Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Bu Gün Mâhî Muharrem'dir Akıt Gözden Kızıl Kânı BaşYazı...

Bu Gün Mâhî Muharrem'dir Akıt Gözden Kızıl Kânı / Abdurrahman ÇALIŞKAN

12. sayımıza ulaşmış olmanın mutluluğuyla tüm Rehber okurlarına merhaba! Bu gün hem mutluyuz hem de üzgünüz. Mutluyuz zira "Rehber Aylık İlim, Kültür, Fikir ve Ahlâk Dergisi" 12. sayısında. Hamdlerin en güzeli Rabb'imize olsun ki hiç aksamadan bu kutlu hizmet muntazaman devam etmiştir. Üzgünüz zira ... devamı...


Allah'a Îman, Habîb'ine İtaat Ve Ehl-i Beyt'e Sevgi Allah'a Îman, Habîb'ine İtaat Ve Ehl-i Beyt'e Sevgi(Muzaffer YALÇIN)
Kerbelâ vakası, gönüllerde derin izler bırakan ve her hatırlandığında müminlerin gönlünde büyük hüzne sebebiyet veren önemli bir hadisedir. Bu hadisenin bu kadar vahîm oluşu, olayın mâdurlarının Rasûlullah Efendimizin Ehl-i Beyt'i olmasından kaynaklanmaktadır. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimi...

Ümmü'l-Mü'minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ) Ümmü'l-Mü'minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ)(Sultan ÇONGAOĞL)
Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd-ü senâlar olsun, Rasûl-i Kibriyâ Efendimize salât ve selamların en güzeli ve en ekmeli olsun İnşallah. A sr-ı saadette, Allah Rasûl'üne eş olma bahtiyarlığına eren hanımlar Cenâb-ı Hakk tarafından Kur'ân'da; "müminlerin anneleri" hitabına mahzar olmuşl...

Ümmü'l-Mü'minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ) Ümmü'l-Mü'minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ)(Aysel KOCABAŞ)
Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd-ü senâlar olsun, Rasûl-i Kibriyâ Efendimize salât ve selamların en güzeli ve en ekmeli olsun İnşallah. Asr-ı saadette, Allah Rasûl'üne eş olma bahtiyarlığına eren hanımlar Cenâb-ı Hakk tarafından Kur'ân'da; "müminlerin anneleri" hitabına mahzar olm...

HZ. İMAM HÜSEYİN (R.A.) VE KERBELÂ HADİSESİ HZ. İMAM HÜSEYİN (R.A.) VE KERBELÂ HADİSESİ(Ayhan ÖZKAN)
"De ki: vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim ancak Ehl-i beyt'ime muhabbettir." (1) Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimiz'in Dünyaya Teşrifleri İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.), bir sabah namazından sonra yüzlerini Ashâb'ına dönmeden Hz. Ali ...

MÜJDELENEN GARİPLER MÜJDELENEN GARİPLER(Esra UYANIK)
İslâm garip başladı, (ileride) başladığı gibi garip olacaktır. Ne Mutlu o gariplere! (Müslim, İman 232 ; Tirmîzî, Îman 13 ; İbn-i Mâce, Fiten 15 ; Dârimi, Rikak 42 ; Ahmed B. Hanbel c.l, s.184, 398, c.2, s.222, 389, c.3, s.73) Tirmizi bu hadisi Amr b. Avf rivayetinde hasen kabul eder.(1) İ...

KUR'ÂN-I KERÎM VE HAYATIMIZDAKİ YERİ KUR'ÂN-I KERÎM VE HAYATIMIZDAKİ YERİ(Abdülcelal EMANET)
Kur'ân insan hayatını düzenleyen, hayatın bütününü kuşatan, insana dünya ve âhiret mutluluğunu kazandırmayı hedefleyen Rahmânî bir rehberdir. Şeytanına, hevâ ve heveslerine tâbi olunca her türlü kötülüğü sergileyen insana, doğru yolu gösterebilecek, zulüm, kin, ihtiras, haset, kibir vb. g...

AŞÛRE GÜNÜ VE HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.)* AŞÛRE GÜNÜ VE HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.)*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi'l-Âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey'in fi'd-dünyâ ve'l-âhireti ve kezâlik. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn. ...

MÜRŞİD-İ KÂMİL'E KARŞI SEVGİ VE EDEBİN ÖNEMİ MÜRŞİD-İ KÂMİL'E KARŞI SEVGİ VE EDEBİN ÖNEMİ(Mehmet YALÇIN)
Şüphesiz Allah'a giden yollar mahlukatın nefesi adedincedir. Bununla beraber Allah'a giden yolların en kısası ve en güzeli Kur'ân ve Sünneti kendisine ölçü almış, mânevî terbiyesini ikmal etmiş, gönlü aşk ve sevgi kaynağı haline gelmiş, Allah adamları yani Mürşid-i Kâmillerin yollarıdır. Mü...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
İslâm'ın İlk Şehitleri Ve Ammar B. Yâsir (r.a.)'in Yaşadıkları Hz. Yâsir (r.a.), Mekke'ye Yemen'den gelmiş, Mahzunoğulları'na sığınmıştı. Sığınmış olduğu kabilede cariye olan Hz. Sümeyye (r.anhâ) ile evlendi. Hz. Yâsir (r.a.) ve ailesi Müslüman olduktan sonra son derece şiddetli i...

HALVET (UZLET, ÇİLE) VE CELVET HALVET (UZLET, ÇİLE) VE CELVET(Yakup YÜKSEL)
Halvet, lügatte yalnız kalma, yalnızlık, tenha yer, hamamın sıcak bir bölgesi, tenhalık, tenhaya çekilme, sevgiliyle baş başa olma, inziva, tek başına yaşamak, topluma karışmamak, terk-i dünya, itikaf demektir. Ne bir meleğin ne de herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde Hakk ile mânen ...

UYURKEN AĞZINA YILAN GİREN BİRİNİ, BİR BEY'İN İNCİTMESİ UYURKEN AĞZINA YILAN GİREN BİRİNİ, BİR BEY'İN İNCİTMESİ(Müzeyyen KANBUR)
Akıllı bir zât ata binmişti. Uyumuş bir adamın ağzına bir yılan giriyordu. O akıllı süvari onu gördü ve onu ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de yetişip emeline muvaffak olamadı. Akıllının imdadı çok olduğu, yani çok şeye aklı erdiği, için uyuyana birkaç topuz vurdu. Kuvvetli topuz darbesi uyuyan...

AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER(Mustafa ULUM)
Arapça'da Aşûre kelimesi "aşire" den alınmadır ki "onuncu" anlamına gelir. Mübalağa ve tâzim ifade etmektedir. Bu sebeple muharrem ayının onuncu gününe "onuncu" anlamına gelen Aşûre kelimesi kullanılmıştır. Aşûre gününe bu ismin verilmesi, Allah-u Teâlâ'nın on peygambere on şeyi ikram etmesindendir,...

EDEBİN ÖNEMİ VE HAKK DOSTLARININ EDEBİN ÖNEMİ VE HAKK DOSTLARININ(Yasin ÖZCAN)
İslâm; itikad, ibadet ve ahlâk hükümlerinden oluşmuş bir bütündür. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Biz bu yazımızda sadece İslâm'da ahlâk kavramı ve önemi üzerinde durmaya çalışacağız. Yüce Allah (c.c.) Kur'ân-ı Kerîm'inde: "Şüphesiz ki sen yüce ahlâk üzerinesin."(1) buyurarak ...

GENÇLİĞİN ÖNEMİ GENÇLİĞİN ÖNEMİ(Derya DAĞ)
Bir milletin geleceği, gençliğin elindedir. Gençlik tarafından benimsenmeyen, kabul görmeyen bir dava asla başarıya ulaşamaz. Onun için gençlik hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Çünkü gençliği kazanan bir topluluk istikbalini de kazanmış olur. Genç olmak kolay; fakat İslâm'ın gençliğe yükle...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |