Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KAPAK DOSYA BAŞYAZI;HAKK’IN MAHBUBIYYETİ MAKAMINA O’NUN MÜTABAATI SEBEBİ İLE ULAŞILIR. BaşYazı...

KAPAK DOSYA BAŞYAZI;HAKK’IN MAHBUBIYYETİ MAKAMINA O’NUN MÜTABAATI SEBEBİ İLE ULAŞILIR. / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Sünnet-i Rasûlullah dinin özüdür. Kur’ân’ın mübelliği Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yoludur. Onsuz, din asla ikmal olmaz. Kur’ân, Hakk’ın muradı üzere onsuz anlaşılamaz. Sünnet’ten yüz çevirmek, Rasûlullah Efendimiz’den yüz çevirmektir. Rasûlullah’tan yüz çeviren dalalettedir. Sünnetin inkârı küfür, terki masiyet ve isyan karanlığına koşmaktır. İttiba ise şefaat-i Rasûlullah’ın, Cennet’in anahtarıdır.Sadrı, Marifetullah ilminin menşei Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Haktan alıkoyacak tüm tehlikelere karşı ümmetini uyarmıştır. devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Var edenin adıyla
Yeniden sizlerle olma imkan ve fırsatı veren Rabbimize sonsuz hamdler ve şükürler olsun…

KAPAK DOSYA;HADİS-İ ŞERİFLER BİZE NASIL ULAŞTI... KAPAK DOSYA;HADİS-İ ŞERİFLER BİZE NASIL ULAŞTI...(Ahmed CANBAZ)
Müslümanlar, Kur’ân-ı Kerim’e ve Peygamberimiz’in sünnetine büyük önem vermiştir. Kur’ân-ı Kerim’i sadırlarında ezberleyip ....

KAPAK DOSYA;MÜ'MİNE HAYAT VEREN YOL SÜNNET-İ SENİYYE KAPAK DOSYA;MÜ'MİNE HAYAT VEREN YOL SÜNNET-İ SENİYYE(Cuma EROĞLU)

Sünnet-i Seniyye; Rasûlullah (s.a.v.)’in, kavli (sözleri), fiilleri ve takrirleridir.

FIKHIN AYDINLIĞINDA;SIK SORULOAN SORULARDA ORUÇ & ZEKAT FIKHIN AYDINLIĞINDA;SIK SORULOAN SORULARDA ORUÇ & ZEKAT(Seyfullah KILINÇ)
SORU: İslam dininde orucun hükmü nedir?

MAKALÂT-I FARUKİ;ŞABAN-I ŞERİF VE RAMAZANIN BAŞLANGICI MAKALÂT-I FARUKİ;ŞABAN-I ŞERİF VE RAMAZANIN BAŞLANGICI(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Hadis-i şerifte buyruluyor: "Receb Allah Teâlâ'nın ayı, Şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır." (Deylemî, el-Firdevs Bime’sûri’l-Hitâb, c.2, s.275, h.no:3276) Şaban günahları siler, Ramazan ise

RAMAZAN-I ŞERİF;RAMAZAN’IN GELİŞİNE SEVİNMEK VE SELEF’İN KULLUK HEYECANI RAMAZAN-I ŞERİF;RAMAZAN’IN GELİŞİNE SEVİNMEK VE SELEF’İN KULLUK HEYECANI(Eyüp ÖZBERK )
Mü’min, kalbini Allah’a ve O’nun kulluğuna bağlayan, tüm işlerini bunu merkeze alarak tanzim eden, kalbi ancak ibadetle huzur ve neşe bulan kimsedir

SİZDEN GELENLER;SERVER-İ KÂİNAT EFENDİMİZİN HALALARI SİZDEN GELENLER;SERVER-İ KÂİNAT EFENDİMİZİN HALALARI(Isimsiz)
Server-i Kâinât Efendimizin Halaları
Bismillahirrahmanirrahim..
İki Cihan Güneşi Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in dedesi Abdulmuttalib’in 19 çocuğundan 6’sı kız olmuştur.

RAMAZAN-I ŞERİF; RASÛLULLAH'IN DİLİNDEN RAMAZAN RAMAZAN-I ŞERİF; RASÛLULLAH'IN DİLİNDEN RAMAZAN(Rıfat AKSAÇLIOĞLU)
Geliyor! Vallahi geliyor! Rahmet ayı geliyor! Bereket ayı geliyor! Kur’an ayı geliyor! Gelsin diye Habibi Ekrem’in dua ettiği Ramazan geliyor!
Duaların kabul olduğu, gözyaşlarının secdeleri ıslattığı, oruçların, sahur ve iftarların, teravih ve gece namazlarının, cömertliğin af etmenin mağfiretin ayı geliyor.

PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. ŞİT (a.s.) PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. ŞİT (a.s.)(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)

HİBETULLAH- HZ. ŞİT (A.S.) İlâhi Teselli, Salih Evlat
Hz. Âdem (a.s.) takva ehlinden olan oğlu Habil’i, abisinin hasedine kurban gitmesi sonucu gözyaşlarıyla toprağa verd

AİLE;ONLAR BİRER İNCİYDİ.. AİLE;ONLAR BİRER İNCİYDİ..(Berda AKSOY)
Güzel ahlaklarıyla, itaat ve kanaatkârlıklarıyla her biri birer inci tanesiydi.

RAMAZAN-I ŞERİF;ALLAH'IN ATEŞTEN KORUDUĞU KİMSELER.. RAMAZAN-I ŞERİF;ALLAH'IN ATEŞTEN KORUDUĞU KİMSELER..(Murat GELEGEN)
“Allah’ın
Ateşten Koruduğu Kimseler”
Allah Teâlâ’ya Hamd, O’nun Rasûlü ve Habibi, Efendimiz (a.s)’ e de salât-u selamların en güzeli olsun.

GÜNCEL;SOMA (ÖLÜMÜN ACI YÜZÜ) GÜNCEL;SOMA (ÖLÜMÜN ACI YÜZÜ)(Eyüp ÖZBERK )
Soma’da bir maden ocağı…
Alevleri sadece onu değil, 301 ocağı birden yaktı. Nice evlat, eş, ana-baba, kardeş ve vicdan sahibi her mü’minin yüreğine ateş düştü. Geride birçok hayat hikâyesi, acılar, pişmanlıklar ve ibretler bırakarak terütaze bedenler toprağa verildi.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 259 Toplam : 1959038                   Moderatör : Erol ŞEN |