Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KAPAK-DOSYA; MEKTUBAT SOHBETLERİ.. (MÜŞAHEDELER, İLİMLER, HALLER VE VECİDLER BİRER VEHİMDİRLER HAKİKAT OLAN İSE ŞERİATTIR) BaşYazı...

KAPAK-DOSYA; MEKTUBAT SOHBETLERİ.. (MÜŞAHEDELER, İLİMLER, HALLER VE VECİDLER BİRER VEHİMDİRLER HAKİKAT OLAN İSE ŞERİATTIR) / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.Sohbette, bold kısımlar İmâm-ı Rabbanî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Farukî Serhendî (k.s.) hazretlerinin “Mektûbât”ından (36. Mektup) aktarılmaktadır.Bilmiş olasın ki şeriat üç dilimden ibarettir. İlim-Amel-İhlas. Anlatılan bu üç dilimin her biri tek tek yerine getirilmedikçe şeriatın tahakkuku yani gerçekleşmesi olmaz. İlim-Amel-İhlâs… devamı...


ÖZLENEN REHBER'DEN... ÖZLENEN REHBER'DEN...(Özlenen Rehber)
Yeni yılda yeni bir sayı ile daha huzurlarınızdayız. Hamd O’na, salat Yüce Rasûlü’ne, selam da seçtiği kulları üzerine olsun.

KAPAK-DOSYA;İŞ VE TİCARETİMİZDE İSTİKAMET KAPAK-DOSYA;İŞ VE TİCARETİMİZDE İSTİKAMET(Nadir SÖNMEZ)
Son ve mükemmel din olan İslam dini insanın hayatının her noktasında düzenlemeler yaptığı gibi iş ve ticaret hayatının da nasıl olması gerektiği hususunu düzenlemiştir. Yüce dinimiz çalışmanın ehemmiyeti üzerinde ısrarla durmuştur.

MAKÂLÂT:EVLİYAULLAH VE ONLARDAN MEDET DİLEMEK MAKÂLÂT:EVLİYAULLAH VE ONLARDAN MEDET DİLEMEK(Murat GELEGEN)
“MEDET YA..!”
Evliyaullah ve Onlardan Medet Dilemek


Bismillâhirramânirrahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l âlemin. Ve’s-Selâtu ve’s-Selâmu alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Rabbimiz Teâlâ yeryüzüne indirdiği dinleri insanlara ulaştırsınlar diye, Peygamberleri görevlendirmiş ve bu vesileyle de insanlara hidayet yollarını öğretmiştir. Öyle ki bütün kavimlere peygamberler gelmiş ve hidayet yolları Rabbimiz Teâlâ’nın rızası doğrultusunda insanlara anlatılmıştır. Fakat bir soru var ki bütün dinlerde olduğu gibi İslam dininde de cevabı merak edilmiş ve insanların hataya en kolay düştükleri konu olmuştur.

MAKÂLÂT:MEHDİ-V MAKÂLÂT:MEHDİ-V(Seyfullah KILINÇ)
MEHDİ -V-
“Allah’ım! Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet hususunda büyüklerimizi ne üzere eylediysen bizleri de onların izleri üzere eyle…”

MÜLAKAT:İRŞAD VAZİFESİ ÖLÜMLE BİTER.. MÜLAKAT:İRŞAD VAZİFESİ ÖLÜMLE BİTER..(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Kırıkkale Radyo Televizyonu’nda Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) ile Yapılan Sohbet-VI

“İrşat vazifesi ölümle biter.”

- Peki Efendim, mürşidi ölmüş bir topluluğun, bir başka mürşide mi intisap etmesi lazım, yoksa vefat eden mürşidini vesile edinerek, ona devam edebilir mi?

FIKHIN AYDINLIĞINDA; DEFİNECİLİK VE HÜKÜMLERİ FIKHIN AYDINLIĞINDA; DEFİNECİLİK VE HÜKÜMLERİ(Seyfullah KILINÇ)
DEFİNECİLİK VE HÜKÜMLERİ
Zamanımızda definecilik baya artmış, insanlar bu hususa merak sarmışlardır. Biz de bu hususta şer-i şerif’in ahkâmını siz okuyucularımızla paylaşmak istedik. Definecilik caizdir, ancak

GÜNCEL;ZULME SESSİZ KALMAYA ALIŞTIRILDIK. GÜNCEL;ZULME SESSİZ KALMAYA ALIŞTIRILDIK.(Mehmet DOĞAN )
Zulme sessiz kalmaya Alıştı(rıldı)k,

Ama bizler; O’nun yolundan gidenler sessiz kalmayacağız. O’nun sünnetine uyacağız İnşallah. Haksızlık karşısında susmayacağız, dilsiz şeytan olamayacağız. Yaşadığımız 20’inci ve 21’inci yüzyıl

REHBER HABER; RAHMETLİ EFENDİMİZ'İN (K.S) HAYALİ ARZUSU GERÇERK OLDU, REHBER HABER; RAHMETLİ EFENDİMİZ'İN (K.S) HAYALİ ARZUSU GERÇERK OLDU,(Özlenen Rehber)
Rahmetli Hazreti Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

An(la)ma ve Külliye Açılış Programı.

VAKFIMIZ, KURUMSALLAŞMAYA ADIM ADIM….

Efendimiz’in (k.s.) hayali arzusu gerçek oldu.

Abdullah Farukî el-Müceddidî hazretleri tarafından 1995’te kurulan, Peygamber Efendimiz (a.s.)'ın “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Hadis-i şerifini şiar edinen, mütevazi bir binada faaliyet gösteren Farukîye Vakfımız yeni külliye binasına kavuştu.

İZLENİMLER;FARUKİYE VAKFI KAMBOÇYA'LI KARDEŞLERİMİZİN KURBANDA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. İZLENİMLER;FARUKİYE VAKFI KAMBOÇYA'LI KARDEŞLERİMİZİN KURBANDA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.(Ömer Faruk EJDER)
Farukiye Vakfı Kamboçya’lı kardeşlerimizi kurbanda yüzünü güldürdü…

Yine her sene mutat olduğu üzere vakfımızın gönüllüleri Uzak Doğu Asya ülkelerinden biri olan Kamboçya’daydı. Her sene farklı

AİLE;EĞİTİM ŞART, AİLE;EĞİTİM ŞART,(Berda AKSOY)
Eğitim şart!

Eğitim öğretimin birçok yanlışa mani olduğu ve aynı zamanda birçok hatanın da sebebi olduğu maalesef bir gerçek… Eğitim yaşamın bir gerçeğidir ve gereklidir. Ancak doğru bir eğitim, hak ve hakikati esas alan bir eğitimdir, eğitimin esası da bu yolda olmalıdır.

UNUTULMAYANLAR;NECİP FAZIL TASAVVUF VE ABDULHAKİM ARVASİ (R.A) UNUTULMAYANLAR;NECİP FAZIL TASAVVUF VE ABDULHAKİM ARVASİ (R.A)(Hanne NUR)
Zahirî ve Batınî ilimlerle tezyin, dört mezhebin fıkhına vakıf, büyük İslam âlimi, gönüller sultanı Merhum Abdülhakim Arvasî (rah.) Hazretlerini ve büyük Şair Necip Fazıl’ı hayır ve rahmetle yâd

ÖZLENEN REHBER'DEN... ÖZLENEN REHBER'DEN...(Özlenen Rehber)
Abdülkadir Geylani (k.s.) den
Allah’ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu:

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |