Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İrşad Sohbetleri; Düğünlerimizin ve  Düğün Mekanlarının İslamileştirilmesi, BaşYazı...

İrşad Sohbetleri; Düğünlerimizin ve Düğün Mekanlarının İslamileştirilmesi, / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. devamı...


Özlenen Rehber'den.. Özlenen Rehber'den..(Özlenen Rehber)
Yeni bir sayı ile daha karşınızdayız. Allah’a sonsuz hamdolsun. Malumunuz feyz ve bereket mevsimi mübarek üç aylardayız. Üç aylar rahmet ve ilahi feyzin insanlık üzerine sağanak sağanak indiği

Helal Rızık Helal Rızkın Amellere Tesiri, Helal Rızık Helal Rızkın Amellere Tesiri,(Eyüp ÖZBERK )
HELAL RIZIK HELAL RIZKIN AMELLERE TESİRİ

يَآ اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًاۜ اِنّ۪ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ
“Ey peygamberler! Temiz (ve helal) şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Muhakkak ki ben, yaptığınız şeyleri hakkıyla bilmekteyim.”
(el-Mu’minûn, 23/51)

Rahle-i Edeb; Hasta Ziyareti Adabı... Rahle-i Edeb; Hasta Ziyareti Adabı...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
HASTA ZİYARETİNİN DİNDEKİ YERİ
Hasta ziyareti cumhura göre sünnet-i müekkededir. Ancak ziyaret etmemek, hastanın tehlikeye düşmesine ve zaruri ihtiyaçlarının ihmaline yol açacak olursa, ziyaret ve bakım vacip olur.

Bir Şişe Kokuyla Bir Ümmet  Kurtarmak, Bir Şişe Kokuyla Bir Ümmet Kurtarmak,(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Sahip olduğumuz her şeyi bize veren ve hakiki sahibi olan Rabbimizdir. Sahibi olunan her şeyin de bir zekâtı vardır. Nitekim Rabbimiz Teâla müminlerin sıfatlarından bahsederken “…kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.”(Bakara, 2/3)

Fıkhın Aydınlığında,,,Zekat, Fıkhın Aydınlığında,,,Zekat,(Seyfullah KILINÇ)

SORU: Bir kimse zekât vermek niyetiyle bir fakiri doyurursa zekâtı eda etmiş olur mu?
CEVAP: Bir kimse zekât (vermek) niyetiyle (örneğin) kendi evindeki (sofrasında) bir yetimi doyurursa, zekâtı eda etmiş olmaz. Ancak yemeği ona verirse o takdirde zekâtı eda etmiş olur. Zira zekâtta ibâha (yani zekât malını fakirin alması için mübah ve serbest eylemek) yeterli değildir, (mutlaka temlik lazımdır).

Unutulmayanlar; Yusuf Bin İsmail En-Nebhani (1849-1932) Unutulmayanlar; Yusuf Bin İsmail En-Nebhani (1849-1932)(Embiya KIMIŞOĞLU)
Son devrin İslâm âlimlerinin büyüklerinden fakih, muhaddis ve mutasavvıf Yûsuf bin İsmâil en-Nebhani 1849 senesinde Hayfa kasabasının Eczim köyünde doğdu. Babası hafız, eş-Şeyh İsmail en-Nebhani’den ilk eğitimini aldı. 1866-1872 yılları arasında Câmiü’l-Ezher (Ezher Üniversitesi)’de okudu. En meşhur hocaları: eş-Şeyh İbrâhim es-Sekâ eş-Şâfiî, Allâme muhterem eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed ed-Demen-hûrî eş-Şâfiî, Allâme muhterem eş-Şeyh İbrâhim ez-Zurû el-Halîlî eş-Şâfiî, Allâme muhterem eş-Şeyh Ahmed el-Echûrî ed-Darîr eş-Şâfiî, Allâme muhterem eş-Şeyh Hasan el-‘Adevî el-Mâlikî, Allâme muhterem eş-Şeyh es-Seyyid Abdu’l-Hâdî Necâ el-Ebyârî, eş-Şeyh Şemsu’d-Dîn Muhammed el-Enbâbî eş-Şâfiî, Abdu’r-Rahmân eş-Şirbînî, eş-Şeyh Abdu’l-Kâdir er-Râfiî el-Hanefî et-Trablusî, Yûsuf el-Berkâvî el-Hanbelî’dir.

Gündem; Dünü ve bugünü ile FİLİSTİN Gündem; Dünü ve bugünü ile FİLİSTİN(Ayhan ÖZKAN)
Dünü ve bugünü ile FİLİSTİN

Filistin, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin kutsal saydığı önemli merkezlerdendir. Ancak ne var ki bu durum Filistin için avantaj olmaktan çok dezavantaj olmuş ve bölgede yaşayan insanlar ağır bedeller ödemişlerdir.

Moda Bize Uyar mı? Moda Bize Uyar mı?(Mustafa ŞENTÜRK)
Moda Bize Uyar mı?
Moda kelime anlamıyla toplumun belirli bir zamana bağlı olarak tüketim anlayışını kapsayan genel bir terimdir. Moda, bir süre etkin olan, toplumsal beğeni kazanan, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlüktür. Moda terimi giyim kuşam, mobilya ve çeşitli aksesuarları kapsamaktadır. Üretimin her geçen gün hızlandığı ve çeşitlendiği, tüketimin de ihtiyaç olsun ya da olmasın gerekli kabul edildiği günümüzde moda tutkusu hemen her insanı etkisi altına almıştır.

Helâl-Haram olgusu ve Hz. Abdullah Farukî (k.s.)'nin Helâl-Haram Hassasiyeti Helâl-Haram olgusu ve Hz. Abdullah Farukî (k.s.)'nin Helâl-Haram Hassasiyeti(Mustafa ŞENTÜRK)
Helâl-Haram olgusu ve Hz. Abdullah Farukî (k.s.)'nin Helâl-Haram Hassasiyeti
İmtihan dünyasında bulunan ve aynı zamanda ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan dünyada başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Bütün yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve tükettiklerinden, sağlığından, gençliğinden, gücünden,

MALİ MALİ(Zeki KANBUR)
MALİ
Mali, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir. Kuzeyde Cezayir, batıda Moritanya ve Senegal, güney batıda Gine, güneyde Fildişi sahili, güney doğuda Burkina Faso ve doğuda Nijerya ile komşudur. Resmi adı La usu Republigue du Mali olan ülkenin yüz ölçümü 1.241.298 km dır. Nüfusu 14.517.176 (Nisan 2009) başşehri Bamako’dur. Tek meclisli, çok partili cumhuriyetle yönetilen ülkenin resmi dili Fransızcadır.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |