Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

EDİTÖRDEN; BaşYazı...

EDİTÖRDEN; / Özlenen Rehber

Peygamberimiz (s.a.v.)’in âhirete irtihalinin ardından ümmet arasında birçok fitneler zuhur etti. Bu fitnelerin pek çok sebebi var; fakat en önemli sebebi “itikadî meseleler”dir. devamı...


MAKÂLATI FARUKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEM MAKÂLATI FARUKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEMÂ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Cenâb-ı Hakk’ı ayakta iken sallanarak zikretmek mubah ve sünnettir. Cenâb-ı Hakk’ın ismi anıldığı zaman kalpler titrer ve ürperir:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanını artırır. Ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.” (el-Enfâl, 8/2)

MEVLİD-İ NEBİ’Yİ KUTLAMAK VE BU MAKSATLA BİR ARAYA GELMENİN HÜKMÜ –II- MEVLİD-İ NEBİ’Yİ KUTLAMAK VE BU MAKSATLA BİR ARAYA GELMENİN HÜKMÜ –II-(Cuma Ali KARA)
Makalemizin, geçen sayımızda yayınlanan bölümünde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlidini kutlamanın şer’î dayanğı hakkında izahlar yapmış ve bununla ilgili âyet ve hadislerden bazı delilleri zikrederek açıklamalarda bulunmuştuk. Dergimizin bu sayısında, “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlidini kutlamanın caiz olduğunun delilleri” kısmında kaldığımız yerden devam edecek, âyet ve hadislerden delilleri zikredecek, buna ilave olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ulemasının kitaplarında yer alan açıklamalardan bazılarını nakletmeye çalışacağız.

ŞİİRİMİZDE PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)’e DUYULAN SEVGİ ŞİİRİMİZDE PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)’e DUYULAN SEVGİ(Hakan BURGAZ)
Türk Edebiyatı’nda ele alınan eserlerin ana kaynaklarından bir tanesi din ve bunların sınırlarını belirleyen Allah (c.c.); varlık, tabiat, insan, olay ve meselelerin bireysel açıdan toplumun zihnî, ruhî ve gönlünde uyandırılmış olan coşku ile birlikte heyecanlar her toplumun sanat ve kültürüne aksetmektedir. Bu durum değişmez evrensel bir gerçektir.

HARİKULADELİKLER “MUCİZE” HARİKULADELİKLER “MUCİZE”(Mahmut KÖKVER)
Harikalar; âdetlere ve tabiat kanunlarına muhalif, tabiat ve beşer gücünün üstünde mey¬dana gelen hallerdir. Harikalar altı kısımdır: 1. Mucize 2. Keramet 3. İrhasat 4. Meunet 5. İhanet 6. İstidrac Biz bu makalemizde bunların ilki olan “mucize&rdquo...

İSRA ve MİRAÇ MUCİZESİ İSRA ve MİRAÇ MUCİZESİ(Murat SÜTÇÜ)
İsra ve Miracın Anlamı İsra ve Miraç mucizesi, ehl-i sünnet ve’l-cemaat mezhebinin temel umdelerinden biridir. İsra lügatte, gece yürüyüşü demektir. Miraç ise lügatte, yükseğe çıkmak ve merdiven manalarına gelir. İslâm ıstı...

İSLAM’DA CİHAD ANLAYIŞI -I- İSLAM’DA CİHAD ANLAYIŞI -I-(İsmail KOCABIYIK)


Bir Müslüman’ın cihadı nasıl anlaması gerekir?
Sahabe-i Kiram efendilerimiz cihadı nasıl anlamışlar ve bizlere örnek olma hususunda ne gibi yol tutmuşlar?
Günümüzde ‘cihad’ adı altında Müslümanları dahi katleden grup Müslümanlığı temsil ediyor mu?
Bu ayki yazımızda bunun üzerinde durarak detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız.

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ(M. Eyüp ÖZBERK)

Üç aylar, ipe dizili taşlar arasında kıymetli mücevherler gibi senenin sair ayları arasında manevi âlemimize nur veren, değer katan ilâhî rahmet ve bereket dolu kutlu aylardır.

FIKIH KÖŞESİ; FIKIH KÖŞESİ;(Seyfullah KILINÇ)
1- Hayvanları enemek yani erkek hayvanı hadım etmenin caiz olduğu… Eşeği ata çekmekte bir beis olmadığı… a) Hayvanları enemek (yani erkek hayvanı hadım etmek) caizdir. b) Eşeği ata çekmekte bir beis yoktur. Çünkü onlardan katır doğar. 2- Erkeklerin...

 ABDULKADİR GEYLANÎ ve KADİRİYYE YOLU -I- ABDULKADİR GEYLANÎ ve KADİRİYYE YOLU -I-(Yakup YÜKSEL)

Doğumu/Adı:
“Ümmetimin âlimleri, Benî İsrail peygamberleri gibidir.”
Kurucucusu Muhyiddin Ebû Muhammed Geylânî (470-561/1077-1168)’dir. Kutbu’l-Ârifîn, Muhyiddin, Gavsu’l-Âzam, Bâzu’l-Eşheb (ağlayan şahin, avını kaçırmayan, akdoğan ), Bâzullah (Allah’ın şahini) diğer lakaplarıdır. Hazar Denizi’nin güneyinde Giylân’a bağlı Neyf köyünde doğdu. Babası Ebû Salih Musa’dır. Kendi de derviştir. Aile şeceresi hem seyyid hem şeriftir. Annesi Ebû Abdullah es-Sevmâî’nin kızı Emetü’l-Hayr Fatıma’dır. Anadolu’da oldukça yaygın olup dünyaya yayılmış bir tarikattır. Murabitin devleti bunlar tarafından kurulmuştur.

SUS ve DİNLE SUS ve DİNLE(İsmail TORAMAN)

Bazı insanlar vardır çevremizde. Susarak devleşir onlar. Asaletli ve heybetli görünümlerinin arkasında derin sessizlikleri vardır. İç âlemlerini çoğumuz bilmeyiz, belki de içlerinde ne fırtınalar kopuyordur ama o içlerinde kopan fırtınalar dışarıya bir esinti olarak bile yansımaz. Sadece susar ve susarak devleşir o insanlar.

SİZDEN GELENLER; AŞK ve SÜKÛT SİZDEN GELENLER; AŞK ve SÜKÛT(Efe AYHAN)
Söz bedense sükût ruhtur. Ve ancak ruh bedenden ayrılınca, Kuş kafesten kurtulunca, Aşk semalarında kanat çırpar, Sevgili’nin yüreğine konar. Susmak dilin ölümüdür. İnsan hakikatte sustuğunda aşka yol bulur. O vakit kalbi susturamazs...

 KÜFRÜ GEREKTİREN ŞEYLER KÜFRÜ GEREKTİREN ŞEYLER(Fatih YAVUZ)
İman ve küfür, birbirinin zıddı iki kavramdır.
İman, inanmak, tasdik etmek, kabul etmek anlamına gelirken; küfür, örtmek, inkâr etmek, kabul etmemek anlamına gelir.
İman “Kelime-i Şehadet”e kalben inanmakla olduğu gibi, küfür de imana ters düşecek, inkâr sayılacak bir inanışa sahip olmak, bu manada söz söylemek veya bu anlamda bir davranışta bulunmakla olur. Diğer bir ifadeyle, küfür, imanı bir çırpıda sıfırlayan, yok eden bir kavramdır.
Bu bakımdan her Müslüman, imanını zedeleyecek, tehlikeye düşürecek, hatta bozacak inanış, söz ve davranışlardan kendini korumalıdır. Bunu yapabilmek için d

RASÛLULLAH (S.A.V.)‘iN GÖZ NURU    HZ. ZEYNEP (R.ANHÂ) ANNEMİZ RASÛLULLAH (S.A.V.)‘iN GÖZ NURU HZ. ZEYNEP (R.ANHÂ) ANNEMİZ(Yusuf DOĞANER)
Neşeti:
Dedesi; iki cihan serveri, Rabbimizin Habibi, yaratılanların en üstünü, en şereflisi, Peygamberlerin sertacı, Havz-ı Kevser’in sahibi, Makam-ı Mahmud’un özlem ile beklediği Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dir.

YANILMAYA HAKKIMIZ YOK! YANILMAYA HAKKIMIZ YOK!(Abdurrahim TOPRAK)
Milyonlarca benzeri arasından iki sıradan cümle. Ama pek sıradan değil aslında. Hatta çok da tehlikeli. Kendisine sıradan, alelade, genel geçer hakikat süsü vermiş ancak insanın zihnini iğdiş eden cümleler.

TABİAT PENCERESİNDEN ARILAR DÜNYASI –III- TABİAT PENCERESİNDEN ARILAR DÜNYASI –III-(Yrd.Doç.Dr.Faruk MARAŞLIOĞLU)
Kovanda Farklı Bir Canlı: Kraliçe Arı Arı kovanında kısa bir gözlem yapılacak olursa işçi arıların kendilerine göre daha büyükçe olan bir arıya özel bir ihtimam gösterdikleri görülecektir. Beslenmesi, temizliği, güvenliği gibi t&u...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |