Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KAPAK-DOSYA; PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İ SEVMEK VE FAKİRLİK BaşYazı...

KAPAK-DOSYA; PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İ SEVMEK VE FAKİRLİK / Muzaffer YALÇIN

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Abdullah İbnu Muğaffel (r.a.) anlatıyor: “Bir adam gelerek ‘Ey Allah'ın Rasûlü! Ben seni seviyorum’ dedi. Rasûlullah: ‘Ne söylediğine dikkat et!’ diye cevap verdi. Adam: ‘Vallâhi ben seni seviyorum!’ deyip, bunu üç kere tekrar etti. Rasûlullah (s.a.v.) bunun üzerine adama: ‘Eğer beni seviyorsan, fakirlik için bir zırh hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik, hedefine koşan selden daha süratli gelir.” buyurdu.İslâm literatüründe ‘fakirlik’ kavramı çok çeşitli tariflerle anlatılmaya çalışılmış ve bu hususta tam bir fikir birliği de elde edilememiştir. Bu çeşitlilik, devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Var edenin adıyla
Merhaba dostlar yeni ve dopdolu bir Sayı ile daha huzurlarınızdayız. Müyesser kılana binlerce Hamd olsun.

KAPAK-DOSYA;ALLAH’IN KULUNU SEVMESİ NASIL OLUR KAPAK-DOSYA;ALLAH’IN KULUNU SEVMESİ NASIL OLUR(İsmail KOCABIYIK)
ALLAH’IN KULUNU SEVMESİ NASIL OLUR
Muhabbetullah’a ulaşan gerçek hazineye ulaşmıştır, bu sevgi onun için her şeyden daha değerlidir. İlahi sevgi, çölün ortasında yolunu kaybetmiş, ekmeğini suyunu bitirmiş ve baygın bir halde ölümü

KAPAK-DOSYA;AİLEDE SEVGİ ve NEFRET DİLİ KAPAK-DOSYA;AİLEDE SEVGİ ve NEFRET DİLİ(BERDA AKSOY ÇETİN)
Sevgi bir oluşumdur nefret ise koca bir yıkımdır… Sevginin temellerinin içinde, saygı, hürmet gibi şefkat dolu durumlar varken, nefret içerisinde daha acıtıcı ve kalp karartıcı sebepler barındırır. Mesela intikam, zorluk, vs. gibi. Bu durumlar; sevgi ve nefret kelimelerini teker teker ele aldığımızda, içinde barındırdığı asıl anlamların açıklamasıdır. Sevgi ve nefret cümle içerisinde olduğu zaman daha sağlam anlaşılabilir ve hissedilebilir.

SİZDEN GELENLER;FATIMA BİNTİ HATTAB (R.ANHA) SİZDEN GELENLER;FATIMA BİNTİ HATTAB (R.ANHA)(Kader USLU)
Hattab ismini hepimiz çok iyi biliriz Hz. Ömer b. Hattab (r.a) sayesinde. İslam’ın en öndeki neferlerinden, korkusuz, şeytanın bile görünce yolunu değiştirdiği cesaret timsali, heybetli Ömer (r.a.)

TEFSİR-İ FARUKİ;MAİDE SÛRESİ 67. ÂYETİNİN TASAVVUFİ TEFSİRİ TEFSİR-İ FARUKİ;MAİDE SÛRESİ 67. ÂYETİNİN TASAVVUFİ TEFSİRİ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
RASÛL-İ EKREM (s.a.v.)’İN TEBLİĞ VAZİFESİ, KORUNMUŞLUĞU VE HİDAYET

FIKHIN AYDINLIĞINDA;MUHTELİF KONULAR FIKHIN AYDINLIĞINDA;MUHTELİF KONULAR(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
İftitah tekbiri alırken “Allâhu Ekber” cümlesinde lafz-ı celaldeki “hu” ince mi kalın mı okunur? Kalın okunursa ve biz bunu ince okursak namaza bir zarar verir mi?

PEYGAMBERLER TARİHİ;HZ.İBRAHİM (a.s) -I PEYGAMBERLER TARİHİ;HZ.İBRAHİM (a.s) -I(H.Özlem AKSAÇLIOĞLU)
Hazreti İbrahim Halîlu’r-Rahmân Aleyhisselâm (I. Bölüm)

Putperestliğe karşı dimdik duran ve bütün gücüyle şirke karşı gelen Hz. İbrahim’in (a.s.) nesebi Hz. Nuh’a şöyle dayanır: Hz. İbrahim b.

MAKALÂT; İSLAM’DA ASABİYET/IRKÇILIK YOKTUR MAKALÂT; İSLAM’DA ASABİYET/IRKÇILIK YOKTUR(Tahir Türkmen)

Asabiyet/Irkçılık İslam’ın doğasına aykırı bir haslettir. İslam asabiyetin her çeşidine karşı çıkmış, ırkçılığı ifade eden her türlü söz, fiil ve eylemi kesinlikle yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim, insanlara, kendilerinin ve ana-babalarının yaratıcısının tek Allah olduğunu ilan etmektedir. Dolayısıyla, insanlar ve milletler arasında ayrım yapmak için hiçbir sebep olmadığı Yüce Yaratıcımız (c.c.) tarafından çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. (Nisâ, 4/1)

KAPAK-DOSYA;ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN, YUNUS'CA BİR SEVGİ KAPAK-DOSYA;ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN, YUNUS'CA BİR SEVGİ(Mustafa ŞENTÜRK)
Şöyle garip bencileyin
Yunus’ca bir sevgi
Sevgi temalı söz söylemede yolun mutlaka uğraması gereken menzilleri vardır. Sevgi ile özdeşleşmiş, sevgi ile anlam bütünlüğü oluşturmuş kavramlar, tanımlar, kişiler vardır.

MAKALÂT;BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KÖLESİ OLURUM MAKALÂT;BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KÖLESİ OLURUM(Özlenen Rehber)
Bizleri kulluğuyla şereflendiren Hz. Allah’a hamdolsun. Selâmet yolunu Hakkın kullarına öğreten Habib-i Kibriya Efendimize sonsuz salat ve selâm olsun.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |