Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

MAKALÂT;SEVGİ ve İTAATİN HAKKINI VEREN TOPLUM Ve ÜMMET ve SAHABE BİRLİKTELİĞİ BaşYazı...

MAKALÂT;SEVGİ ve İTAATİN HAKKINI VEREN TOPLUM Ve ÜMMET ve SAHABE BİRLİKTELİĞİ / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.İnsanoğlunun yaradılış maksadı, kendisini yaratan mutlak güç ve kudretin sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a kulluk etmesidir. Zariyat suresinde Cenâb-ı Azîmü’ş-Şân “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyurmuştur.
İnsanoğlu kendisine bahşedilen akıl, konuşma ve seçebilme melekesi gibi hususiyetlerle diğer mahlûkattan ayırt edilmiş, en güzel bir surette (Tîn, 95/4) devamı...


KAPAK-DOSYA;ALLAH RASULÜ (s.a.v.) DİN VE SAMİMİYET KAPAK-DOSYA;ALLAH RASULÜ (s.a.v.) DİN VE SAMİMİYET(Mustafa ŞENTÜRK)
Ülkemizde 1989 yılından itibaren 14-20 Nisan tarihleri arası “Kutlu Doğum Haftası” olarak idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle son yıllarda Kutlu Doğum haftalarına özel temalar

KAPAK-DOSYA; TABAKÂTve EDEBİYAT GELENEĞİMİZDE GÖZ AYDINLIĞI “KUTLU DOĞUM” KAPAK-DOSYA; TABAKÂTve EDEBİYAT GELENEĞİMİZDE GÖZ AYDINLIĞI “KUTLU DOĞUM” (Nadir SÖNMEZ)

Kutlu Doğum Haftası, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) miladi olarak yeryüzüne teşrif ettikleri gün olan, doğum günü olan 20 Nisan'ın içinde geçen haftaya denir. 1989 yılından beri 20-27 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanır.

SİZDEN GELENLER VE KUTLU DOĞUM;EN SEVGİLİYE SEVGİ VEREN ANNELER SİZDEN GELENLER VE KUTLU DOĞUM;EN SEVGİLİYE SEVGİ VEREN ANNELER(Kadriye YALÇIN)
Kader Uslu

En Sevgiliye Sevgi Veren Anneler

Öz Annesi: Hz. Âmine
Hz. Âmine Kureyş kabilesindendir. Babası Zühreogulları’ndan Vehb b Abdulmenaf, annesi Berra bintu Abduluzza'dır. Hz. Âmine’nin

MAKALÂT;Şeriat’te “Gavlu’s-Sahâbe ( Sahâbe Sözü)” Ve Fıkhî Açıdan Geçerliliği MAKALÂT;Şeriat’te “Gavlu’s-Sahâbe ( Sahâbe Sözü)” Ve Fıkhî Açıdan Geçerliliği(Murat GELEGEN)
Bismillâhirrahmânirrahîm
Essalâtu ve’s-Selêmu âla Rasûlina ve Tabibinâ ve Şefî’i zunûbina Muhammedin ve âlâ âlihî ve sahbihî ve Sellim.

MÜLAKAT;HEDEF RADYO MÜLAKAT;HEDEF RADYO (Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Hedef Radyo:
Efendim; müsaade ederseniz Sünnet’le alâkalı olarak bir hususu sormak istiyorum. Deniliyor ki: “

FIKHIN AYDINLIĞINDA;TAHARET’E DAİR MUHTELİF HÜKÜMLER FIKHIN AYDINLIĞINDA;TAHARET’E DAİR MUHTELİF HÜKÜMLER(Seyfullah KILINÇ)
TAHARET’E DAİR MUHTELİF HÜKÜMLER

Soru:
Vücuttaki hangi kıllar ne zaman temizlenir? Kıl dökücü kremler, otlar vb. şeylerle temizlik yapılabilir mi? Bu temizlik için en efdâl zaman

MEHDİ (a.s) -VII MEHDİ (a.s) -VII(Seyfullah KILINÇ)
MEHDİ (A.S)’IN EBDAL-ASAİB VE NÜCEBA’DAN OLUŞAN 313 KİŞİYLE BİRLİKTE ZUHURU… MEHDİ (A.S)’IN ZUHURUNDAN SONRA ORTADAN KAYBOLMASI… SİYAH SANCAKLILARIN ORTAYA ÇIKMASI… HACILARIN YAĞMALANIP KANLARININ AKITILMASI… 7 ÂLİMİN MEHDİYE BİATLARI… MEHDİ (A.S)’IN İLK HUTBESİ… SÜFYANİNİN MEDİNEYİ YAĞMALAMASI… “BEYDʔ DE ORDUNUN YERE BATIRLIŞI… SÜFYANİYLE OLACAK SAVAŞLAR VE YERLERİ…

MAKALÂT;ASHAB-I KİRAM'A TAAN EDENLERE REDDİYE MAKALÂT;ASHAB-I KİRAM'A TAAN EDENLERE REDDİYE(Harun APAYDIN)
Âyet ve Hadisler Işığında
Sahabe’ye (r.anhüm) Kötü Söz Söyleyenlere Reddiye

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat’e mensup olan bütün mü’minler sahabe’nin üstün bir makama sahip olduğu ve onlara kötü söz söylenmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Bu hususu beyan eden birçok âyet ve hadis-i şerifler bulunmaktadır.

İSLAM SANATLARI:HÜSN-Ü HAT İSLAM SANATLARI:HÜSN-Ü HAT(Hanne NUR)

İSLAM SANATLARI
Kur’anî tevhid mesajının ortaya çıkardığı İslami sanatların birleştirici özelliklerini, bu özelliklerin yeni ve yaratıcı formlarını oluşturan çok yönlülüğü ve mahareti incelemek için, geniş bir coğrafi kaynağın ve İslam tarihinin yüzyıllar boyunca meydana getirilen ürünlerin incelenmesi gereklidir. Sadece bu yolla İslami sanatlar içerisindeki eşsiz özellikler ortaya serilebilir ve farklı bölge ve dönemlerin kendilerine has başarıları anlaşılabilir.

AİLE;YENİ İNTERNET DÜZENLEMESİ ÖZGÜRLÜĞE ENGELMİ? AİLE;YENİ İNTERNET DÜZENLEMESİ ÖZGÜRLÜĞE ENGELMİ?(Berda AKSOY)
Yeni internet düzenlemesi özgürlüğe engel mi?
Bilindiği gibi internet tüm dünya tarafından aktif şekilde kullanılan sosyal iletişim aracıdır. İçerisinde her türlü bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu bu araçta tüm paylaşım sitelerine erişmek de kolay.
İnternet saklama/paylaşma ve kolay erişim sonrasında ortaya

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |