Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

YİNE GELDİ ŞU ARALIK BaşYazı...

YİNE GELDİ ŞU ARALIK / Sizden Gelenler

YİNE GELDİ ŞU ARALIK RESULULLAHIN VARİSİDİR EHLİBEYTİN KARDEŞİDİR ANNEMİZİN EVLADIDIR BİR BAŞKADIR BENİM ŞAHIM HÜZÜN ÇÖKTÜ YÜREGİME AŞKI DÜŞTÜ ŞU GÖNLÜME HASRET YAKTI BEDENİMİDE YİNE GELDİ ŞU ARALIK MUZAFFER OGLUM DERDİ ONU BİRBAŞKA SEVERDİ0 MEVLANANIN ŞEMSİ GİBİ HUSUSİ NAZAR EDER... devamı...


KALB-İ SELÎM GEREK KALB-İ SELÎM GEREK(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Yeni bir sayıda daha Merhaba! Hazreti Mevlânâ'nın tabiri ile ruh, her daim aslına rücû etmek ister. İster ya, bir ummandan alınıp da yalçın dağların başına, bu ummana yeniden aksın diye bırakılan su misali, yolculuğunda asla yalnız olmayacaktır. Dış, iç'e tâbîdir. İç'te ise, birde...

NEFS-İ EMMÂRE NEFS-İ EMMÂRE(Muzaffer YALÇIN)
Hilkati en güzel surette yaratılan insanın, iç dünyası da onu takviye eden bazı kuvvetlerle donatılarak yaratılmıştır. Bunlar akıl, ruh ve nefis kuvvetidir. İnsan üzerinde müspet veya menfi etki eden ise nefistir. Nefsin kuvveti hayra yönelik olursa, akıl ve ruh da hayra yönelir. Nefiste, şer üstün ...

ES-SELÂM ES-SELÂM(Sultan ÇONGAOĞL)
"S-L-M" kökü, Kur'an'da çekim ve türevleriyle çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Kur'an-ı Kerîm'de bu kökten gelen, barış anlamındaki "selm, silm, selem" kelimelerinin yanında, aynı kökten "selâm, islâm ve teslîm" şeklinde türevleri de bulunmaktadır. 1 Selâm, Allah-u Teâlâ'nın ismi ol...

FARUK SULTANIM FARUK SULTANIM(Emre TANIRGAN)
Faruk Sultan'ım Seni Allah Methetmiş Seni Methetmeyen Dili Neyleyim Ahlâkını Anlatmak En Büyük Şeref Seni Konuşmayan Dili Neyleyim Rabbimizin Aşkı İle Yanardın Aşkınla Yanmayan Kalbi Neyleyim Rasûlullah'a Evlâd-I Kirâm Oldun Sana Tabi Olmayan Gönlü Neyleyim Nazarınla Bizler Hidayet Buld...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Safa tepesinde akrabalarını İslam'a davet etmesiyle beraber Müşrikler, Peygamberimize, İslam Dinine ve Müslümanlara karşı son derece nefret ve husumet beslemeye ve bunu açıkça göstermeye başladılar. Müşrikler, Müslümanların durumuna göre onlara işkence ediyorlardı. Bilha...

MÜRÎDİN MÜRŞİDİNE EDEB VE SADÂKATİNİN ÖNEMİ MÜRÎDİN MÜRŞİDİNE EDEB VE SADÂKATİNİN ÖNEMİ(Mustafa ULUM)
Tasavvuf yolunda sâlikler, mürşitlerine olan edep ve sadakatleri nispetinde yüksek manevî derecelere kavuşmuşlardır. Kâmil bir Mürşit bulmak zordur. Bulduktan sonra da bu nimetin kadrini bilmek ve ondan istifade etmek daha da büyük bir önem taşır. Allah Dostları ulaştıkları bir çok derecelere, Allah...

KÖTÜLÜKLERİN KAYNAĞI NEFS VE KALPLERİN PASI (RAYN) KÖTÜLÜKLERİN KAYNAĞI NEFS VE KALPLERİN PASI (RAYN)(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Cenâb-ı Hakk Kur'ân-ı Mecîd'inde, Nisâ Sûresi'nin 79. âyetinde, insanın işlemiş olduğu iyilikleri ve kötülükleri şöyle haber vermektedir: "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir." Yine Allah-ü Zülcelâl, Kur'ân-ı Azîmü'ş-Şân'da, Mutaffifîn Sûresi'nin 1...

SULTAN EFENDİM SULTAN EFENDİM(Erol KILIÇ)
Rasûlullah'ın Varisi, Müceddidî Kendisi, Allah İçindi Sevmesi, Benim Sultan Efendim. Hakk'ın Rızası, Derdin, Gece Gündüz Gezerdin, Ehli Beyte, Hasrettin, Benim Sultan Efendim Affederdin Üzeni, Çevirmezdin Geleni, Öğretirdin Güzeli, Benim Sultan Efendim. Aşıktın Sen Mevlâ'yâ, ...

ŞEFAAT ŞEFAAT(Mustafa Yavuz)
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salât ve selam O'nun en sevgili dostuna olsun. İmam-ı Buhârî sahîhinde Ebû Hureyre'nin şöyle buyurduğunu nakleder: "Allah Rasûlü (s.a.v.)'e sordum: Yâ Rasûlallah, kıyamet günü şefaatinize en layık kişi kimdir? Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Yâ Ebâ Hureyre, h...

TEVBE TEVBE(Yakup YÜKSEL)
Sözlükte; pişmanlık, nedamet, dönme anlamlarına kullanılan bu kelime tasavvufî makamların ilki sayılır.1 Günahlara pişman olmak ve bir daha işlememek için Allah'a söz vermek demektir. Tevbenin pek çok tanımı yapılmakla birlikte bu tanımlardaki ortak nokta; işlenilen bir günaha tekrar dönmemek, kalpt...

İSLAMDA ANA-BABA HAKKI -II İSLAMDA ANA-BABA HAKKI -II(Eyüp ÖZBERK )
Her insanın hayatı boyunca karşılaştığı bir çok iyi şeyler, güzellikler mevcuttur. Hakikatte bütün iyilikler, güzellikler yüce Allah'tandır. Tevhid inancının gereği de insanın, bütün güzelliklerin kaynağının zât-ı bârî olduğunu bilip, onun emrettiği şekilde hamd ve şükrünü sadece ona has kılmasıdır....

ŞEYTANIN TUZAKLARI ŞEYTANIN TUZAKLARI(Müzeyyen KANBUR)
Şeytanla kabristanda karşılaşan adam, şeytanı çok neşeli bir halde görünce şeytana sordu: -"Bu ne hal?" -"Altın devrimi yaşıyorum" diye cevap verdi şeytan. Adam anlamazlıktan geldi ve -"Ne demek istiyorsun?" dedi. Şeytan; -"Sen de pekala biliyorsun. Asırlarca ahi...

YÜZYILIN BELA HASTALIĞI GAFLET YÜZYILIN BELA HASTALIĞI GAFLET(Abdülcelal EMANET)
"İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar"1 İçinde yaşadığımız yüzyılda pek çok insan, yaratılış amacını düşünmeden, nefsinin arzularıyla oyala...

NAMAZI VAKTİNDE ve CEMÂATLE KILMAK NAMAZI VAKTİNDE ve CEMÂATLE KILMAK(Zeki KANBUR)
Namaz, Allah-u Teâlâ'ya ibadet etmenin esrarını taşıyan ve ibadetlerin bütün kemâlâtını içinde toplayan en kuvvetli bir ibadet olduğu içindir ki, Hz. Âdem (a.s.)'dan itibaren gelen bütün peygamberler, Allah'ın sayısız nimetlerine karşı, şükür vazifesini namazla yerine getirmişlerdir. Namaz,...

EMÎRÜ'L-MÜ'MİNİN İMÂM ALİ ( K.V.) EMÎRÜ'L-MÜ'MİNİN İMÂM ALİ ( K.V.)(Yusuf BİLGEN)
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'in ciğerparesi, biricik kızı Hz. Fâtımatü'z-Zehra (r.anhâ) validemizin eşi, İki Cihan Serveri'nin nesebinin devam ettiği, ilim şehrinin kapısı, Allah'ın aslanı, Rasûlullah (s.a.v.)'in amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife Hz. Ali (k.v.)... Babası Ebû Talib, annesi ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |