yazımızda Müslümanlık, Yahudilik ve Hıristiyanlığın aynı kökten gelen kardeş semavi dinler olduğu, bu üç dinin Hz. İbrahim (a.s.)’in dininin devamını oluşturduğu, bu dinlerin birçok konuda ortak düşündüklerini dolayısıyla bir araya gelinerek yeni bir birliktelik ve oluşum oluşturulabileceği algısıyla gündeme getirilen, fakat alt yapısında İslam’ın tevhid, cihad ve son din olduğu anlayışını yok etmeyi hedefleyen ideolojik bir çalışmanın ürünü olan ‘’İbrahimî din’’ kavramını anlatmaya çalışacağız.

Makalât;İsyan ve Meşrû Müdafaa Arasındaki Müslümanlar, Makalât;İsyan ve Meşrû Müdafaa Arasındaki Müslümanlar,(Dr.Abdulcelal Emanet (Editör))
İSYAN VE MEŞRÛ MÜDAFAA ARASINDAKİ MÜSLÜMANLAR

Allah’ın yarattığı kainatta çok küçük bir yere sahip olan dünya, hakikaten sıkıntılı günlerden geçmektedir. Bunun da sebebi yeryüzünün halifesi olmaya namzet insanoğlunun eliyle gerçekleşmektedir. İnsanlar birbirlerine neden eziyet ediyorlar,

Unutulmayanlar;bir gönül insanı Mustafa Necati Bursalı Unutulmayanlar;bir gönül insanı Mustafa Necati Bursalı(Tahir Türkmen)
bir gönül insanı
MUSTAFA NECATİ BURSALI

YÂ RABBİ

Tarih;Türk-İslam Tarihinin Kaynakları Tarih;Türk-İslam Tarihinin Kaynakları(Ayhan ÖZKAN)
Türk İslam Tarihinin Kaynakları
751 tarihi Türkler için dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte başlayan Türkler ile Müslüman Arapların (Abbasiler Dönemi) yakınlaşması zaman içinde Türklerin İslamiyet’i tanımaları ve incelemelerine zemin

Aile;Medya ve değişen değerlerimiz Aile;Medya ve değişen değerlerimiz(Berda AKSOY)
Medya ve değişen değerlerimiz

Toplumsal ve bireysel yaşamda önem ve ağırlığı artan medya; gazete, dergi, kitap, film, dizi, radyo, televizyon, bilgisayar vb. iletişim araçlarını kapsamaktadır.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |