Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

MAKÂLAT;HAKİKİ SEVGİDE ÖLÇÜ BaşYazı...

MAKÂLAT;HAKİKİ SEVGİDE ÖLÇÜ / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Tüm nimetlerin sahibi olan Allah’ıma sonsuz hamd-ü senalar olsun. Kullarının gevşekliklerine, zayıflıklarına, isyanlarına bakmadan yine de onlara rahmet eden Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Peygamber (s.a.v.) Efendimize salât ve selamların en güzeli olsun. Âline, Ashabına ve Ehl-i Beyt’ine… devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bize her gün en güzel nimetlerini ihsan eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın selamı O'nun peygamberine ve seçtiğin bütün kullarının üzerine olsun.

KANAYAN YARAMIZ GAZZE;GÜÇLÜ OLAN ALLAH'IM, ZALİMLERİ ZELİL ET KANAYAN YARAMIZ GAZZE;GÜÇLÜ OLAN ALLAH'IM, ZALİMLERİ ZELİL ET(Mustafa ŞENTÜRK)
Kanayan yara Gazze…
Üç tarafı İsrail Devletince ablukaya alınmış, yanı başında Mısır, o kadim ülke, o kadim kardeş bugün için yüzünü dönmüş…
Sesi pek de duyulmayan, dünyanın görmeme ve duymama garabetini yüzsüzce sergilediği…

MAKÂLAT; MAKÂLAT;"SON" BİR DEFA(Murat GELEGEN)

Verdiği nimetlere her ne kadar hakkıyla şükredip hakkını veremesek de, merhameti sonsuz Yüce Sultan’a, Kendisinin razı olacağı şekilde Hamd olsun. Bize bahşettiği en büyük nimet olan Habib-i Zî Şan,

KAPAK DOSYA;PEYGAMBER EFENDİMİZİN EV HALKI;EHL-İ BEYT KAPAK DOSYA;PEYGAMBER EFENDİMİZİN EV HALKI;EHL-İ BEYT(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her haliyle ümmetinin önderi ve rehberliği vazifesini bihakkın yerine getirmiştir. Kurduğu âilesiyle de bütün insanlara örnek bir aile modeli ortaya koymuştur. Gerek eşleri, gerek çocukları, gerek torunları ve gerekse tüm akrabalarıyla olan münasebetleri bugünün aile ve akrabalık bağlarını tesis etmede örnek alınması gereken birbirinden mükemmel hadiseler ve öğütlerle doludur.

FIKHIN AYDINLIĞINDA;GÜNCEL MESELELERE FETVALAR-BORSA - FIKHIN AYDINLIĞINDA;GÜNCEL MESELELERE FETVALAR-BORSA -(Seyfullah KILINÇ)

SORU: Borsada Hisse Senedi Alıp-Satmak Caiz midir?
CEVAP:
Borsada hisse senedi alıp-satmak…

HİKEM-İ FARUKİ;HİKEM-İ FARKİYE'DE EHL-İ BEYT HİKEM-İ FARUKİ;HİKEM-İ FARKİYE'DE EHL-İ BEYT(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
“Ey sâlik! Hz. Rasûlullah’ın hâne halkına Ehl-i Beyt denir. Ehl-i Beyt’in temeli Hz. Rasûlullah ve Hz. Haticetü’l-Kübrâ’dır. Ehl-i Âbâ ise Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. Ehl-i Beyt’e Rasûlullah’ın bütün akrabaları da dâhildir.”

KAPAK DOSYA;MUSİBETLERİN ANASI HZ. ZEYNEP BİNTİ İMAM ALİ KAPAK DOSYA;MUSİBETLERİN ANASI HZ. ZEYNEP BİNTİ İMAM ALİ(Derya KOCABIYIK)
Hz. Zeyneb, nübüvvet ve risâlet ocağında aynı zamanda iki değerli Ehl-i Beyt’in büyükleri olan anne-babasının terbiyesinde büyümüştür. Böyle mübarek bir buk’a da terbiye gören Hz. Zeyneb her alanda kendini en kemal derecede yetiştirmiştir. Nasıl yetişmesin ki önünde ceddi Rasûlullah, arkadasın da annesi Zehra babası Haydar-ı Kerrar, sağında Hz. Hasan solunda Hz. Hüseyin, etrafında Sahabe-i kiram. İşte böyle bir bahçede yetişen Hz. Zeyneb Müslüman bir hanım için en güzel örnek olmuştur.

KAPAK DOSYA;ZAT-I KERBİN ve BELAİN! KAPAK DOSYA;ZAT-I KERBİN ve BELAİN!(Kader USLU)
Zeyneb... Fahri Alem Efendimizin gonca gülü, Haydar-ı Kerrar İmam Ali’nin (k.v) göz aydınlığı,

PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz.NÛH (a.s.) -I- PEYGAMBERLER TARİHİ;Hz.NÛH (a.s.) -I-(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)
Ulu’l-Azm Peygamberin ilki Hz. Nuh (a.s.) (I. Bölüm)

Hz. Âdem (a.s.) ile arasında on nesil bulunan Hz. Nuh’un (a.s.) soyu Nuh b. Lemek, b. Mettu Şelah, b. Ahnuh (Yani İdris {a.s.}), b. Yerd, b. Mehlâil, b. Kayn, b. Enuş, b. Şit, b. Âdem (a.s.)’dır. Buna göre dedesinin babası Hz. İdris (a.s.) olup soyu hep peygamberlere ve önde gelen Salih yöneticilere dayanıyor.

AİLE;ESARETTEN DAİMİ ÖZGÜRLÜĞE...ÜMMÜ GÜLSÜM BİNTİ UKBE AİLE;ESARETTEN DAİMİ ÖZGÜRLÜĞE...ÜMMÜ GÜLSÜM BİNTİ UKBE(Berda AKSOY)

Edep timsali Hz. Osman efendimizin kız kardeşi…
Ümmü Gülsüm annemiz Mekke’de büyüyüp yetişmiştir. O gençlik yıllarına geldiği zamanlarda dünyayı tamamen değiştirecek önemli bir davet başladı. Allah Rasulü (s.a.v.) Mekke’den başlayarak

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |