Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı;İmanda Kemal Güzel Ahlakla Bulunur BaşYazı...

Başyazı;İmanda Kemal Güzel Ahlakla Bulunur / Muzaffer YALÇIN

Güzel ahlak, dinimizin temel esaslarından biri olup imanda kemalin bir ifadesidir.
İslâm dini, insanın güzel ahlak sahibi olmasını amaçlar. Bu nedenle mürşid-i kamillerin, nefis tezkiyelerini ve seyr-i suluklarını uhdesine aldığı kişileri sevk ettiği gaye de Kur’ân’da bildirilen ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaşantısıyla bir bir ortaya koyduğu “güzel ahlak”tır.Şu halde nefis terbiyesiyle meşgul olan bir salikte Allah (c.c.)’nun sevmediği çirkin bir ahlak varsa izale olup yerine Peygamberî ahlakın gelmesi elzemdir.
Mesela cimrilik, Allah’ın sevmediği ve bir mü’minde bulunmaması gereken bir ahlaktır.Zira Efendimiz (s.a.v) devamı...


Sizin için seçtiklerimiz.. Sizin için seçtiklerimiz..(Özlenen Rehber)
Rabbimize hamd, Rasulü (s.a.s.)'ne selam olsun. Özlenen Rehber Dergisi olarak, hakkı ve hakikati bütün aleme haykırma adına büyük bir özenle hazırladığımız yepyeni bir sayı ile daha karşınızdayız.

Güzel Ahlâk, İmanın Kemalidir... Güzel Ahlâk, İmanın Kemalidir...(Harun APAYDIN)
GÜZEL AHLÂK, İMANIN KEMALİDİR

Tedbiriyle işleri evirip çeviren, her şeyi yerli yerine koyan, her şeyi en güzel bir şekilde halkeden, insanı en güzel suretle şekillendiren, işlerinde eksiklik ve fazlalıktan uzak olan Allah'a hamdolsun!
O Allah ki, ahlâkların güzelleştirilmesini büyük ölçüde kulun çalışmasına havale etmiştir. Bu hususta kulu, korkutmak suretiyle ahlâkını güzelleştirmesine teşvik etmişti

Muzaffer YALÇIN Hocaefendi’nin / Almanya Seyahatinden İzlenimler... Muzaffer YALÇIN Hocaefendi’nin / Almanya Seyahatinden İzlenimler...(Mustafa ŞENTÜRK)
Ka’b bin Malik (r.a.) anlatıyor:
"Rasûlullah (s.a.s.) hep perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi." (Buhari Cihad 103, Ebu Davud Cihad 84

Dergi fuarı.. Dergi fuarı..(Özlenen Rehber)
Üsküdar belediyesi ve Dergi editörleri işbirliği altında Bağlarbaşı Kültür Merkezindeki fuara Özlenen Rehber dergisi de ilk kez bu yıl iştirak ett

 Rahle-i Edeb;Mecliste Oturma Adabı - 1.Bölüm Rahle-i Edeb;Mecliste Oturma Adabı - 1.Bölüm(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
MECLİSTE OTURMA ADABI - 1.bölüm İLİM ve SOHBET MECLİSLERİ
İlim veya zikir meclislerinde gerekli adap ve erkana son derece riayet edilmelidir. Sohbet meclislerine sonradan katılan kişiler, o mahaldekilerin dikkatlerini dağıtmadan, kendilerine en yakın ve boş olan bir yere sessizce oturmalıdır.

Tefsir ve Te’vil... Tefsir ve Te’vil...(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
TEFSİR
Tefsir kelimesi kapalı bir şeyi açmak, aydınlatmak ve ortaya çıkarmak gibi manalarda kullanıl "f-s-r" fiilinin ‘tef‘il’ vezninden türetilmiştir.

Fıkıh Köşesi; Fıkıh Köşesi;(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Arkadaşımdan borç olarak aldığım 2005 yılına ait çeyrek altınları 2008 yılında ödemek istiyorum. Yalnız 2005 yılında basılmış çeyrek altınla 2008 yılında basılmış çeyrek altının arasında fiyat farkı vardır. Fiyat farkından doğan bu fazlalık faiz olur mu?

2012 kurban hizmeti... 2012 kurban hizmeti...(Ömer Faruk EJDER)
Bangsamoro Halkı Tarih Yazmaktan Asla Geri Durmayacak
Farukiye vakfı gönüllüleri olarak bu sene bize tevdi edilen vekâlet hisselerini, güney doğu Asya’da Malay takımadaları bölgesinde yer alan 7107 adadan oluşan Filipinlerin destansı adası Bangsamoro’ya götürdük.

Bir Kuş Olup Uçuvermek.. Bir Kuş Olup Uçuvermek..(İsmail TORAMAN)
BİR KUŞ OLUP UÇUVERMEK

Bu yazımızda padişahlarının huzuruna varmaya azmetmiş otuz kuşun hikâyesini anlatan Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı tasavvufi, alegorik eserini tanıtacağız.

Unutulmayanlar;Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi (Mevkıful Akl cilt 3) Unutulmayanlar;Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi (Mevkıful Akl cilt 3)(Tahir Türkmen)
“Ben, geçmiş Şeyhu’l-İslâmlar karşısında Zâhid Efendi gibi bir ders vekiline sahip olduğum için iftihar ederim.” Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi (Mevkıful Akl cilt 3)
Vefatının 60. Yılında
Allame Muhammed Zahid Kevseri (rah.)

Safer Ayı ve Batıl İnanışlar…… Safer Ayı ve Batıl İnanışlar……(Ömer Faruk EJDER)
Halk arasında safer ayında birçok uğursuzluğun vuku bulduğu dile getirilmekte. Peki, bunun dinimizde bir aslı var mı? Yoksa Safer ayı ile ilgili inanışlar cahiliye dönemine mi aittir? Bu sorulara bu makalemizde Âyet ve Hadisler ışığında cevaplar bulmaya çalışacağız.
Bu inanışta olan birçok insan Safer ayında yolculuğa çıkmıyor, bir işe koyulmuyor, düğün dernek yapmıyor.

Sizden gelenler; Şiir Hüseynim Kerbela'da... Sizden gelenler; Şiir Hüseynim Kerbela'da...(İshak KILIÇASLAN)
HÜSEYNİM KERBELA’DA

Matem midir Aşura
Ki nice ihsan oldu
O gün Kerbela’da
Hüseynim şehit oldu

Aile;Çocuk gelişimi ve çizgi film... Aile;Çocuk gelişimi ve çizgi film...(Berda AKSOY)
ÇOCUK GELİŞİMİ VE ÇİZGİ FİLM

Esasında çocuk gelişimi anne karnında başlar. Bebeğin oluşumu, gelişimi ve büyümesi anne karnında gerçekleştiği gibi çocuğun ileri yaşlardaki gelişim ve değişim sürecinin ilk tohumları da anne

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |