Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

MAKÂLAT-I  FARUKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEM‘ BaşYazı...

MAKÂLAT-I FARUKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEM‘ / Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S)

Zikir, “Ze-ke-ra” fiilinden olup anma, zikretme, övme, sena, şükür, itaat ve hatırlama gibi çeşitli manalara gelmektedir.
İslâm’da zikir, Cenâb-ı Hakk’ı anarak tevhidi ikame etmektir.
O kelime, iman ile küfrü birbirinden ayıran bir kelimedir. O kelime-i tayyibe ki, bütün put, tağut ve sahte ilahları nefyedip, ma‘bûdun bi’l-hak olan Cenâb-ı Allah’ı ispat ve tasdik eden tevhîd kelime-i münciyesidir. İşte bu kelime-i tayyibe “Lâ ilâhe illallâh. Muhammedu’r-Rasûlullah”tır.
“Lâ ilâhe” demekle, bütün sahte, batıl put ve tağutları reddedip “illallâh” demekle de bütün âlemleri yoktan yaratan Cenâb-ı Allah’ı (c.c.) ispat eder.İşte bu mübarek kelime-i tayyibe’yi hatırlayıp anmaya “zikir” denir. Cenâb-ı Hakk’ın kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimizin hadîs-i şeriflerinde de bu konu geniş bir şekilde açıklanmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’den Deliller:
Allah Azîmüşşân şöyle buyuruyor:فَاذْكُرُون۪يٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل۪ي وَلَا تَكْفُرُونِ۟
“Şu halde beni zikredin (anın) ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin.” (el-Bakara, 2/152) devamı...


EDİTÖRDEN; EDİTÖRDEN;(Özlenen Rehber)
Yeni sayımızdan tüm okurlarımıza selamlar!
Dünya hayatı, kaçınılmaz sona doğru akıp giderken Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta vazettiği “eşyada zıtlık” kanunu icra edilmekte.

MAKALÂT;MEZHEPLERDEKİ RUHSATLARIN PEŞİNE TAKILMAK DİNİ HEVAYA ALET ETMEKTİR MAKALÂT;MEZHEPLERDEKİ RUHSATLARIN PEŞİNE TAKILMAK DİNİ HEVAYA ALET ETMEKTİR(Cuma Ali KARA)
İnsanın fıtratında yer alıp “heva-heves” diye tabir edilen, menşei nefis olan arzu ve istekler, kontrol altına alınmadığı takdirde her alana teaddi (nüfuz) etmektedir. Nitekim hevaya dayalı bir din anlayışı günümüz Müslümanlarının arasına sirayet etmiş müzmin bir hastalıktır. Kur’an ve Sünnet’i anlama, idrak etme, özümseme ve hayata tatbik etme hususunda hiçbir kaide ve kural tanımaksızın, menşei sadece heva ve kolay olanı, yani “hangi yorum, hüküm, fetva ya da içtihat, arzusuna yatkınsa” onu menhec edinme neticesinde yanlış bir dinî yaşantı ortaya konmaktadır.

MAKALÂT;CANLARIYLA HİZMET EDENLER… ASHÂB-I SUFFE MAKALÂT;CANLARIYLA HİZMET EDENLER… ASHÂB-I SUFFE(İsmail KOCABIYIK)
Giriş: İslam’ın Medine-i Münevvere’de yayılıp güneş gibi parıldamasıyla, İslam’la tanışmak ve dinin hükümlerini öğrenmek için müminler buraya akın akın gelmeye başladılar. Mescid-i Nebevî, ilim öğrenmek isteyenlerin medresesi, sığı...

MAKALÂT;UNUTULMAYA YÜZ TUTAN SÜNNETLER MAKALÂT;UNUTULMAYA YÜZ TUTAN SÜNNETLER(Mahmut KÖKVER)
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Her kim benim sünnetimi ihya ederse muhakkak beni sevmiştir. Her kim de beni severse Cennet’te benimle beraber olur.” (Tirmizî, İlm, 16)
Bir diğer rivayette ise şöyle buyrulmuştur:

SAĞLIK;YEDİKLERİMİZE NE KADAR DİKKAT EDİYORUZ? SAĞLIK;YEDİKLERİMİZE NE KADAR DİKKAT EDİYORUZ?(İbrahim ERDAL)
Günlük hayatta yediğimiz ürünlere ne kadar dikkat etmemiz gerektiği artık aşikâr bir şekilde ortadadır. Son zamanlarda halk olarak gıda tüketimi konusunda bir arayış içerisinde olduğumuz bir gerçek. Çünkü toplum olarak yediğimiz içtiğimiz her ne varsa artık kafalarda şüphe uyandırmaya başladı.

AKTÜEL;BATI DÜNYASININ İSLAMOFOBİ DÜŞKÜNLÜĞÜ AKTÜEL;BATI DÜNYASININ İSLAMOFOBİ DÜŞKÜNLÜĞÜ(Dr.Abdulcelal Emanet)
Son yıllarda özellikle Batı’da sıkça kullanılan İslamofobinin tanımı hakkında bugüne kadar genel geçer bir kabul olmadığı gibi, sosyal bilimlerde de ırkçılık ve ırksal ayrımcılık gibi tüm devletler ve organizasyonlarca kabul edilmiş bir kavramsallaştırmaya gidilememiştir. Bununla beraber, kavramın özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Müslümanlara yapılan fiilî ve entelektüel saldırıları ifade etmek amacıyla yaygın bir kullanıma kavuştuğu söylenebilir.

SAĞLIK;SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR, YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ YAVAŞLATABİLİR SAĞLIK;SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR, YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ YAVAŞLATABİLİR(Dr.Ahmet Faruk TARI)
Egzersiz, sağlıklı diyet ve iyi uyku; vücudu, stresin tesirlerine karşı koruyup, yaşlanmayı hücre seviyesinde yavaşlatabilir. Kromozomlarımızın uçlarında bulunan telomerler, hücrenin yaşlanma hızına tesir eder. Telomerler kısalıp bütünlükleri zayıfladıkça, hücre yaşlanır ve daha hızlı ölür. Bu tip hücre yaşlanması, kalp hastalıkları, Alzheimer ve kanser gibi yaşlılıkla alâkalı hastalıklarla da beraberdir.

FIKIH KÖŞESİ; FIKIH KÖŞESİ;(Seyfullah KILINÇ)
1- Bir kimse evine kuyu kazsa veya helâ çukuru kazsa, o kuyudan veya helâ çukurundan komşusunun duvarına su vursa, komşusu o kuyunun veya helâ çukurunun başka yere naklini istese, kuyu veya çukur sahibi bunları başka yere nakletmesi için cebrolu...

ÖRNEK ŞAHSİYETLER; DEDESİNİN YOLUNDAN GİDEN HALİFE ÖMER b. ABDÜLAZİZ ÖRNEK ŞAHSİYETLER; DEDESİNİN YOLUNDAN GİDEN HALİFE ÖMER b. ABDÜLAZİZ(Ömer GÜRBÜZ)
Raşit halifelerin beşincisi veya dedesine nispetle ikinci Ömer diye de anılan Ömer b. Abdülaziz, 680 (h. 61) yılında Medine’de doğdu. Babası zamanın Mısır valisi Abdülaziz b. Mervan, annesi ise Hz. Ömer’in oğlu Âsım’ın kızı Leyla’dır. Küçük yaşta hafız olan Ömer b. Abdülaziz,

TABİAT PENCERESİNDEN; ARILAR DÜNYASI TABİAT PENCERESİNDEN; ARILAR DÜNYASI(Yrd.Doç.Dr.Faruk MARAŞLIOĞLU)
Bilindiği üzere Rabbimiz Kur’ân-ı Azim’inde tabiatta yer alan canlılar grubundan gerek faydasına binaen gerekse zararına binaen bazılarının adlarını zikretmiştir. Bunların bir bölümü hayvanlar bir bölümü ise bitkiler âleminden oluşmaktadır. Biz, bu canlıları dilimiz döndüğünce tabiat penceresinden köşemizde anlatmaya çalışacağız.

EVİMİ TEMİZLEYİN;İYİLİKLERİ YEYİP BİTİREN HASTALIK... EVİMİ TEMİZLEYİN;İYİLİKLERİ YEYİP BİTİREN HASTALIK...(Selçuk CESUR)
“Bana az verdin.”
“O’nu kurt kaptı.”
“Neden her zaman o?”
“Bir yetim mi Peygamber geldi.”
“Beni ateşten, onu topraktan yarattın.”
“Kardeşimizi öldürelim babamızın sevgisi bize kalsın.”
“Seni elbette öldüreceğim.”
“O yaşlı kadını ne anıp duruyorsun? Allah onun yerine sana daha iyisini verdi.”

AİLE;14 ŞUBAT NEDEN KIRMIZIYI ÇAĞRIŞTIRIR? AİLE;14 ŞUBAT NEDEN KIRMIZIYI ÇAĞRIŞTIRIR?(BERDA AKSOY ÇETİN)Birçok renk olduğu gibi kırmızı da sıradan bir renktir. Ama nedense kırmızı, bazen farklı çağrışımlar uyandırır. Diğer aylarda vitrinlerin, hediyelik eşyaların kırmızıya boyandığını pek görmüyoruz. Geçtiğimiz Aralık aynının sonu birçoğunca istisna tabi!

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |