Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İrşâd Sohbetleri; Kitap'ta Hikmet, Hikmet'te Sünnet, BaşYazı...

İrşâd Sohbetleri; Kitap'ta Hikmet, Hikmet'te Sünnet, / Muzaffer YALÇIN

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.Peygamber Efendimizin (s.a.v) çokça konuşulduğu şu günlerde, özellikle Sünnet-i Seniyye'nin ümmet içerisinde farklı farklı telakki edildiği gerçeği, bir kez daha ortaya çıkmaktadır.Hemen hemen her Kutlu Doğum mevsiminde bu konular tekrar tekrar gündeme gelmektedir. Birbirinden ayrı düşünülmesi asla mümkün olmayan Kur'an ve Sünnet birlikteliği, Sünnet-i Seniyye hususundaki yanlış düşünceler sebebiyle yıkılmaya çalışılmaktadır. devamı...


Rehber'den... Rehber'den...(Özlenen Rehber)
İslam dini inançta tevhidi, bununla beraber de cemiyette uhuvveti/kardeşliği temel almıştır. İslam toplumu, sınırları imanla çizilmiş “kardeşler” topluluğudur.

Kapak-Dosya; Birlik ve Beraberliğin Temeli; İslâm Kardeşliği Kapak-Dosya; Birlik ve Beraberliğin Temeli; İslâm Kardeşliği(Eyüp ÖZBERK )
BİRLİK VE BERABERLİĞİN TEMELİ; İSLÂM KARDEŞLİĞİ

Cemaatin önemi:
Cenâb-ı Hakk’ın dini, yeryüzünde yaşanmak üzere gönderilmiştir. Bu maksat, gerçek manada ancak, fertleri birbirine sevgi ve saygı ile bağlı olan, fitneden uzak, huzurlu bir toplumda gerçekleşebilir.

Kapak-Dosya; Bu Ülke'de İnananların Kardeşliği Kapak-Dosya; Bu Ülke'de İnananların Kardeşliği(İsmail TORAMAN)
“Bu ülkenin bütün ırklarını, tek ırk, tek kalp, tek insan hâline getiren İslâmiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var, ne kafatasıyla.

Fıkhın Aydınlığında;Adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? Oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir? Fıkhın Aydınlığında;Adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? Oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? Oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir?

Kapak-Dosya; O (s.a.v.)’ndan Önce, O (s.a.v.)’ndan Sonra..! Kapak-Dosya; O (s.a.v.)’ndan Önce, O (s.a.v.)’ndan Sonra..!(Murat GELEGEN)
O (s.a.v.)’ndan Önce, O (s.a.v.)’ndan Sonra..!
Rabbimiz Teâlâ Rasûlullah (s.a.v.) efendimizi, varlığı, yaşantısı, ahlâkı, kısacası her yönüyle âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Gerek güzel ahlâkı, gerek insanlarla muamelesi sadece iman edenlere değil, bütün insanlara örnek teşkil etme mesabesindedir.

Kapak-Dosya; Rohingaya (Arakan) Müslümanları Kapak-Dosya; Rohingaya (Arakan) Müslümanları(Recep Faruk KARABAL)
ROHİNGYA (ARAKAN) MÜSLÜMANLARI

Rohingya Müslümanları, Güneydoğu Asya'da esas olarak Myanmar'ın (Eski adı Burma veya Birmanya) Arakan Eyaletinde yaşayan, mülteci olarak da Bangladeş ve Malezya'da da görülen ve dilleri Hint-Avrupa dil ailesine giren Sünni Müslüman bir halktır. Rohingya halkı, tasavvufu ve Ehl-i Sünnet inancını benimserler. Hükümetin uyguladığı eğitim olanakları kısıtlamaları nedeniyle, birçoğu yalnızca temel İslam bilimleri dalında eğitim görme hakkına sahiptirler.

Rahle-i Edeb;İzin İsteme Âdabı, İzin İstemenin Ehemmiyeti Rahle-i Edeb;İzin İsteme Âdabı, İzin İstemenin Ehemmiyeti(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bir Müslüman, diğer bir Müslümanın evine girmek istediği zaman izin istemelidir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere, izin alıp halkına selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki, dü...

Kapak Dosya; Sahâbe'nin Hadis Rivayetindeki Hassasiyeti, Kapak Dosya; Sahâbe'nin Hadis Rivayetindeki Hassasiyeti,(Harun APAYDIN)
SAHÂBE’NİN HADİS RİVAYETİNDEKİ HASSASİYETİ
Efendimiz (s.a.v.)’in son derece önemli olan konumunu idrak eden Ashab-ı Kiram (r.anhüm), onun sözlerini (hadis-i şerifleri) büyük bir

Makalât; Süt Bankası-II Makalât; Süt Bankası-II(Seyfullah KILINÇ)
SÜT BANKASI -II-
Bazı batı ülkelerinde, kadınlardan alınan sütler muhafaza edilip ihtiyaç sahibi bebeklere verilmesi maksadıyla Süt Bankası kurulmuş ve böyle bir uygulama başlatılmıştır.

Araştırma; Ulümu'l- Kur'ân (Nüzul Sebepleri) Araştırma; Ulümu'l- Kur'ân (Nüzul Sebepleri)(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
NUZÜL SEBELERİ (ESBÂBU'N NUZÛL)

Tefsir ilminin en önemli konularından bir tanesi de sebeb-i nüzul ilmidir. Bir müddet dilden dile gelen daha sonra ise hadis kitaplarının rivayetleriyle elde edilen bu ilim kimi zaman müstakil bir eser olarak da ele alınmıştır.

Kapak-Dosya; Kürt Meselesi ve PKK Gerçeği Üzerine Kapak-Dosya; Kürt Meselesi ve PKK Gerçeği Üzerine(Mustafa ŞENTÜRK)
Kürt Meselesi ve PKK Gerçeği Üzerine

Son yıllarda ülke gündemimizi çok sık meşgul eden Kürt meselesi, sadece “terör sorunu” değildir. Mesele etnik, kültürel, hukuki, siyasal, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutları olan ve belki de birçoğumuzun tahayyül bile edemeyeceği asliyette bir sorundur. Olay sadece PKK ile ilinti bir meselede değil. PKK meselenin hali hazırdaki mevcut konumunda var olan bir sıkıntıdır evet ama PKK yokken de Kürt Sorunu vardı; PKK tamamen yok edilse bile Kürtlerin sorunları ve talepleri var olacaktır.

Unutulmayanlar; Abdulkadir Yalçın Hoca Efendi, Unutulmayanlar; Abdulkadir Yalçın Hoca Efendi,(Tahir Türkmen)
Abdulkadir Yalçın Hoca Efendi
(Hakkın engin rahmeti üzerine olsun.)

Aile; Çağın Derdi (Stress) Aile; Çağın Derdi (Stress)(Berda AKSOY)
Çağın derdi: Stres
Stres sözcüğü, Latince "estrictia"dan gelmektedir. Stres, 17. Yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18 ve 19. Y

Sizin için seçtiklerimiz; Vallahî Hurmaları Bitirinceye Kadar Yaşamam Uzun Bir hayattır Sizin için seçtiklerimiz; Vallahî Hurmaları Bitirinceye Kadar Yaşamam Uzun Bir hayattır(Özlenen Rehber)

Hz. Enes (r.a.) şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber (s.a.v.), Büsbüs adlı sahabiyi Kureyş kervanının durumunu öğrenip haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi. Büsbüs bu görevi yerine getirdi ve Medine’ye döndü. Haber vermek için geldiğinde evde Hz. Peygamber’le benden başka hiç kimse yoktu. Ancak Hz. Peygamber’in hanımlarından bazıları var mıydı bilmiyorum. Büsbüs öğrenebildiklerini anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz çıkıp:

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |