Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İRŞÂD SOHBETLERİ;HAK SEVGİSİNE KAVUŞTURAN KALBİ MERTEBELER BaşYazı...

İRŞÂD SOHBETLERİ;HAK SEVGİSİNE KAVUŞTURAN KALBİ MERTEBELER / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn
Mürşit sevgisi hak bir sevgidir. Rahmetli Efendim hayatta iken böyle anlatıyordu: Babanı seversin, dedeni seversin, amcanı, kardeşini evladını seversin ama hiç birine olan sevgin sende Allah’a olan yakınlığını artırmaz. Hatta aşırı olursa Allah’a olan yakınlığının önünü kapatır, yakınlaştırmak şöyle dursun.Cenâb-ı Hakk gayurdur. Allah kıskançtır. Bir kulunun kalbinde kendisinin sevgisinden daha ziyade bir sevginin olmasına asla müsaade etmez. Ama ne hikmettir ki, devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Eylül ayı çocuklarımızın yeniden okula hazırlandığı heyecanlı günlerdir. Gerçekten okul hem nice hayırların hem de onulmaz hataların temellerinin atıldığı hayati bir kurumdur. Ancak eğitim denince inanan bir insanın gönlünde elbette sadece beşeri bilimler gelmez.

DÜNYA GÜNDEMİ;IŞİD DÜNYA GÜNDEMİ;IŞİD(Seyfullah KILINÇ)
“IŞID”, yani “Irak-Şam İslam Devleti”... Başlarında Ebû Bekir el-Bağdâdî denilen bir kişi bulunmaktadır ki basında bu kişinin bir “MOSSAD” ajanı olduğu fotoğraflarla ortaya konulmuştur.

EDEBİYAT;ÖZGÜRLÜĞÜN KANATLARI EDEBİYAT;ÖZGÜRLÜĞÜN KANATLARI(İsmail TORAMAN)
Özgürlüğün Kanatları

“Seni de vururlar bir gün ey acı
Uçuşup durduğun kanatlarından
Sazın, sözün, türkülerin tükenir
Ellerin koynunda kalakalırsın”

MAKÂLAT;ANNELERİN ANNESİ HZ. HATİCE BİNTİ HÜVEYLİD (r.anha) -1- MAKÂLAT;ANNELERİN ANNESİ HZ. HATİCE BİNTİ HÜVEYLİD (r.anha) -1-(Murat GELEGEN)
“… Kararmış kalbin göstergesidir o göz ki yaşarmayı bilmez,
Et parçasından başka bir şey değildir o kalp ki, aşk ve hasretle alev alev yanmaz…”

FIKHIN AYDINLIĞINDA;FETVALAR FIKHIN AYDINLIĞINDA;FETVALAR(Seyfullah KILINÇ)
SORU: Kötü Ahlakları Kalpten Temizlemenin Fıkhen Hükmü Nedir? Ahlâk İlmini Öğrenmek ve Kötü Ahlakları Kalpten Temizlemek Her Kadın ve Erkeğe Farz-ı Ayn’dır... Hiç Bir İnsan Kalpteki Kötü Ahlaklardan Hâlî Değildir...

GÖNÜL DOSYALARININ HAYATLARI;ZÜNNÛN-İ MISRÎ (radiyallahu anh) GÖNÜL DOSYALARININ HAYATLARI;ZÜNNÛN-İ MISRÎ (radiyallahu anh)(Derya KOCABIYIK)
Adı Sevbân bin İbrahim’dir. Ebe’l-feyz ya da ebe’l-feyyaz diye künyesi vardır. Lakabı Zünnûn, nisbesi el-Mısrî’dir. Güney Mısır’ın Sudan’a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nûbe kabilesindendir. Bu sebeple babası en-Nûbî nisbesiyle anılır. 772 (H.155) tarihinde doğdu. 859 (H.245) tarihinde Mısır’da vefat etti. Eshâb-ı kirâmdan Amr bin Âs hazretlerinin yanına defnedildi.

HİKEM-İ FARUKİ;HİKEM-İ FARKİYE'DE SIDDÎK-İ  EKBER HİKEM-İ FARUKİ;HİKEM-İ FARKİYE'DE SIDDÎK-İ EKBER(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Ey sâdık! Hazret-i Ebû Bekir (r.a)’daki manevi kuvvet, kimsede yoktur. Ona bu kuvvetin verilmesinin sebebi Rasûlullah’ı en önce tasdîk eden oluşudur.

MAKÂLAT;EZÎDÎLİK/YEZÎDÎLİK ve YEZÎDÎLER MAKÂLAT;EZÎDÎLİK/YEZÎDÎLİK ve YEZÎDÎLER(Seyfullah KILINÇ)

1- “Yezîdîlik” mezhebinin ismi…
“Yezîdîlik” mezhebinin isminin kaynağı hususunda şu şekilde ihtilaf edilmiştir:

MAKÂLAT; SELAM’IN ve SELÂMLAŞMANIN ÖNEMİ MAKÂLAT; SELAM’IN ve SELÂMLAŞMANIN ÖNEMİ(Abdurrahman ÇALIŞKAN)

Bizleri iman nimetiyle şereflendiren Rabbimize hamdolsun! Ona (c.c.) kul olmak, kulluğu O’nun emirleri ve Habibinin (s.a.v.) örnekliği üzere yaşayabilmek dünya ve ahret saadetinin müjdecisidir. Ne mutlu, İslam’ın

PEYGAMBERLER TARİHİ;ULU'L AZİM PEYGAMBAERİN İLKİ Hz.NÛH (a.s.) -II- PEYGAMBERLER TARİHİ;ULU'L AZİM PEYGAMBAERİN İLKİ Hz.NÛH (a.s.) -II-(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)
Küfürde Israrın Hidayet Nurunu Azap Ateşine Çevirmesi
Sabır ve tahammül ile tebliğ vazifesini gece, gündüz, gizli, açık

AİLE;ANNE OLMAK / ANNELİK İÇGÜDÜSELDİR AMA... AİLE;ANNE OLMAK / ANNELİK İÇGÜDÜSELDİR AMA...(Berda AKSOY)
Anne olmak, kendinden bir parçaya sahip olmak, paha biçilemeyen bir duygu olmalıdır. Bir bayan anne olacağını öğrendiği zaman duygusal anlamda değişmeye, daha çok hassaslaşmaya,

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |