Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Özlenen Rehber'den.. BaşYazı...

Özlenen Rehber'den.. / Özlenen Rehber

Yıllar önce çıktığımız bu kutlu yolculukta 10 yılı geride bırakmış olmanın ve sizlere 125. Sayımız ile tekrar merhaba demenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Müyesser kılana hamdolsun. devamı...


 Ramazan Ayı ve Yanlışlarımız Ramazan Ayı ve Yanlışlarımız(Recep Faruk KARABAL)
Ramazan Ayı ve Yanlışlarımız
Başı “rahmet”, ortası “mağfiret” ve sonu da “cehennem ateşinden kurtuluş” olan mübarek Ramazan Ayı’nın son günlerini yaşıyoruz. Bu mübarek ayda iyiliklerin karşılığının kat kat verilmesine karşın, kötülüklerin karşılığının da kat kat verilecek olması, bu ayda yapılan yaygın yanlışlıkları dile getirmeyi, birbirimizi bu konularda uyarmayı gerekli kılmaktadır.

Vücûh ve Nezâir Vücûh ve Nezâir(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Tanımı
Vücûh, vech kelimesinin çoğuludur ve sözlükte zât, yüz, bir şeyin ön tarafı, mezhep, yol gibi manalara gelmektedir. Tefsir ıstılahında ise ‘bir kelimenin Kur’an’da farklı anlamlarda kullanılması’ demektir. Mesela, Zerkeşî kitabında ‘el-hüda’ lafzı Kur’an’da türevleriyle birlikte tam 17 ayrı manada kullanıldığını ifade etmektedir. bunlardan bazıları şöyledir:

Dua, Ezel ve Ebed Sultanının Kapısını Çalmaktır Dua, Ezel ve Ebed Sultanının Kapısını Çalmaktır(Harun APAYDIN)
Dua,
Ezel ve Ebed Sultanının Kapısını Çalmaktır
İnsanlığın karanlıktan nura çıkmasına vesile olan, rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları;

Sizin için seçtiklerimiz... Sizin için seçtiklerimiz...(Özlenen Rehber)
"Her müslümanın, Abdullah'ın başını öpmesi bir vecibedir"

Aktüel/Analiz ;  “Gezi Parkı” Olayları ya da “Beyazların İsyanı” Aktüel/Analiz ; “Gezi Parkı” Olayları ya da “Beyazların İsyanı”(Tahir Türkmen)
“Taif emiri Urve b. Mesud ya da Mekke eşrafından Velid b. Muğire varken Allah peygamberliği Abdullah’ın yetimi Muhammed (s.a.s.)'e vermiş olamaz” böyle demiş ve iç alemlerinin zifiri karanlıklarını böyle izhar etmişlerdi Mekkeli müşrikler. Şeytani bir eda ve tavır ile. O da öyle dememiş miydi. Secde etmektle emrolunduğu Âdem (a.s.)'ı kastederek; “ene hayrun minh” “ben ondan daha hayırlıyım”.
Beyaz olma materyalist dünya toplumlarında dünde üstünlük aracı idi bugün de öyle. İslam’ın “takva” eksenli üstünlük ölçütüne gönül vermeyenlerin “neyi” ve “kimi” üstünlük ölçütü ve kıstası aldığı, nihayette ise hangi noktaya geldikleri dün olduğu gibi bugün de çok belirgin bir şekilde ortadadır.

Rahle-i Edeb; Kabir Ziyareti Adabı Rahle-i Edeb; Kabir Ziyareti Adabı(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
KABİR ZİYARETİ ADABI
Kabir ziyaret edilirken diğer kabirlerin üzerine basıp çiğnenmemelidir. Mecbur kalınmış ise, tesbih, tehlil, dua, istiğfar edilip, İhlâs-ı Şerîf ve Fâtiha okunarak o kabir sahibinin ruhuna bağışlanır. Böyle yapmakla o mesuliyet üzerimizden kalkmış olur.

Sizin İçin Seçtiklerimiz...215.Mektup Sizin İçin Seçtiklerimiz...215.Mektup(Özlenen Rehber)
215. Mektup
İmam-ı Rabbânî hazretleri bu mektubu Mirza Darab'a yazmıştır.
Mübarek mektubunuz geldi. Tam bir tevazu ile yazılmış... Bu tevazuunuz sermayesi olmayan bu Ehlullah'a karşı oluyor ki; fıtrî istidadınızın güzelliğinden gelmektedir.

Kapak/Dosya;Mahiyeti ve önemi açısından İslam’da dua    Kapak/Dosya;Mahiyeti ve önemi açısından İslam’da dua (Mustafa ŞENTÜRK)
Dua nedir? Arapça masdar bir kelime olan "dua" lügatte; "nida (çağırmak, seslenmek) (İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, c. XIV, s. 260; el-Isfahan1, Ebu'I-Kasım el-Hüseyn b. Muhammed er-Ragıb, el-Müfredfır fi Garfbi'l-Kur'an, İstanbul 1986, s. 244) yalvanp yaka...

MEDET MEDET(İsmail TORAMAN)
MEDET

İnsanın acizliğini kabullenmesinin belki de en güzel göstergesidir Allah’a yakarış anları. Kul, bazen kuytu bir köşede tek başına, bazen darda kaldığı bir anda, bazen hasta yatağında Rabbinden yardım talep eder. Kulun dua ederek Rabbinden medet dilemesi, bütün günahlarından ötürü affını talep etmesi, benlik bataklığında çırpınırken zayıflığının farkına varıp İlahi kapıyı çalması, kesinlikle o kapıdan bir karşılığın gelecek olmasından, en güzel sığınılacak limanın o kapının önü olmasındandır.

RAMAZAN-ORUÇ ve DUA RAMAZAN-ORUÇ ve DUA(Eyüp ÖZBERK )
RAMAZAN-ORUÇ ve DUA

Cenâb-ı Hak mü’minlere, kadri yüce, bereketli bir ay olan Ramazan ayını katından bir lütuf olarak bahşetmiştir. Son günlerini idrak ettiğimiz bu ayda, Allah (c.c.)’nun açtığı büyük rahmet ve nimetlere ne kadar şükredilse azdır.
Bu ayın bereket ve büyüklüğünü anlatmak elbette ki bir makaleye sığdırılamaz. Fakat buna işaret eden bir hususu; onun “birçok büyük ibadeti içermesi ve birçok ibadete de hazırlık olması” yönünü kısa da olsa ifade etmek istiyoruz.

Fıkhın Aydınlığında,,, Fıkhın Aydınlığında,,,(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Resim yapmanın ve resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? Bunların bulunduğu eve melek girer mi? Hangi resmi yapmak haram, hangi resmi yapmak helaldir? Resim asmak veya çantada taşımak doğru mudur? Ressamın âhiretteki durumu nedir? Oyuncaklar caiz midir?

Sizin için seçtiklerimiz..“Şevval Orucu”nu unutmayalım Sizin için seçtiklerimiz..“Şevval Orucu”nu unutmayalım(Özlenen Rehber)
“ŞEVVAL ORUCU”nu unutmayalım

"Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı günü eklerse bütün sene oruç tutmuş gibi olur."
(Müslim, Sıyam, 39; Tirmizi Sıyam 53; Ebu Davud Savm 58; İbn Mace Sıyam 33)

Sizin İçin Seçtiklerimiz.. Sizin İçin Seçtiklerimiz.."Vesiletur"(Özlenen Rehber)
Kırıkkale’nin hac ve umre Organizasyonundaki yeni adresi “Vesile Turizm” 9 Haziran Pazar günü yapılan açılış ile hizmet vermeye başladı.

Aile;Yaz ve Mahremiyet Aile;Yaz ve Mahremiyet(Berda AKSOY)

Serin havaların yerini yavaş yavaş sıcaklara bırakması ile anlarız yaz aylarının geldiğini… İlk etapta meteorolojik değişiklik gibi hissedilse de sıcakların gelişi hayatımızda birçok değişikliğe sebep oluyor.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |