Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı;Sahabe-yi Kiramın Fazileti, Aralarındaki Sevgi, Saygı ve Merhame BaşYazı...

Başyazı;Sahabe-yi Kiramın Fazileti, Aralarındaki Sevgi, Saygı ve Merhame / Muzaffer YALÇIN

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
Cenâb-ı Hakk’a hamd-ü senalar olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e de salât-ü selamların en güzeli olsun inşallah. devamı...


Özlenen Rehber'den.. Özlenen Rehber'den..(Özlenen Rehber)
REHBER’den

Zaman su gibi akmakta. Ömür avucumuza aldığımız suyun parmaklarımızın arasından sızıp tükendiği gibi her geçen gün bir bir tükenmekte ve malum sona doğru adım adım ilerlemektedir. Bize verilen hayat, cenneti ya da cehennemi kazanma adına sermayedir şüphesiz. Sermayeyi kullanma ise imtihan.

Başyazı;Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Yolculuğun Sünnet ve Edepleri Yolculuk Duaları Başyazı;Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Yolculuğun Sünnet ve Edepleri Yolculuk Duaları(Eyüp ÖZBERK )
Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)
YOLCULUĞUN SÜNNET ve EDEPLERİ YOLCULUK DUALARI
Osman b. Affan (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Dünya Kışını Ahiret Baharı Kılma Dünya Kışını Ahiret Baharı Kılma(Tahir Türkmen)
Dünya Kışını Ahiret Baharı Kılma

Kâinatta var olan daimi hareket gibi müminin hayatı da sürekli bir canlılık içindedir. Âlemde sürekli bir hareket ve devamlı bir akış ve oluş söz konusudur.

îsâr... îsâr...(Embiya KIMIŞOĞLU)
ÎSÂR

Cenâb-ı Hakk’ın “Muhakkak ki sen, yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem sûresi, 4) diyerek övdüğü Efendimiz (s.a.v.)’in ahlak-ı hamidelerinden birisi de îsar’dır. Îsar:

Kış Mümin'.n İlk Baharıdır... Kış Mümin'.n İlk Baharıdır...(Harun APAYDIN)
KIŞ MÜMİN'İN İLK BAHARIDIR

الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ

Bakıyoruz ki zaman su gibi akmakta, asırlar tükenip çağlar açılmakta, mevsimler değişmektedir.

Sened (İcazet) Dindendir* Sened (İcazet) Dindendir*(Murat GELEGEN)

Sened (İcazet) Dindendir*

Şüphesiz ki Allah Teâlâ, Ümmet-i Muhammedîye’ye birçok hususta birçok ikramlarda bulunmuştur. Bunların bir kısmında; kulların ibadet ve muamelatlarını ilgilendirip, az bir amel ve kolaylaştırılmış itaat karşılığında kat kat ecir verilirken, diğer bir kısım da; Şeriat-ı Muhammedîye’yi hıfzetme, koruma, yayma ve bir asırdan başka bir asra nakletme konusunda olmuştur.

Peygamber sevgisinin TEZAHÜRLERİ Peygamber sevgisinin TEZAHÜRLERİ(Mustafa ŞENTÜRK)
Peygamber sevgisinin TEZAHÜRLERİ
Cenâb-ı Allah, kulları tarafından iki vasıtayla bilinip tanınır. Onlardan biri akıl, diğeri ise peygamberlerdir. Allah’ı birinci vasıtayla yani akıl ile bilip anlamak mümkün ise de kâmil manada yeterli değildir.

Sahâbe'nin Kur'an ve Sünnet'e Bağlılığı... Sahâbe'nin Kur'an ve Sünnet'e Bağlılığı...(Harun APAYDIN)
SAHÂBE'NİN KUR'AN ve SÜNNET'E BAĞLILIĞI
Kur'ân'dan önce gönderilen ilahi kitaplar; Tevrat, Zebur ve İncil zamanla insanlar tarafından tahrif edilmiş, orijinalliklerini muhafaza edememişlerdir. Kur'an ise nazil olduğu şekliyle muhafaza edilerek, günümüze kadar intikal etmiştir.

Modern Cahiliyye.. Modern Cahiliyye..(İbrahim DEMİR)
MODERN CAHİLİYYE
Modernizm, köken itibariyle Latince bir sözcük olan modo’dan (son zamanlar, şimdi) türetilmiştir. Geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi veya düşünce tarzı , şeklinde tanımlanmıştır.

TV; Tehlike Var TV; Tehlike Var(Ayşe YİĞİT)
TV; Tehlike Var
Ömrün göz açıp kapayıncaya kadar tükendiği şu dünya hayatında vaktimizin kıymetini bilmeliyiz. Geçen her dakikanın hayatımızdan geçtiğinin farkında olarak yaşamalıyız.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |