Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

MAKÂLAT;İLMİN FAZİLATİNE ERME VE AFETİNDEN SAKINMA BaşYazı...

MAKÂLAT;İLMİN FAZİLATİNE ERME VE AFETİNDEN SAKINMA / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.İlmin faziletine erme ve afetinden sakınma
İlim Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarındadır. Allah (celle celâlühü) Alîmdir, herşeyi hakkıyla ve kemâliyle bilir. Habîr’dir, herşeyden hakkıyla ve kemâliyle haberdardır. İlminde bir hudut, eksilme ve çoğalma yoktur. Allah’ın (celle şânuhu) bilmek için başka bir varlığa, vasıtaya ihtiyacı yoktur.Kullarına bilmediklerini öğreten(Kalem, 96/5)(Alak,96/5)O’dur.Her bir... devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Bu günleri bizlere lutfeden Rabbimize sonsuz hamd olsun.
Yaz mevsiminin habercisi olan şu günlerde Rabbimiz her doğan güneş ile imanımızın ihlasımızın ve ihsanımızın ziyadeleşmesini lutfetsin.
***

MEKTUBAT 33.MEKTUP; MEKTUBAT 33.MEKTUP;(Özlenen Rehber)
Bu mektup, Molla Hâcı Muhammed Lâhorîye yazılmıştır. Dünyayı seven ve ilmi, dünyayı kazanmağa harc eden kötü ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyaya düşkün olmayan âlimleri medh etmektedir:

FIKHIN AYDINLIĞINDA; ŞERİATTA ESNAF-TÜCCAR-SANAYİCİ-V.B AHLAKI FIKHIN AYDINLIĞINDA; ŞERİATTA ESNAF-TÜCCAR-SANAYİCİ-V.B AHLAKI(Seyfullah KILINÇ)
ŞERİATTA ESNAF-TÜCCAR-SANAYİCİ-V.B AHLAKI
Zamanımızda ticaret yapanlar, esnaflar, taşeronlar, işçiler, patronlar, müdürler, amirler, yöneticiler, idareciler, memurlar vs. çalışan bütün kesimlerin muamelelerinde şeraitsizlik hâkim olmuştur.

EDEBİYAT;TASAVVUF EDEBİYATIMIZDA NAZIM TÜRLERİ EDEBİYAT;TASAVVUF EDEBİYATIMIZDA NAZIM TÜRLERİ(İsmail TORAMAN)
Tasavvuf Edebiyatımızda Nazım Türleri
Bu yazımızda Tekke-Tasavvuf edebiyatımız içerisinde en dikkat çeken, nazımla yazılmış olan nutuk, devriye ve şathiye şiir türlerini ele alacağız. Bu şiir türleri geçmişten günümüze tasavvuf

KANDİL SOHBETLERİ;ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ.. KANDİL SOHBETLERİ;ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ..(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
KANDİL SOHBETLERİ -Üç Aylar ve Regâib-

Abdullah Farukî el-MÜCEDDİDÎ (K.S.)

İçinde bulunduğumuz bu ay, mübarek Receb-i Şerif ayıdır. Tabi bununla ilgili hadisler okuyacağız ki bu ayda nasıl ibadetler

BURASI İSLAM TOPRAKLARI;ZULÜM, ZÂLİM VE MAZLUM BURASI İSLAM TOPRAKLARI;ZULÜM, ZÂLİM VE MAZLUM(Harun APAYDIN)
ZULÜM, ZÂLİM VE MAZLUM

Zulüm, hakkı sahibine vermemek veya sahibinin elinden almaktır. Zulüm, insanların ırz ve namusuna, mal ve servetine, haysiyet ve şerefine, hak ve hürriyetlerine tecavüzde bulunmaktır. Allah Teâlâ,

MAKÂLAT;MEHDİ ALEYHİ'S-SELÂM SON… MAKÂLAT;MEHDİ ALEYHİ'S-SELÂM SON…(Seyfullah KILINÇ)
Bu yazımda Mehdi (a.s)’ın risalesini çıkartmış olacağımız hasebiyle sizlere Mehdi (a.s) ile ilgili geri kalan kısmı anlatmayacağım. Artık gerisini kitaptan okursunuz inşallah… Sizlere yakında elinizde olacak olan İmam Berzencî’nin tercüme ettiğimiz eserinde neleri ele alındığından bahsetmeye çalışacağım inşallah… Bu hususa geçmeden önce sizlere kısaca “Mehdi (a.s)’ın yardımcıları”’ndan

İSLÂM SANATLARI;İSLAM SANATLARINDA TEZYİNAT (İSLAMİ SÜSLEME) İSLÂM SANATLARI;İSLAM SANATLARINDA TEZYİNAT (İSLAMİ SÜSLEME)(Hanne NUR)
Hanne nur

İSLAM SANATLARINDA TEZYİNAT (İSLAMİ SÜSLEME)
İslami süsleme yün, metal, seramik, dokumalar veya herhangi bir başka maddeden yapılmış küçük nesnelerin dekorasyonunu ihtiva etmektedir. Aynı zamanda genelde mimari dekorasyon olarak

PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. ÂDEM SAFİYULLAH (a.s.) (II) PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. ÂDEM SAFİYULLAH (a.s.) (II)(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)
Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.) (II)

Âdem (a.s.) yasak ağacın meyvesinden yemesi sonucu dünya semasına indirilmişti. Onun için cennetten çıkmak, Cenâb-ı Hakk’ın huzurundan ayrılmak çok acı ve elem verici oldu.

AİLE;ANNE AİLE;ANNE(Berda AKSOY)
‘Anne’ (!) telaffuz edildiği kadar kısa mı?
21. yüzyılda değişen birçok faktörle birlikte değişen bir de ‘anne’ faktörü var. Özellikle içinde bulunduğumuz Mayıs ayında ‘anneler günü’ dolayısıyla annelerin -bir günlük(!) değeri bir hayli değişiyor.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |