Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Başyazı;İkram ve İhsan Ayı Ramazan BaşYazı...

Başyazı;İkram ve İhsan Ayı Ramazan / Muzaffer YALÇIN

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.
Hz. Allah’ın kıymet verdiği ve yücelttiği bir şeye kıymet vermek ve yüceltmek imanın gereğidir. Ramazan ayı da Cenâb-ı Hakk'ın Kur’ân-ı Mübin'de zikrettiği ve kıymetini açıkça beyan buyurduğu eşsiz ikram, ihsan ve mağfiretini içinde barındıran bir zaman dilimidir. Bu kıymetin idrakinde olup ondan gafil olmamak, nihayetine kazançlı bir şekilde erişebilmek için çaba ve gayret sarf etmek her samimi müminin en büyük gayesi olmalıdır. Ramazan'ın Fazileti
Bu mübarek ay; gerek Kur’ân'ın tebşiri, gerekse Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mübarek.... devamı...


Özlenen Rehber'den.. Özlenen Rehber'den..(Özlenen Rehber)
Merhaba! Yepyeni bir sayı ile daha karşınızdayız.
Özlenen Rehber ailesi olarak 7 Temmuz 2013 Pazar günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayınızı şimdiden tebrik eder, itaat dolu bir ay geçirmenizi niyaz ederiz.

18 meclis abdulkadir geylani Fethurrabbani 18 meclis abdulkadir geylani Fethurrabbani(Özlenen Rehber)
18. MECLİS
Bu konuşma pazar günü Ribât’ta yapıldı.
Konuşma tarihi: Hicrî 16 Zilkade 545, Milâdî 1150.

Unutulmayanlar; Kur'ân-ı Kerime adanmış bir ömür ABDURRAHMAN GÜRSES HOCAEFENDİ Unutulmayanlar; Kur'ân-ı Kerime adanmış bir ömür ABDURRAHMAN GÜRSES HOCAEFENDİ(Tahir Türkmen)
Kur'ân-ı Kerime adanmış bir ömür
ABDURRAHMAN GÜRSES HOCAEFENDİ

Hayat su gibi akıyor. İnsan bebeklikten çocukluğa, oradan gençliğe, oradan olgunluk ve ihtiyarlığa ve oradan da ölüme adım adım gidiyor hem de hiç farkında olmadan. Unutulmayanlar bölümümüzde bugüne kadar pek çok alimi, gönül adamını yad ettik

Rahle-i Edeb; Hasta Ziyareti Adabı-II Rahle-i Edeb; Hasta Ziyareti Adabı-II(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
HASTANIN DAVRANIŞ TARZI
Hastanın feryat ve şikâyet etmeden, hafif hafif inlemesi sünnettir. Hastanın “Çok ağrıyor”, “Sancım büyüktür” (Bkz., Buhârî, Merdâ, 16) demesi caizdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Ah başım!” demiştir. (Bkz., Buhârî, Merdâ, 16) Ancak Fakat feryat etmemeli ve kızmamalıdır.

Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde (İsmail TORAMAN)
Sevginin ve bağlılığın en uç noktası, en aşırısı ve en yoğunu olan aşk kavramı hemen her dönem konuşulan, tartışılan ve üzerine sayısızca eser yazılan bir duygudur.

 Allah'a Rasûlullah'a ve Kur'ân'a karşı EDEB Allah'a Rasûlullah'a ve Kur'ân'a karşı EDEB(Embiya KIMIŞOĞLU)
Allah'a Rasûlullah'a ve Kur'ân'a karşı
EDEB

Edeb; terbiye, haya, incelik, nezaket, kabul gören kurallara uyma, güzel hallere ve huylara sahip olma, utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme,

Fıkhın Aydınlığında,, Fıkhın Aydınlığında,,(Seyfullah KILINÇ)
SORU:
Evliyâyı Kirâma yakınlaşmak (tekarrub) maksadı ile onların türbelerine para, mum ve zeytinyağı gibi şeyler götürmenin hükmü nedir? Bir kimse bir türbeye gidip,

Kur’ân-ı Kerim ve Ramazan ayı... Kur’ân-ı Kerim ve Ramazan ayı...(Mustafa ŞENTÜRK)
Kur’ân-ı Kerim ve Ramazan ayı

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Halik-ı Zülcelal (c.c.) bütün mahlukatı ayrı ayrı görevlere mebni yarattı. Yaratılmışların en üstünü olan insan ise hiç şüphesiz “kulluk” maksatlı yaratıldı. (Zariyat, 51/56 ) ve dünyaya güzel işler yapmasının denenmesi gayesi ile gönderildi. (Mülk 67/2)

İnternette takılmak... İnternette takılmak...(Berda AKSOY)

İnternette takılmak
İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet sözcüğü “kendi aralarında bağlantılı ağlar” anlamına gelen, İngilizce Interconnected Nerworks teriminin kısaltmasıdır.

Mektûbât-ı Rabbânî'de Ramazan-ı Şerif 45.mektup Mektûbât-ı Rabbânî'de Ramazan-ı Şerif 45.mektup(Özlenen Rehber)
Mektûbât-ı Rabbânî'de Ramazan-ı Şerif

45. mektup

Bu mektûb, Nakîb Seyyid Şeyh Ferîde (rh.a.) yazılmıştır.

Lutfettiğiniz kıymetli mektûb, bizleri mubârek Ramazan ayında şereflendirdi. Bunun için, bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hâtırıma geldi:

Kur'ân-ı Kerim İle İlgili Kavramlar... Kur'ân-ı Kerim İle İlgili Kavramlar...(Özlenen Rehber)
İç düzen ile ilgili kavramlar
Ayet;
Kanıt, işaret, anlamlarına gelir. Sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır. Kur'ân-ı Kerim’de toplam 6236 ayet bulunmaktad

Bir nesli Kur'ân’la buluşturma gayreti EHL-i BEYT KUR'ÂN KURSU Bir nesli Kur'ân’la buluşturma gayreti EHL-i BEYT KUR'ÂN KURSU(Özlenen Rehber)
Bir nesli Kur'ân’la buluşturma gayreti
EHL-i BEYT KUR'ÂN KURSU

Kur'ân eğitim ve öğretimi, İslam toplumu için vazgeçilmez ve aralıksız sürdürülmesi gereken haslettir.

Kuran-ı Kerim’in İsimleri Kuran-ı Kerim’in İsimleri(Özlenen Rehber)
Kuran-ı Kerim’in İsimleri

kıssadan hisse...                                                  kıssadan hisse... (Özlenen Rehber)
Hz. Ali’nin, Annesini Sırtına Alarak Tavaf Yapan Bir Kişiye “Allah Senin Azına Çok Büyük Sevaplar Verecektir” Buyurması
- Hz. Ömer’le Ali tavaftan çıktıkları bir sırada annesini sırtında taşıyan bir göçebe gördüler. Göçebe bir yandan da şu şiiri okuyordu:

Mevsim-i rahmet İklim-i Saadet; RAMAZAN Mevsim-i rahmet İklim-i Saadet; RAMAZAN(Harun APAYDIN)
Mevsim-i rahmet İklim-i Saadet;
RAMAZAN
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.”
(Müslim, Salatül-Müsafir, 42)

Ümmetin Kur'ân'a Karşı Sorumlulukları... Ümmetin Kur'ân'a Karşı Sorumlulukları...(Eyüp ÖZBERK )
Hidayet rehberimiz, bizi yaratan, yaşatan ve nihayet kendisine döndürüleceğimiz Rabbimizle aramızdaki bağımız olan Kur’ân’-ı Kerim’e karşı, biz mü’minler üzerine düşen bir takım sorumluluklar vardır. Kur’an ayı “Ramazan” münasebetiyle makalemizde, kısaca bu sorumluluklardan bahsetmeye çalışacağız.

Ankara 6. Dönem Aşere – Takrip – Tayyibe Kursu İcazet Töreni Yapıldı... Ankara 6. Dönem Aşere – Takrip – Tayyibe Kursu İcazet Töreni Yapıldı...(Özlenen Rehber)
Ankara 6. Dönem Aşere – Takrip – Tayyibe Kursu İcazet Töreni Yapıldı

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |