Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE  BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER BaşYazı...

AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER / Mustafa ULUM

Rasûlullah Efendimizin sünnetlerinden biri de Aşûre Günü’ne saygı göstermektir. A?ûre Hicrî aylardan muharremin 10. günüdür. A?ûre Günü’ne bu ismin verilmesi Allah-u Teâlâ’nın 10 peygambere 10 ?eyi ikram etmesindendir: 1- Âdem (a.s.)’ın tevbesini o gün kabul etmi?tir. ... devamı...


İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER(Müzeyyen KANBUR)
Hacı Bayram Velî’nin mürşidi olan Şeyh Hâmid Velî, kendisinden sonra halifeliği, o?lu Yusuf Hakikî’ye bırakmayarak, Hacı Bayram’ı vekil etmi?tir. Yusuf Hakikî, babasına kar?ı, hayretle karı?ık bir burukluk içine girmi?ti. Bir gün asık bir suratla, bu meseleyi dü?ünerek dergah...

HZ. CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS (R.ANHÂ) HZ. CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS (R.ANHÂ)(Aysel KOCABAŞ)
Hz. Cüveyriye (r.anhâ) Benî Müstalik Kabilesi’ne mensup ve kabile reisi Haris b. Ebî Dırar’ın kızı idi. İlk kocası da aynı kabileden Safvan b. Müsafî idi. Onlar henüz İslâm’la tanışmamı?lardı ve Müsafî, son dinin en azılı dü?manlarından biri idi. Bu kabile bir ordu hazırlay...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Bu sayımızda da Rasûl-i Kibriyâ (s.a.v.) Efendimizin ve güzide Sahabelerinin, İslâm’ın ilk yıllarında yaşadıkları eziyetleri, baskı ve i?kenceleri incelemeye çalı?acağız. Maksadımız, Onları ve yüce dinimiz için yaptıkları hizmetleri hatırlamak, bu ?ekilde onlara te?ekkür etmektir. Tarih, ...

KURBAN KESME İBADETİ VE KURBANLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER KURBAN KESME İBADETİ VE KURBANLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER(Mustafa ULUM)
Kurban, sözlük anlamıyla, Allah'a yakın olmak niyetiyle boğazlanan hayvan demektir. Terim olarak ise; belli yaştaki, belli bir hayvanın, Allah'a yakınlık niyetiyle, belli günlerde ve ?artlarının elverdi?inde bo?azlanması demektir. (1) Kurban kesmek ibadeti Hicret'in ikinci yılında vacip olmu?tu...

KALBİN HUZUR İKLİMİ TEVEKKÜL KALBİN HUZUR İKLİMİ TEVEKKÜL(Rahime KÖYLÜ)
Tevekkül hukuk dilinde çok kullanılan “vekalet” kökünden türemiş bir fiildir. Aynı zamanda bu kökten türeyen “tevkil” fiili ile bağlantılıdır. Tevkil, bir i?i gördürme konusunda o i?i birine havale etmek, ona güvenmek demektir. Tevekkül de, havale edilen i? konusunda s...

ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ HAKKINDA YAPILAN ŞERHLER ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ HAKKINDA YAPILAN ŞERHLER(Erol KILIÇ)
Enes bin Malik (r.a.), Hz. Peygamber’in şöyle dediğini anlatıyor; "Kimde ?u üç haslet bulunursa imanın tadını duyar: Allah ve Rasûlü’nü bu ikisi dı?ında kalan her ?eyden ve herkesten fazla sevmek, sevdi?ini sırf Allah rızası için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi ate?e atılmak ...

MÜCÂHEDE VE RİYÂZET MÜCÂHEDE VE RİYÂZET(Yakup YÜKSEL)
………………………………….Tasavvufî lâk…………………………………….. Mücâhede, lügatte cihad, cenk ve savaş etmek, çeki?mek, kavga etmek,...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ب...

EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN İLK VE SON HACCI EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN İLK VE SON HACCI(Muzaffer YALÇIN)
“…Yoluna gücü yetenlerin beyt’i (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır…”* Bizleri islâm ve onun güzellikleri ile donatan Hz. Allah’a sonsuz hamd-ü senâ, âlemlerin rahmet pınarı olan Nebî (s.a.v.)’e ve on...

ABDULLAH FÂRÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) İLE HAC VE KURBAN BAYRAMI ÜZERİNE ABDULLAH FÂRÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) İLE HAC VE KURBAN BAYRAMI ÜZERİNE(ÖzlenenRehber)
ABDULLAH FÂRÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ (K.S.) İLE HAC VE KURBAN BAYRAMI ÜZERİNE* Özlenen Fark: - Efendim, haccın fıkhî yönü ve delilleri nelerdir, açıklar mısınız? A. F. el-MÜCEDDİDÎ Hazretleri: - Cenâb-ı Hak biz müminlere Haccı farz kılmıştır. Malî durumu yerinde olup sıhhatli olan her mümin ve ...

HACCIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HACCIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ(Eyüp ÖZBERK )
Hac lügat manası itibariyle kastetme, yönelme manalarına gelir. Şer'î ıstılahta ise belirlenmiş vakitte Arafat'ta bir miktar durduktan sonra, Kâbe-i Muazzamâ'yı usûlüne uygun olarak tavaf etmek suretiyle ziyaret etmekten ibarettir. Hac İslam’ın temelini te?kil eden be? rükünden (esastan) ...

ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ HAKKINDA YAPILAN ŞERHLER ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ HAKKINDA YAPILAN ŞERHLER(Erol KILIÇ)
Enes bin Malik (r.a.), Hz. Peygamber’in şöyle dediğini anlatıyor; "Kimde ?u üç haslet bulunursa imanın tadını duyar: Allah ve Rasûlü’nü bu ikisi dı?ında kalan her ?eyden ve herkesten fazla sevmek, sevdi?ini sırf Allah rızası için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi ate?e atılmak ...

İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER(Müzeyyen KANBUR)
Hacı Bayram Velî’nin mürşidi olan Şeyh Hâmid Velî, kendisinden sonra halifeliği, o?lu Yusuf Hakikî’ye bırakmayarak, Hacı Bayram’ı vekil etmi?tir. Yusuf Hakikî, babasına kar?ı, hayretle karı?ık bir burukluk içine girmi?ti. Bir gün asık bir suratla, bu meseleyi dü?ünerek dergahı...

KÂİNATIN EFENDİSİ’NE MÜNACAT KÂİNATIN EFENDİSİ’NE MÜNACAT(Emine KARACA)
Selâm Sana ey gönüller Şâh’ı! Selâm Sana yüzü suyu hürmetine kâinat yaratılan! Selâmın en üstünü Sana, âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebî! Selâm Sana ey gül yürekli Rasûller Rasûlü, Nebîler Nebîsi… Selâm!… Yâ Rasûlallah! Sana karanlıklar ortasından sesleniyoruz...

EDEPTİR EDEP EDEPTİR EDEP(Erol KILIÇ)
EDEPTİR EDEP Edep nurdur her yerde, Eşi yoktur, âlemde. Hakk’ın lütfu bizlere, Edeptir, edep. Din edeptir, bilene, Derman o dur, dertlere, Sevdiren Rabbimize, Edeptir, edep. Nur Muhammed Mustafa, Canlar kurbandır O’na, Bulu?turan O Şahla, Edeptir, edep. Sultanım Faru...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

KENDİMİZİ  DENEYELİM KENDİMİZİ DENEYELİM(İsa AVCI)
KENDİMİZİ DENEYELİM Mini test 1- Kurban bayramı, kamerî aylardan hangisine tekabül etmektedir? a) Zilkade b) Zilhicce c) Şevval d) Ramazan 2- Kurban bayramının, Arapça ka...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |