Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

ŞEVVAL AYINDA ORUÇ TUTMANIN  FAZİLETİ BaşYazı...

ŞEVVAL AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ / Mustafa ULUM

Cenâb-ı Hak (c.c) ayet-i celile’de “Ben Cinleri ve İnsanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım”(1) buyurmaktadır. Bazı müfessirler bu ayette zikredilen “Li-ya’budün” kelimesini ‘Li-ya’rifun’ yani; “kulluk etmeleri için̶... devamı...


ÇOCUK AİLE OKUL ÇOCUK AİLE OKUL(Nurhan Tanış)
İnsan terbiyesi ana rahminde başlar ve mezara kadar devam eder. Bu süreç içerisinde kendisini ku?atan sosyal çevre kültürel ve fiziki çevre aklını ruhunu bedenini olumlu yada olumsuz yönde etkiler. Etkile?im gücü nispetinde istikameti doğrultusunda duygular dü?ünceler ve davranı?lar olu?ur ve ...

EL-KUDDÛS EL-KUDDÛS(Sultan ÇONGAOĞL)
Tâhir, pak, mübarek, kutlu, her türlü kusurdan uzak, son derece münezzeh (1), gayet mukaddes, her vasfında mükemmel, sınırlanmaya ve tasvire sığmaz, hiçbir leke kabul etmez, ter temiz (2), diye tarif edilen El-Kuddûs ism-i şerîfi aynı zamanda Allah’ın bütün kemal sıfatlarını ta?ıdı?ını, üstü...

SİYER-İ NEBİ SİYER-İ NEBİ(Ayhan ÖZKAN)
Mutat olarak aktarmaya çalıştığımız Efendimiz (s.a.v)’in mübarek hayatlarından tablolara bu sayımızda da, Mekke döneminde ve Efendimizin amcası Ebu Talib henüz hayatta iken, Efendimiz (s.a.v)’i kutlu vazifesinden caydırmak için mü?riklerin yapmı? oldu?u çirkin teklifler ve eziyetlere d...

HZ. ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.ANHÂ) HZ. ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.ANHÂ)(Aysel KOCABAŞ)
Kainatın Efendisi’nin yanında yer alan Hanım Sahâbîler gerçekten sevgiye, övgüye ve gıpta etmeye layıktırlar. Çünkü onlar Efendimiz (s.a.v)’in nazarlarıyla erişilmez mertebelere ula?tıkları gibi imanları, ihsanları ve teslimiyetleri ile pek az hanıma nasip olan bir hizmet ifa etmi?ler...

ÇOCUKTA DÎNÎ EĞİTİM ÇOCUKTA DÎNÎ EĞİTİM(Gülizar BÖLGE)
“Biz emaneti göklere yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. O’ndan korktular da onu insan yüklendi. İnsan cinsi cidden çok zalim ve çok cahil bulunuyor.” (Ahzab Sûresi: 33/ 72) Ülkemizin gelece?ini emanet edece?imiz nesilleri olu?turmanın yanınd...

HAZRET-İ MEVLÂNÂ MUHAMMED CELALEDDİN-İ RUMİ HAZRET-İ MEVLÂNÂ MUHAMMED CELALEDDİN-İ RUMİ(Erdal SÖNMEZ)
Hz. Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. ‘Efendimiz’ manasına gelen Mevlânâ ismi, Mevlânâ’yı sevenlerce kullanılmış; adeta adı yerine sembol olmu?tur. Hz. Mevlânâ’nın doğum yeri, bugünkü Afga...

BİR KİMSENİN MÛSÂ (A.S)’ DAN HAYVANLARIN DİLİNİ ÖĞRENMEK İSTEMESİ BİR KİMSENİN MÛSÂ (A.S)’ DAN HAYVANLARIN DİLİNİ ÖĞRENMEK İSTEMESİ(Zeki KANBUR)
BİR KİMSENİN MÛSÂ (A.S)’ DAN HAYVANLARIN VE KUŞLARIN DİLİNİ ÖĞRENMEK İSTEMESİ Musa Peygambere genç bir adam dedi ki: “-Bana hayvanatın lisanını öğret! Bu suretle kurdun, kuşun sözlerini duyayım da, dinime ait i?lerde ibret sahibi olayım. Çünkü Adem o?ullarının bütün lisanı, ekmek, ...

Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s) Hazretleri ile Mevlânâ (k.s), Mevlevîlik Üzerine Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s) Hazretleri ile Mevlânâ (k.s), Mevlevîlik Üzerine(ÖzlenenRehber)
Kıymetli ‘Rehber’ okurları! Rahmetli Üstadımız ile; Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik Üzerine, bu röportaji “Özlenen Fark” dergisi yapmış ve ilk olarak …. Tarihli derginin …sayısında yayınlanmı?tır. Abdullah Fârûkî el-Müceddidî (k.s) Hazretleri ile Mevlânâ (k.s...

EHLİ SÜNNET YOLU EHLİ SÜNNET YOLU(Erol KILIÇ)
Hz. Muhammed (a.s)’ın dünyaya geldiği esnada Arap toplumu birbirinden ayrı kabileler halinde yaşayan, önemli sayılabilecek bir devlet te?kilatı olmayan ba?ında soylu kimselerin bulundu?u küçük ?ehir devletçiklerinden müte?ekkil topluluklardı. Bu dönemde ahlaki açıdan da toplum bir kaos içind...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـمِ ۱. عَنْ سَ...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ب¡...

İMAMI RABBANÎ MÜCEDDİDÎ ELF-İ SÂNÎ AHMET FARUKÎ SERHENDÎ HZ. İMAMI RABBANÎ MÜCEDDİDÎ ELF-İ SÂNÎ AHMET FARUKÎ SERHENDÎ HZ.(Muzaffer YALÇIN)
Bu ayki yazımızda vefat yıldönümü, aralık ayına tekabül eden imam-ı Rabbânî Hazretleri’nin şahsiyetini ve hizmetlerini onun hayatını kıymetlendiren değerlerle tanıtmaya çalı?aca?ım. İnsanlık Tarihi, içerisinde bir çok kıymetli ?ahsiyetleri barındırmı?tır. Bu büyük ?ahıslar her yönü ile ç...

EY NEBİ EY RASÛL EY NEBİ EY RASÛL(Emre TANIRGAN)
Ey Nebi Ey Rasûl Nerede Kaldın Gecemi Günümü Hasrete Kattın Zikirlerde Senin Yoluna Baktım Ey Nebi Ey Rasûl Nerede Kaldın Seni Gören Bir Sahabe Olsaydım Kılıçla Oklara Siper Olsaydım Mübarek Vücuduna Kalkan Olsaydım Ey Nebi Ey Rasûl Nerede Kaldın Bu Fakirler Seni Görmek İsterler Yü...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |