Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

EDİTÖRDEN; BaşYazı...

EDİTÖRDEN; / M. Eyüp ÖZBERK

Bismillâh…
Ve’l-hamdu lillâh…
Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ Rasûlillâh…
Emmâ ba‘d… devamı...


MAKÂLÂT-I FÂRÛKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEM MAKÂLÂT-I FÂRÛKİ;İSLÂM’DA ZİKİR VE SEMÂ(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Allah Teâlâ’nın:
اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ
“Onlar ki, ayaktayken, otururken ve yanları üzere bulunurken Allah’ı zikrederler.” (Âl-i İmrân, 3/191) buyurduğu âyet-i celilenin tefsirinde meşhur allame Âlûsî şöyle demektedir:
“İbn-i Ömer (r.nahümâ), Urve b. Zubeyr ve bir topluluktan (r.anhüm) anlatıldığına göre; muhakkak ki onlar, bayram günü musallaya çıktılar ve (oturarak) Allah Teâlâ’yı zikretmeye başladılar. Onların bazısı: ‘Allah Teâlâ: ‘Ayaktayken ve otururken Allah’ı zikrederler.” (Âl-i İmrân, 3/191) buyurmadı mı?’ dedi. Bunun üzerine...

MAKÂLÂT;İTAATSİZ BİR SEVGİ GEÇERSİZ BİR SEVGİDİR! MAKÂLÂT;İTAATSİZ BİR SEVGİ GEÇERSİZ BİR SEVGİDİR!(Muzaffer YALÇIN)
Bugün inananlar, Peygamber Efendimiz ile bağlarını, içinde itaat olmayan veya çok zayıf olan, sadece duygu yoğunluğundan ibaret olan bir bağ ile kurmaya çalışmaktadır. Biz ise şunun önemine vurgu yapmak istiyoruz:

MAKÂLÂT;ÂHİRET İÇİN YOL AZIĞI EDİNMEK MAKÂLÂT;ÂHİRET İÇİN YOL AZIĞI EDİNMEK(Turgut ŞEN)
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُونِ يَآ اُولِى اْلاَلْبَابِ
“(Ey müminler! Âhiret için) azık edinin. Zira (bilin ki) azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.” (el-Bakara, 2/197)

MAKÂLÂT;KUR’ÂN-I KERİM MAKÂLÂT;KUR’ÂN-I KERİM(Furkan ERDEMİR)
Ramazan ve Kur’an:
Kur’ân’ın nüzulü (yani inişi) miladi 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde başlamıştır. Kur’ân’ı Kerim’in bu ayda inmesi itibariyle Ramazan ve Kur’an arasında önemli bir münasebet olduğu aşikârdır. Bu sebepledir ki Efendimiz (s.a.v.) bu ayda Kur’an’la münasebetini artırmıştır. Nitekim İbn-i Abbâs (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

MAKÂLÂT;SONSUZ MUCİZE MAKÂLÂT;SONSUZ MUCİZE(Furkan ERDEMİR)
Kur’an, Allah (c.c.)’nun parça parça indirdiği Rasûlullah (s.a.v.)’in bir mucizesi olan son kitaptır.
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)’in Kur’ân’dan başka mucizeleri de vardır. Ayın yarılması, parmakları arasından su çıkması, İsra ve Miraç hadisesi vb…
Efendimiz (s.a.v.)’den önce gelmiş Peygamberlerin de mucizeleri var idi. Musa (a.s.)’ın asası, Salih (a.s.)’ın devesi, İsa (a.s.)’ın ölüleri diriltmesi gibi…

MUKABELE;RAMAZAN'DA ABDULLAH FARUKÎ (K.S.) -Mukabele- MUKABELE;RAMAZAN'DA ABDULLAH FARUKÎ (K.S.) -Mukabele-(Osman YURTÇU)
Abdullah Farukî hazretleri Ankara’ya geldiği tarihten itibaren her Ramazan’da mutlaka mukabele tertip edilmiştir. Nitekim Solfasol’daki mescit (dergâh) yapılıncaya kadar bir müddet Doğantepe’de kirada oturduğu evde bir araya gelindi. Sonraki senelerde ise m...

MAKÂLÂT;RAMAZAN UMRESİ MAKÂLÂT;RAMAZAN UMRESİ(M. Eyüp ÖZBERK)
Umre ne demektir?
Lügatte “ziyaret” manasına gelen umre, ıstılahta; usulüne göre Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan, Safa ile Merve tepeleri arasında sa‘y etmekten ibaret faziletli bir ibadettir.

MAKÂLÂT;HZ. FÂTIMA (R.ANHÂ)- MAKÂLÂT;HZ. FÂTIMA (R.ANHÂ)-(Mehmed DENİZ)
Rahmet Peygamber’i Efendimiz (s.a.v.)’in: “Fâtımâ benden bir parçadır.” (Buhârî, Fedâilü’s-Sahâbe, 12; 29) buyurduğu, Rasûlullah’ın ve Hz. Hatice’nin biricik gülü, Cennet Gençlerinin Efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r.anhümâ) annesi, anneler annesi, “İlmin Kapısı” Hz. Ali’nin (k.v.) eşi ve Cennet hanımlarının efendisi, Rasûlullah’ın canı canından, kanı kanından olan son yadigârı.

SİZDEN GELENLER;ŞİİR SİZDEN GELENLER;ŞİİR(Özlenen Rehber)
Ramazan’ın üçüydü
Gün ve gece hüzünlü

MAKÂLÂT;NURLU HATIRALAR MAKÂLÂT;NURLU HATIRALAR(Ömer GÜRBÜZ)
Çankırı’da küçük sanayi sitesinde saygıdeğer büyüğüm Mehmet BÜYÜKÇAKIR usta ile “Nurlu Hatıralar”a doğru yol almaya devam ediyoruz. Evliyanın en büyük özelliklerinden biri de herkesin ona hürmet etmesi...

MAKÂLÂT;İSLAM’DA CİHAD ANLAYIŞI -II- MAKÂLÂT;İSLAM’DA CİHAD ANLAYIŞI -II-(İsmail KOCABIYIK)
Cihadın Uygulanışı: Müslümanlar savaş için düşman memleketine girip bir şehri veya bir kaleyi muhasara ettikleri zaman; sırasıyla şu metotları uygularlar: 1- Önce onları İslam'a davet ederler. Kabul ederlerse kendileriyle savaşmazlar. 2- Şayet İslam'ı kabul etmezlerse...

FIKIH KÖŞESİ;GÜNCEL MESELELER FIKIH KÖŞESİ;GÜNCEL MESELELER(Seyfullah KILINÇ)
1- Bir kimse Müslümanlara karşı kılıcını kınından çıkarırsa, o kimsenin katlinin vacip olduğu…
Bir kimse Müslümanlara karşı kılıcını kınından çıkarırsa, o kimsenin katli vacip olur. Zira Rasûlullah (s.a.v): “Her kim Müslümanlara karşı kılıç çekerse kanını helal kılmış olur” buyurmuştur.

TASAVVUF;ABDULKADİR GEYLANÎ ve KADİRİYYE YOLU –II- TASAVVUF;ABDULKADİR GEYLANÎ ve KADİRİYYE YOLU –II-(Yakup YÜKSEL)
Kadiriyye Yolunda Silsile: Abdülkadir Geylânî'nin mürşidi Ebû Saîd el-Mübarek b. Ali el-Mahzûmî idi. Tarikat silsilesi el-Mahzûmî, Ebû'l Hasan Ali b. Muhammed b. Yusuf el-Kuraşî, Ebû'l-Ferec Yusuf el-Tarsûs&ici...

MAKÂLÂT;EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAAT MAKÂLÂT;EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAAT(Mesut AÇIKGÖZ)
Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Rasûlullah’a salat ve selam olsun. O’nun temiz Ehlibeyti’ne ve adil, sadık Ashabı’nın hepsine hayır dualar olsun.
İslam dininin inançlarını, emirlerini ve yasaklarını doğru olarak bildiren

SAĞLIK;BESLENMEMİZ YETERİ KADAR DOĞRU ve KUSURSUZ MU? SAĞLIK;BESLENMEMİZ YETERİ KADAR DOĞRU ve KUSURSUZ MU?(BERDA AKSOY ÇETİN)

Beslenme alışkanlığı doğduğumuz andan itibaren bize kazandırılan bir davranıştır. Annemizin bize yedirdikleri ile beslenmeye muhtaç olduğumuz zamanlarda başlar esasında bu alışkanlık. Peki, bizler birey olarak hakikaten sağlıklı ve doğru besleniyor muyuz? Bunu sorgulamak lazım.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |