Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

MAKÂLAT; İMAN'IN HALAVETİ ve RASÛLULLAH'A ASHAB GİBİ İMAN ETMEK BaşYazı...

MAKÂLAT; İMAN'IN HALAVETİ ve RASÛLULLAH'A ASHAB GİBİ İMAN ETMEK / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.İki Cihan Güneşi, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.v.) Efendimizin miladi olarak dünyaya teşriflerinin yâd edileceği Kutlu Doğum günleri yaklaşırken, dergimizin mart sayısında da Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) dair idrak edilmesi gereken bazı hususları paylaşmayı uygun bulduk.Her şeyden evvel iyice anlaşılmalıdır ki peygamberler ancak “Allah’ın izni ile kendilerine itaat edilmeleri için”(Nisa, 4/64) gönderilmişlerdir. Peygambere iman ve itaat Allah’ın emridir. Bu sebeple “Peygambere iman ne demektir?” bu çok iyi kavranması lazımdır. Peygamberimize (s.a.v.) iman hususu... devamı...


ÖZLENEN REHBER'DEN; ÖZLENEN REHBER'DEN;(Özlenen Rehber)
Yeniden merhaba
Rabb'imize sonsuz hamdolsun bir yeni sayı ile daha sizlerin huzuruna çıkmayı bizlere nasip eyledi

KAPAK-DOSYA;EN FAZİLETLİ AİLEDEN KİTAPLARA YANSIYANLAR KAPAK-DOSYA;EN FAZİLETLİ AİLEDEN KİTAPLARA YANSIYANLAR(İsmail TORAMAN)

En Faziletli Aileden Kitaplara Yansıyanlar
Gelmiş geçmiş bütün aileler içerisinde sevilmeyi en çok hak eden ve sevilmeye en ziyade layık olan ve yine en çok sevilen aziz aile… Ehl-i Beyt, yani Peygamber Efendimizin ev halkı… Bu söz kesinlikle

KAPAK-DOSYA; PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI SAHABELERİN ÖZELLİKLERİ KAPAK-DOSYA; PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI SAHABELERİN ÖZELLİKLERİ(Nadir SÖNMEZ)

Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) lisanıyla tebşir edilen, İslam semalarının yıldızları Sahabe efendilerimiz kimlerdir? Onların her birinin bu şerefe ermelerindeki etkenler nelerdir?

GÜNDEM KRİTİK;KALPLERE FİTNE TOHUMU EKENLER, YERYÜZÜNÜ ISLAH DEĞİL İFLAS EDERLER GÜNDEM KRİTİK;KALPLERE FİTNE TOHUMU EKENLER, YERYÜZÜNÜ ISLAH DEĞİL İFLAS EDERLER(Harun APAYDIN)
Kalplere Fitne Tohumu ekenler!!!
Yeryüzü Islah değil İfsat ederler…

Ortam düzelir diye Rabbimden niyaz ederken baktım ki hâlâ fitne tohumları bir bir kalplere ekiliyor, (kargaşalıklar ve fenalıklar) devam ediyor bu yazıyı geç de olsa ele almaya karar verdim.

MAKÂLAT;NEFİS VETASAVVUF MAKÂLAT;NEFİS VETASAVVUF(Embiya KIMIŞOĞLU)
Kur’ân-ı Kerim’de; kötülüğü emredici, (Yusuf, 12/53) olarak tanıtılan nefis, insanı Allah’tan uzaklaştıran en önemli düşmanlarımızdan birisidir. Nefsin hangi şekillerde ve hangi yöntemlerle insanı Cenâb-ı Hak’tan uzaklaştırdığını aşağıdaki ayetlerde görmekteyiz:

TEFSİR-İ FARÛKİ;BAKARA SÛRESİ LEDÜNNİ TEFSİRİ 151. ÂYET KİTAP, HİKMET ve GİZLİ İLİMLER TEFSİR-İ FARÛKİ;BAKARA SÛRESİ LEDÜNNİ TEFSİRİ 151. ÂYET KİTAP, HİKMET ve GİZLİ İLİMLER(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bakara sûresi Ledünnî Tefsiri
151. âyet
Kitap, Hikmet ve Gizli İlimler
Biz bu yazımızda Bakara sûresi 151. âyet-i kerimesinin ledünnî tefsirini yapacağız. Cenâb-ı Hak, bu âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:

FIKHIN AYDINLIĞINDA;PERUK TAKMAK CAİZMİDİR? FIKHIN AYDINLIĞINDA;PERUK TAKMAK CAİZMİDİR?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
Peruk takmak caiz midir? Dövme yaptırmak; kadının yüzünden kıl aldırması, takma kirpik kullanması, güzelleşmek için dişlerini törpületmesi, kaş aldırması, yüzüne estetik cerrahi yaptırması vb. fiiller doğru mudur? Bu işleri sanat edinmek caiz midir?

PEYGAMBERLER TARİHİ;HZ.ÂDEM es-SAFİYULLAH PEYGAMBERLER TARİHİ;HZ.ÂDEM es-SAFİYULLAH(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)

Peygamberler tarihi denildiğinde akla gelen ilk şey; gelmiş geçmiş bütün insanların arasında kullukta en zirve noktayı yaşayan örnek kimliklerin hayat kıssalarıdır. Allah’u Teâlâ (c.c.) yüce kelamında binlerce peygamberden bir kısmını ayrıntılarıyla anlatarak bazı önemli ve çarpıcı olayları insanlara haber vermiştir. Yalnız bu, bizim için ne ifade eder, nasıl bir anlam taşır…?

MAKÂLAT;FETVA VE FETVA VERME USULÜ MAKÂLAT;FETVA VE FETVA VERME USULÜ(Mustafa ŞENTÜRK)

FETVA VE FETVA VERME USÛLÜ
Kur’ân-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı Allah’a kulluktur. Kulluğun nasıl yapılacağı Allah’ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği vahiy yoluyla anlaşılabilir.

AİLE; ÇOCUK ALLAH'IN EMANETİ AİLE; ÇOCUK ALLAH'IN EMANETİ(Berda AKSOY)

Çocuklar Allah’ın bizlere vermiş olduğu birer hazinedir. Bizler elimizdeki güzelliğin farkında olarak adım atabilmeliyiz. Çünkü bir çocuk annesinden tertemiz doğar.

KİŞİSEL GELİŞİM; MÜSLÜMAN İNSAN ‘KİŞİSEL GELİŞİM’ DEN NE ANLAMALI? KİŞİSEL GELİŞİM; MÜSLÜMAN İNSAN ‘KİŞİSEL GELİŞİM’ DEN NE ANLAMALI?(Hanne NUR)

MÜSLÜMAN İNSAN ‘KİŞİSEL GELİŞİM’ DEN NE ANLAMALI?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Müslüman insan kulluk bilincinin farkında olan insandır. Bu yüzden de ‘kişisel gelişim’ ona; büyüklenmeyi değ

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 259 Toplam : 1959038                   Moderatör : Erol ŞEN |