Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KAPAK DOSYA;HAKK'A YAKINLIK KALPTEN HAKK'A GİDEN YOL.. BaşYazı...

KAPAK DOSYA;HAKK'A YAKINLIK KALPTEN HAKK'A GİDEN YOL.. / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Cenâb-ı Hakk Azîmüşşân insanları ve cinleri zâtına kulluk etmeleri için halk eylemiştir. Kulluğu nasıl yapacaklarını da peygamberleri aracılığı ile onlara öğretmiştir. Kulluk nimetinin bir beşerde kâmil manada tezahür ve tecelli etmesi için, kendisine mutlak manada tabi olmakla yükümlü olduğu peygamberine zâhir ve bâtında tam bir mütabaat içinde bulunmalıdır. Bu da iki cüzden ibarettir. Bu mütabaatın ilk adımı, şeriatın ibadet ve muamelelerindeki zahir emirlerini istikamet üzere yapmaktır. devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
O'nun adı ile
Yeni bir sayı ile daha huzurlarınızdayız, müyesser kılana hamd olsun. Salât ve selam âlemlerin efendisi, insanlığın rehber ve önderi Efendimiz (s.a.s.)’in âlinin, ashabının üzerine olsun.

KAPAK DOSYA;AF AYINDA AFFA SARILMAK KAPAK DOSYA;AF AYINDA AFFA SARILMAK(İsmail KOCABIYIK)

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerifte, Rabbimizin fazlını ve mağfiretini celp edecek haller içerisinde olmak bir müminin temel vecibelerindendir. Rahmet pınarlarının sağanak sağanak yağdığı, bütün sene boyunca işlemiş olduğumuz günahlara tövbe etmek için rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu şu mübarek ayda Allah (c.c)

KAPAK DOSYA;RAMAZAN VE İNFAK KAPAK DOSYA;RAMAZAN VE İNFAK(Eyüp ÖZBERK )
Büyük bir sevinç ve neşeyle idrak ediyor olduğumuz Ramazan ayının öne çıkan hususiyetlerinden birisi de cömertlik, infak, yardımlaşma ve kaynaşmadır.

FIKHIN AYDINLIĞINDA;ORUCA DAİR SIK SORULAN SORULAR FIKHIN AYDINLIĞINDA;ORUCA DAİR SIK SORULAN SORULAR(Seyfullah KILINÇ)
BİRİNCİ BÖLÜM ORUÇ

Mazmaza, istinşak ve istincada mübalağa
Oruçlu kimsenin, gusül ve namaz abdestinde (diğer zamanlarda yaptığı gibi) boğazına kaçacak şekilde ağzına ve burnuna su vermede mübalağada bulunması mekruhtur.

MAKALÂT-I FARUKİ;MAÂRİF-İ NEFS ( NEFSİ BİLMEK) VE TERBİYESİ MAKALÂT-I FARUKİ;MAÂRİF-İ NEFS ( NEFSİ BİLMEK) VE TERBİYESİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Allah’u Zülcelâl Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’inde insanoğluna nefsini terbiye etmesi için emirler vermiş, insanların ancak nefsinin terbiyesiyle kurtuluşu ve felahı bulacaklarını yoksa hüsranda olduklarını ve nefsini terbiye etmeyen insanın diğer insanlara faydalı olamayacağını, onlara doğru yolu gösteremeyeceğini Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm'inde şöyle beyan etmiştir:

KAPAK DOSYA;“İKİ UMRE İKİ HAC VAR” İTİKÂF’A GİRENLERE KAPAK DOSYA;“İKİ UMRE İKİ HAC VAR” İTİKÂF’A GİRENLERE(Harun APAYDIN)
İçerisinde birçok farklı ibadetin eda edildiği Ramazan ayına yaklaşmanın heyecanı içerisinde bulunmaktayız. Farz olan oruç, sünnet olan teravih namazları, Efendimiz (s.a.v.)’in, Cebrail (a.s.) ile Kur’ân-ı Kerim’i müzakeresinden tevar&u...

SİZDEN GELENLER;HZ. RUKİYYE SİZDEN GELENLER;HZ. RUKİYYE(Kader USLU)
Hz. Rukiyye, Zâtü'l-Hicreteyn (İki hicret sahibi)…
Kızların ilki Hz. Zeyneb, ikincisi de Hz. Rukiyye'dir; ancak

EDEBİYAT;DİNİ TASAVVUF EDEBİYATIMIZ EDEBİYAT;DİNİ TASAVVUF EDEBİYATIMIZ(İsmail TORAMAN)
Bu yazımızda Dini-Tasavvufî edebiyatımızın doğuşunu ve tarihsel gelişimini ele alacağız.

PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. İDRİS (a.s.) PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz. İDRİS (a.s.)(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)
Peygamber Gözetiminde Yetişen İnci Hz. İdris (a.s.) âdemoğullarına gönderilmiş üçüncü peygamberdir. Kendisi Nûh (a.s)'ın babasının dedesi idi. Gerçek adı Ahnûh, Arapçada ise Uhnuh’dur. Ancak okuyup öğrenmesinin çokl...

AİLE;ESASINDA HEPSİ BİRER GİZLİ BİR KAHRAMANDI AİLE;ESASINDA HEPSİ BİRER GİZLİ BİR KAHRAMANDI(Berda AKSOY)
Esasında hepsi birer gizli kahramandı…
Kıymetli annelerimiz… Hayatımıza önder kıldığımızı söylememiz hiçbir zaman kafi değildir, onlar gibi yaşamayı hakikaten benimseyip

KİTAPLIK;ENDÜLÜS'TE HAZAN KİTAPLIK;ENDÜLÜS'TE HAZAN(Isimsiz)
Kitaplık

Bu yazımızda dergimiz yazarlarından İsmail Toraman’ın kaleme aldığı ve Nisan ayı içerisinde yayınlanan Endülüs’te Hazan romanını tanıtacağız. Yazarımızın ilk kitabı olan Endülüs’te Hazan romanı, Nesil yayınlarından çıkmış olup üç yüz sayfadır.
Endülüs’te Hazan r

REHBER HABER; ÖZLENEN REHBER YAYINLARI AMASYA’DA TANITILDI REHBER HABER; ÖZLENEN REHBER YAYINLARI AMASYA’DA TANITILDI(Özlenen Rehber)

ÖZLENEN REHBER YAYINLARI AMASYA’DA TANITILDI
Amasya Belediyesi 2. Kitap ve kültür fuarında Özlenen rehber yayınları

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |