Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Kapak-Dosya;Abdullah Farukî el-Müceddidî(k.s.)Hazretleri’nin “Ahlâk Anlayışı” BaşYazı...

Kapak-Dosya;Abdullah Farukî el-Müceddidî(k.s.)Hazretleri’nin “Ahlâk Anlayışı” / Muzaffer YALÇIN

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. devamı...


Özlenen Rehber'den... Özlenen Rehber'den...(Özlenen Rehber)
Var edenin adıyla...
Yeniden bir kez daha merhaba dostlar!

Kapak-Dosya;Eserleri ile Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Kapak-Dosya;Eserleri ile Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)(Mustafa ŞENTÜRK)
eserleri ile Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

Hayatı, şahsiyeti, eserleri ve geride bıraktıkları ile gönül ve ruh dünyamızda derin izler bırakan ender şahsiyetlerden birisi de hiç kuşkusuz Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleridir.

Makâlât;Mehdi (a.s) -IV Makâlât;Mehdi (a.s) -IV(Seyfullah KILINÇ)
Mehdi (a.s)- III

Allah’ım! Zâtınla aramdaki bütün perdeleri kaldır ki, tüm cihana kafa tutabileyim…
"ويل للعرب من شر قد اقترب" “Yaklaşan şerden dolayı Arapların vay haline” buyurmuş Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem. Yaklaşan şerden dolayı Müslümanların vay haline… Yaklaşan şerden dolayı Anadolu’nun vay haline… İnsanlardan milyarlar ölecek,

Edebiyat;Mevlânâ'yı Doğru Anlamak... Edebiyat;Mevlânâ'yı Doğru Anlamak...(İsmail TORAMAN)
MEVLANA’YI DOĞRU ANLAMAK
Men bende-i Kur'an’em eger can darem
Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtarem
Eger nakl kuned cüz in kes ez güftarem
Bizarem ez u vez an suhen bizarem

Makâlât-ı Faruki;İmam-ı Rabbani Mücedid-i Elfisani Ahmed Faruki Serhendi (k.s) Makâlât-ı Faruki;İmam-ı Rabbani Mücedid-i Elfisani Ahmed Faruki Serhendi (k.s) (Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
İMAM-I RABBANÎ MÜCEDİD-İ ELFİSANi
AHMED FARUKI SERHENDİ (K.S.)

Büyük İmam, Hindistan’ın Serhend beldesinde 11. 971 (M. 1563) yılında Aşure günü dünyaya geldi. H. 1034 (M. 1624) yılında 63 yaşında vefat etti. Baba tarafından soyu 27. batında Hz. Ömer

Fıkhın Aydınlığında;Ev Almak Zaruretmi? Fıkhın Aydınlığında;Ev Almak Zaruretmi?(Seyfullah KILINÇ)
EV ALMAK ZARURET Mİ?

Zamanımızda bazı hocaefendiler, “faizle bir tane ev almak caizdir, fıkıhta bunun hükmü ve yeri vardır” demişler ve Müslümanların faizle ev almalarına vesile olmuşlardır. Evet, fıkıhta “zaruret

Makâlât;Sadece Bir Fotağraf.. Makâlât;Sadece Bir Fotağraf..(Kürşat ÜNAL)

Soğuk savaş yıllarıydı. Doğu bloğu ülkeleri birliği Varşova Paktı ile batı ittifakı Nato arasındaki rekabet, sadece silah üstünlüğüyle sınırlı değildi. Bilim, sanat, spor, edebiyat gibi birçok alanda

Eğitim;Dünya Karma Eğitimden Vazgeçiyor.. Eğitim;Dünya Karma Eğitimden Vazgeçiyor..(Nadir SÖNMEZ)

DÜNYA KARMA EĞİTİMDEN VAZGEÇİYOR

Karma eğitim: Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda ve aynı dersliklerde birlikte öğrenim görmesi şeklinde icra edilen eğitim modelidir. Karma eğitim nerede ne zaman kullanılmaya başladı, menşei neresi, onun üzerinde durarak konuya başlarsak daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim.

Makâlât;Ehl-i Sünnet-i Haa Makâlât;Ehl-i Sünnet-i Haa(Embiya KIMIŞOĞLU)
Ehl-İ Sünnet-İ Hassa

Ehl-i sünnet dini literatürde, dini anlama ve yaşamada Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ve sahabenin yolunu izleyen, onları örnek kabul eden, Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetini rehber edinen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur. Bu grup sünnete bağlı olduğu ve cemaat ruhun

Aile;Kültür Erozyonu... Aile;Kültür Erozyonu...(Berda AKSOY)
Kültür Erozyonu

Kültür nedir?
Türk dil kurumu sözlüğüne göre kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |