Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı;İrşâd sohbetleri;Abdullah Farûkî el-Müceddidî'de (k.s.) Ehl-i Beyt Sevgisinin Tesiri ve Tezahürler BaşYazı...

Başyazı;İrşâd sohbetleri;Abdullah Farûkî el-Müceddidî'de (k.s.) Ehl-i Beyt Sevgisinin Tesiri ve Tezahürler / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
İçinde bulunduğumuz kamerî ayın Muharrem ayı olması, yakın bir tarihte idrak ettiğimiz Aşûre günü, Kerbela hadisesi ve Hz. Hüseyin efendimizin şehadeti sebebiyle; devamı...


Özlenen Rehber'den... Özlenen Rehber'den...(Özlenen Rehber)
Yeni bir sayı ile daha karşınızdayız. Nimeti veren Yüce Rabbimize hamdolsun.
Aralık ayındayız…
Her Aralık bize, Rabbimizden hayırların ulaşmasına vesilemiz olan Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerini hatırlatıyor.
Her Aralık bize, şu alemde en zor şeylerden birini, dost bulmayı ve bunun ne denli yüce bir nimet olduğunu hatırlatıyor.
Ve her Aralık bize, tevhidî bir iman ile, Sünnet-i Seniyyeye bağlı, Ehl-i Beyt aşığı bir Allah aslanını, bir Rasûl Evladını ve bir Ehl-i Beyt sevdalısını hatırlatıyor.

Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)’nun Evrâd-ı Ezkâr Anlayışı Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)’nun Evrâd-ı Ezkâr Anlayışı(Eyüp ÖZBERK )
Geçmiş senelerde olduğu gibi dergimiz, bu aralık sayısını da Abdullah Farûkî el-Müceddidî (k.s.)’yu anlamaya ve anlatmaya hasretti.

Kapak-Dosya; Bir Veliye Bende Olmak.. Kapak-Dosya; Bir Veliye Bende Olmak..(İsmail TORAMAN)
BİR VELİYE BENDE OLMAK

“Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavgâ imiş
Bir velîye bende olmak cümleden a’lâ imiş.”
Böyle söylüyor yaşadığı dönemin en ihtişamlı padişahı, halifesi, üç kıtanın Emiri Yavuz Sultan Selim. Âlemin padişahı olmak hevesi,

Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)’nun Rüyaya Bakışı... Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)’nun Rüyaya Bakışı...(Mustafa ŞENTÜRK)
ABDULLAH FARUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ'NİN (K.S.)
RÜYAYA BAKIŞI

Son dönem tasavvuf hayatının önemli ve büyük şahsiyetlerinden biri olan Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerinin rüyaya bakışını incelemeye çalışacağımız bu makalemizi iki ana bölümde

Rahle-i Adeb; Uyku Âdabı-3-Uyku Çeşitleri... Rahle-i Adeb; Uyku Âdabı-3-Uyku Çeşitleri...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
UYKU ÇEŞİTLERİ

Uyku üç çeşittir:
1) Ğaylûle: Fecirden sonra, kerahet vakti bitinceye kadardır. Sünnete aykırıdır. Hadiste, bu uykunun, rızkın eksilmesine ve bereketsizliğe sebep olduğu bildirilir.

Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretlerinin Eserlerinde Sünnete Bağlılık Kapak-Dosya;Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretlerinin Eserlerinde Sünnete Bağlılık(Recep Faruk KARABAL)

Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretlerinin Eserlerinde
SÜNNETE BAĞLILIK
Abdullah Farukî el-Müceddidî Hazretleri 11 Aralık 1999’da dünyamızdan ayrılırken pek çok eseri de ardında gelecek nesillere miras olarak bıraktı. Efendi Hazretlerinin hayatında ve sohbetlerinde olduğu gibi yazılı eserlerinde de Sünnet-i Seniyyeye bağlılık büyük bir yer tutar.

Unutulmayanlar;Zü’l-cenâhayn bir âlim ABDULLAH FARUKÎ EL MÜCEDDİDÎ (K.S.) Unutulmayanlar;Zü’l-cenâhayn bir âlim ABDULLAH FARUKÎ EL MÜCEDDİDÎ (K.S.)(Tahir Türkmen)
Zü’l-cenâhayn bir âlim
ABDULLAH FARUKÎ EL MÜCEDDİDÎ (K.S.)
Dünya yaratılalı beri birçok insan gelmiş geçmiş bu âleme. Peygamberleri dışarıda tuttuğumuzda insanlar içerisinde hayatlarında gıpta edilen ve vefatlarından sonra da arkalarından iz bırakan ulvi şahsiyetler hiç kuşkusuz Allah dostlarıdır.

Makalât;Ayet ve Hadisler Işığında Ssahabe (r.anhüm)’ün Üstünlüğü Makalât;Ayet ve Hadisler Işığında Ssahabe (r.anhüm)’ün Üstünlüğü(Harun APAYDIN)
AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA SAHABE (R.ANHÜM)’ÜN ÜSTÜNLÜĞÜ

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’e mensup olan bütün mü’minler sahabe’nin üstün bir makama sahip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu hususu beyan eden birçok âyet ve hadis-i şerifler bulunmaktadır.
Bu ayki makalemizde âyet ve hadisler ışığında Ashâb-ı Kiram’ın üstünlüğünden bahsetmek istiyorum. Çünkü zamanımızda, İslam medeniyetinin ilkleri olan ve şeriatın hamilleri olan Ashâb-ı Kiram hakkında yakışıksız sözler edilmektedir.

Ulûmu'l Kur'ân; Kur'an İlimleri Ulûmu'l Kur'ân; Kur'an İlimleri(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Hamd insanı yaratan ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) ve Kur'an'ı öğreten Rabbimize, salât ve selam ise Kur'an'ın kendisiyle indirilip yine kendisiyle beyan edildiği, 'Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi ne güzel eyledi' (Kenzu'l-Ummâl, Kitabu'l-Fedâil, c. no: 11, s. no: 534, h. no: 31895) diyen yürüyen Kur'an olarak bilinen Rasûl-u Kibriya (s.a.v.) Efendimizin üzerine olsun.
İnsanı kendisine muhatap ederek onu şereflilerin en şereflisi kılan Halik-i Zülcelâl, onun yaratılmış olduğu fıtrat üzere muhafaza olunabilmesi adına ömrü boyunca uyacağı düsturları bildiren Peygamberler ve kitaplar göndermiştir.

Aile;Çocuklarımızın Beslenme Alışkanlıkları Aile;Çocuklarımızın Beslenme Alışkanlıkları(Berda AKSOY)
Çocuklarımızın Beslenme Alışkanlıkları

Beslenme, pek çok insan tarafından karın doyurmak, canın istediği besinleri tüketmek anlamındadır. Halbuki beslenme, vücudun ihtiyacı doğrultusunda besin tüketilmesi demektir.

Özlenen Rehber Haber;Moro’ya, Osmanlı Torunlarının Şefkat Eli Uzandı..Farukiye Vakfı’ndan, Kurban Bayramında Dört Bin Moro’lu Aileye Yardım Eli Özlenen Rehber Haber;Moro’ya, Osmanlı Torunlarının Şefkat Eli Uzandı..Farukiye Vakfı’ndan, Kurban Bayramında Dört Bin Moro’lu Aileye Yardım Eli(Özlenen Rehber)
Merkezi Ankara’da bulunan ve mazlum dünya Müslümanlarına yardım elini uzatmasıyla bilinen Farukiye Vakfı, bu kez Türkiye’den 10 bin Kilometre uzaklıkta ki Moro’ya giderek, hayırseverlerin yapmış olduğu kurban bağışlarını 4 bin yardıma muhtaç aileye ulaştı...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |