Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İrşâd Sohbetleri;Makâlât, Gençlerin müptela olduğu, Hastalıklar ve NECAT YOLLARI BaşYazı...

İrşâd Sohbetleri;Makâlât, Gençlerin müptela olduğu, Hastalıklar ve NECAT YOLLARI / Muzaffer YALÇIN

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Peygamber Efendimizin fitnesinden haber verdiği, birçok haramların aleni bir şekilde yaşanacağını bildirdiği ve ahir zaman diye isimlendirilmiş olan bir zaman dilimindeyiz. Efendimiz (s.a.v.)’in dar-ı bekaya intikalinden sonra ümmetin seçkin salih kulları yaşadıkları dönemde meydana gelen haramların... devamı...


Sizin için seçtiklerimiz.. Sizin için seçtiklerimiz..(Özlenen Rehber)
Merhaba!
Yeni bir sayı ve yeni bir gündemle daha karşınızdayız. Yaratana , nasip edene sonsuz şükürler olsun.

Kapak-Dosya;İtaat, Gençlikte Kıymetlidir... Kapak-Dosya;İtaat, Gençlikte Kıymetlidir...(Eyüp ÖZBERK )
Teklîf’e muhatap, gençlik:
Ömrün en değerli zamanı, gençlik yıllarıdır.
Gençlik, insanın kudret ve heyecanının zirvede olduğu, sahip olduğu potansiyeli ortaya koyması için gerekli imkânların kendisine bahşedildiği bir dönemdir. Binaen aleyh insanın, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve nehiylerine muhatap olmaya başladığı zaman da gençliğe adım attığı buluğ çağıdır.

Tarih;Çanakkale'de Gençlerimiz... Tarih;Çanakkale'de Gençlerimiz...(Ayhan ÖZKAN)
ÇANAKKALE’DE GENÇLERİMİZ

"O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Kim Allah yolunda çarpışır sonra öldürülür veya üstün gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz." (Nisâ, 4/74)

Kapak-Dosya;Bir Neslin İnşası.. Kapak-Dosya;Bir Neslin İnşası..(Mustafa ŞENTÜRK)
Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik...
"Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!" şuurunda bir gençlik...
Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün "dikey"leri "yatay" hale getirecek bir nidâ kopararak "Mukaddes emaneti ne yaptınız?" diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik...

Fıkhın Aydınlığında;Soru: Namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır? Fıkhın Aydınlığında;Soru: Namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır, namaz kaç yaşından itibaren farz olur? Dini sorumluluk yaşı kaçtır?

Rahle-i Edeb;Mecliste Oturma Adabı - 2.Bölüm Rahle-i Edeb;Mecliste Oturma Adabı - 2.Bölüm(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
MECLİSE SELAM VERMEK
Bir meclise varıldığında ilim veya zikir sohbeti yapılıyorsa orada bulunanlara selam vermemek gerekir. Çünkü selamla birlikte mecliste bulunanların dikkatlerinin dağılması ihtimali vardır. Şayet böyle bir durum yoksa, selam vermelidir.

Kapak-Dosya;Arşın'ın Gölgesini Arayan Gençlik! Kapak-Dosya;Arşın'ın Gölgesini Arayan Gençlik! (Murat GELEGEN)

Gençlik, kişinin yaşantısını şekillendirdiği, hayatının geri kalan kısmına yön verdiği, düşüncelerin ve hislerin en yoğun yaşandığı ve sağlık bakımından da en dinç ve kuvvetli olduğu zaman dilimidir. Bu özellikleri ile genç nesiller tarih sahnesinde sürekli önemli bir unsur olmuştur. Toplumda tesirleri son derece önemli olan genç nesiller, büyük başarıların anahtarı oldukları gibi sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde yaşadıkları toplumun sonunu getiren faktörler olmuşlardır. Yeri gelmiş büyük savaşlarda unutulmaz zaferlere komutanlık yapmış, yeri gelmiş çağ kapatıp, yeni bir çağ açmışlardır.

Edebiyat;Kalemin Yitik Ustaları... Edebiyat;Kalemin Yitik Ustaları...(İsmail TORAMAN)
Kırık dökük bir şiirle başladı kalemle arkadaşlığımız,
Uzun sürmedi, yine kırık dökük bir şiirle ayrıldı kalemle yollarımız.

Kapak-Dosya;Bir Nesilki... Kapak-Dosya;Bir Nesilki...(Embiya KIMIŞOĞLU)
GENÇLİK

İslam, tüm inanlığa gönderilmiş bir dindir. İslam’ın muhatabı insandır. Cenâb-ı Hak insanı değerli bir varlık olarak yaratmış, insanoğlunu da yaşadığı müddetçe bu değeri korumakla görevlendirmiştir.

Ulûmu'l Kur'ân;Bir Tefsir Bir Müfessir... Ulûmu'l Kur'ân;Bir Tefsir Bir Müfessir...(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Bu ayki bir tefsir bir müfessir kısmımızda sahabeden tefsir alanında öne çıkan bazı şahsiyetleri tanıyacağız. Sahabe ki Allah (c.c.)’nun kendilerinden razı olduğu, kendilerinin razı olmalarının da Allah katında önemsendiği insanlardır. Onlar Kur’an'ın inzaline şa...

Kapak-Dosya;Dindar Gençliğin Gerekliliği... Kapak-Dosya;Dindar Gençliğin Gerekliliği...(Nadir SÖNMEZ)
DİNDAR GENÇLİĞİN GEREKLİLİĞİ

Dindar: Genel manada kişinin inandığı dininin gereklerini yerine getirmede hassas davranmasıdır. Daha özel tarifte ise İslam dinine mensup olanların Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'ye göre bir hayat yaşamasıdır. Hayatının bütün alanlarını Kur'an ve Sünnet'le özdeşleştirmeye çalışmasıdır. Dindar gençlik de, gençliğini dinini ikame ederek geçiren ve olgunlaşan manasındadır.

Mali Savaşında Güç Dengeleri... Mali Savaşında Güç Dengeleri...(Ömer Faruk EJDER)
MALİ SAVAŞINDA GÜÇ DENGELERİ

Geçen ay, Mali’de Fransız güçlerinin kaygan kum taneleri üzerinde saldırıya geçmesi bu saldırının pikniğe çıkmaya benzemeyeceğini gösteriyor. Özellikle de bu saldırının binlerce yetişmiş profesyonel unsurlara karşı başladığı bir ortamda konuşulmaya başlamışken. Bu iyi eğitim görmüş unsurlar ise şu kısımlara ayrılır:

Aile;Asrın Hastalığı;Obezite... Aile;Asrın Hastalığı;Obezite...(Berda AKSOY)
Obezite, vücutta aşırı yağ artmasıyla (kilo alımı) ortaya çıkan, çevresel etkenlerle tetiklenen genetik zeminli kronik bir hastalıktır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından da, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in Bir Gençle Muhaveresi Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in Bir Gençle Muhaveresi(Özlenen Rehber)
Hayatını, insanların saadeti, hidayeti, istikamet ve rıza yolunu bulup cenneti hak eden birer kul olmaları için sarf eden Rasûlullah (s.a.v.)’in, gönlünü harama kaptırmış bir gençle muhaveresini, onu istikamete çekmek için verdiği uğraşı, günümüz davetçilerine ve gençlerine ibret olması için zikretmek istiyoruz:

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |