Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İrşâd Sohbetleri; Fârukiyye Yolu, Terbiye Usülleri, Mesnedleri ve Temel Bazı Anlayışları BaşYazı...

İrşâd Sohbetleri; Fârukiyye Yolu, Terbiye Usülleri, Mesnedleri ve Temel Bazı Anlayışları / Muzaffer YALÇIN

Sallu ala Rasulina Muhammed
Sallu ala tabibi gulubina Muhammed

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Ahir zaman Nebisi, Cenâb-ı Hakk'ın 'Habibim' diyerek vasfettiği Rasul-i Kibriya (s.a.v.) Efendimize salât ve selamların en güzeli, en ekmeli olsun inşallah. devamı...


Sizin için seçtiklerimiz.. Sizin için seçtiklerimiz..(Özlenen Rehber)
Yeniden merhaba! Bir ay aradan sonra tekrar karşınızdayız. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler…
***

Kapak-Dosya; Kutlu Doğum, Hannâne'nin Feryâdı!.. Kapak-Dosya; Kutlu Doğum, Hannâne'nin Feryâdı!..(Eyüp ÖZBERK )
Kütük bile senin aşkından inledi
Hiç kimse onu teskin edemedi
Mübarek eliniz değince dindi
Bir kütük kadar olamadık ki!
Bir kütük kadar sevemedik ki!

Kapak-Dosya; “Âlemlere Rahmet” Olanla Rahmet Bulan İmam Bûsiri Hz.(r.a) Kapak-Dosya; “Âlemlere Rahmet” Olanla Rahmet Bulan İmam Bûsiri Hz.(r.a)(Murat GELEGEN)
Rahmetiyle kullarını kuşatan, affetmeyi seven ve doğru yolunu ihsan ederek, esfel-i sâfilînde iken, halîfetullah makamına getiren Rabbimize hamd;

Fıkhın Aydınlığında;Göze sürme çekmek doğru mudur? Hangi sürmeyi çekmek gerekir? Ne zaman ve nasıl çekilir? Orucu bozar mı? Faydaları var mıdır? Fıkhın Aydınlığında;Göze sürme çekmek doğru mudur? Hangi sürmeyi çekmek gerekir? Ne zaman ve nasıl çekilir? Orucu bozar mı? Faydaları var mıdır?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Göze sürme çekmek doğru mudur? Hangi sürmeyi çekmek gerekir? Ne zaman ve nasıl çekilir? Orucu bozar mı? Faydaları var mıdır?

Rahle-i Edeb;Misafire İkram Âdâbı... Rahle-i Edeb;Misafire İkram Âdâbı...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
MİSAFİRE İKRAM ADABI KÂMİL İMANIN GEREKLERİNDEN BİRİ

Ebû Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Ve her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirlerine ikram etsin. Ve her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır söylesin ya da sussun." (Buhârî, Edeb, 31)

Makalât; Hz. Peygamberin Örnek Oluşu... Makalât; Hz. Peygamberin Örnek Oluşu...(Zeki KANBUR)
En son ve mütekâmil din olan İslam’ın da diğerlerinden farklı olarak önerdiği, tesis etmek istediği bir insan modeli vardır ki, bu onun diğer dinler arasında kendine özgü özelliğini göstermektedir. Dinlerde doğal olarak model ve örnek şahsiyetler peygamberlerdir.

Makalât; Süt Bankası-I Makalât; Süt Bankası-I(Seyfullah KILINÇ)
SÜT BANKASI -I-

SÜT EMME SEBEBİ İLE EVLENMENİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ
Allah (c.c) insanları en güzel biçimde yaratmış ve onları sair mahlûkatın üzerine mükerrem kılmıştır. Böyle bir varlık olan insan, bir takım maddi ve manevi donanımlarla mücehhezdir. Bu bakımdan insanoğlunun, şahsiyeti, manevi ve maddi donanımı ve bunlardan her bir parça büyük bir kıymete haizdir. İşte bu parçalardan birisi de insan sütüdür.

Kapak Dosya; Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Şiirler... Kapak Dosya; Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı Şiirler...(İsmail TORAMAN)
KELİMELERİN KİFAYETSİZ KALDIĞI ŞİİRLER
Sultânırüsûl, şâh-ı mümeccedsinefendim,
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim.
Dîvân-ı ilâhîde ser-âmedsin efendim,
Menşûr-le’amrükemüeyyedsinefendim.

Hayatü's-Sahabe;Hz. Halid’in Yermük Günü Rum Emirlerinden Cerce’yi İslâm’a Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması Hayatü's-Sahabe;Hz. Halid’in Yermük Günü Rum Emirlerinden Cerce’yi İslâm’a Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması(Özlenen Rehber)
Hz. Halid’in Yermük Günü Rum Emirlerinden Cerce’yi İslâm’a Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması

Makalât; Ahlâk ve Gençlik Üzerine Söyleşi.. Makalât; Ahlâk ve Gençlik Üzerine Söyleşi..(Özlenen Rehber)
AHDER Yönetim Kurulu Başkanı Neşet ÇOPUR ile
“AHLAK ve GENÇLİK” üzerine
SÖYLEŞİ


Özlenen Rehber
Kurulduğu günden itibaren Ankara merkezli olarak yaptığı birçok etkinlikle adından sıkça bahsettiren AHDER ile “Ahlak ve Gençlik”

Aile; Marka Tutkunluğu.. Aile; Marka Tutkunluğu..(Berda AKSOY)
Marka Tutkunluğu
Marka, ürünleri benzerlerinden ayırt etmek amacı ile kullanılan, farklı isim, şekil, ambalaj, sayı vb. içeren sembollerdir. Asıl manasının bu şekilde olduğu marka kelimesi herkesin zihninde bu anlamı çağrıştırmaz. Nedense marka deyince insanların aklına para, gösteriş daha çabuk gelir.

Kapak-Dosya; Ravza'da O'nun Varisleri, Kapak-Dosya; Ravza'da O'nun Varisleri,(İbrahim DEMİR)
O’NUN (s.a.v.) VARİSLERİ RAVZA’DA

O’nun (s.a.v.) huzurunda geçen bir ânın kendi başına geçirilen bütün ömrümüzden daha kıymetli olduğu idrâkinin sahiplerinin Efendimiz'in varisleri olduğunu görürüz. Onlar kalbi bir ülfet ve bağ ile Efendimiz (s.a.v.) ile manevi bir alış-verişin de sahipleridirler. Öyle ki; “buram buram sevda kokar, Medine sokakları” tavsifi, varis-i nebilerin ziyaretlerindeki halleri ile bizlere yansımaktadır.

Sizden gelenler; Şiir Hoşgeldin Yâ Rasulallah... Sizden gelenler; Şiir Hoşgeldin Yâ Rasulallah...(Embiya KIMIŞOĞLU)
Âdem (a.s), ruh ile ceset arasındayken,
İsmin, Rahman’ın ismiyle beraber yazılmışken,
Âdem (a.s), biçare dolaşırken,
Mağfirete vesile olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |