Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

İyiliklerin ve Güzelliklerin Sultanı Habîb-i Zîşân'ın Ahlâkına Rücu' Edelim BaşYazı...

İyiliklerin ve Güzelliklerin Sultanı Habîb-i Zîşân'ın Ahlâkına Rücu' Edelim / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Ömrün sonundan başına bakmayı hiç denediniz mi? Ağızların tadını kaçıran ölümle karşılaşma sahnemizi bir ân olsun düşünmek, bizler için, süregelen hayatımızda yeni bir başlangıç yapabilmeye en fâideli âmillerdendir. Önce karşımıza kayıp yıllar, pişmanlıklar, ardından bir ayıklık ve sıçrama gelecekti... devamı...


RASÛLULLAH'I KAYBEDEN DEĞİL ONA KAVUŞAN TOPLUM OLMALIYIZ RASÛLULLAH'I KAYBEDEN DEĞİL ONA KAVUŞAN TOPLUM OLMALIYIZ(Muzaffer YALÇIN)
Mümin olmanın özelliklerinden ilki, Allah'a ve Rasûl'üne birlikte îman etmektir. Bununla beraber, Allah-ü Azîmü'ş-Şân Hazretleri, gerçek müminlerin özelliklerini Kur'ân-ı Mecîd'inde sayarken, "Onların yanında Allah'ın adı anılınca kalpleri titrer."(1) buyurmaktadır. Hemen ardından da, kalbin titreme...

EMR-İ Bİ'L-MARÛF ve NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER EMR-İ Bİ'L-MARÛF ve NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER(Cuma Ali KARA)
Âlemleri yoktan halk eden, mahlukatına karşı raûf ve rahîm olan, rahmetinin tezahürüyle mahlukatına rasuller, nebîler vasıtasıyla kendi zatını tanıttıran, şirkin karanlığıyla katılaşmış ve kararmış kalplere iman nimetini bahşeden Rabbü'l-âlemîn olan Allah (c.c.)'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Salât...

HZ. ÜMMÜ SELEME (R. ANHÂ) HZ. ÜMMÜ SELEME (R. ANHÂ)(Aysel KOCABAŞ)
Hz. Rasûlullah (s.a.v.)'in sevgi ikliminde yetişen Asr-ı saadetin gülleri içerisinden bir sultan. Öyle ki, cihan kadınlarına, saadetin en güzeli olan Allah Rasûl'üne eş olabilmenin haklı şerefiyle sultan olan Annemiz. Cenâb-ı Hakk'ın Kelâm'ında övüp de; "(Rasûl'ün) eşleri de müminlerin anneleridir."...

Siyer-i Nebî Siyer-i Nebî(Ayhan ÖZKAN)
Geçen sayımızda Hazreti Ömer (r.a.)'in Müslüman oluşunu anlatmaya başlamıştık. Hazreti Ömer, Rasûlullah Efendimizi öldürmek niyeti ile yola çıktığı sırada kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu işitmişti. Böylece Rasûlullah Efendimize gitmeden önce kardeşinin evine yöneldi. Onların Kur'an okud...

VAHİY ve İLHAM VAHİY ve İLHAM(Mustafa ULUM)
Vahiy; süratle bildirmek, yazmak, işaret etmek, elçi göndermek, ilham; gizli söz ve ilkâ etmek anlamlarına gelir. Vahiy gerçekte, Allah tarafından gizli, süratli işaret ve bildirmeye isim olmuştur. Allah'tan başkaları hakkında kullanılan vahiy, vahiy olarak anlaşılmamıştır ki buna İslâm alimleri ilh...

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 110. ÂYETİ’NİN LEDÜNNİ TEFSİRİ ve İLM-İ LEDÜN HAKKINDA BAZI BİLGİLER ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 110. ÂYETİ’NİN LEDÜNNİ TEFSİRİ ve İLM-İ LEDÜN HAKKINDA BAZI BİLGİLER(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Cenâb-ı Hakk Al-i İmrân Sûresi'nde şöyle buyuruyor: "Ey kullarım, Allah'ın rahmetine koşun. O rahmet ki cennettedir. O cennet ki kapıları yerle gök arası kadardır. O cennet ise müttakîler için hazırlanmıştır."(1) Âyet-i kerîmenin devamında Cenâb-ı Hakk, müttakî kişilerin vasıfların...

HASAN B. ALİ B. EBÎ TALÎB (3-50/624-670) HASAN B. ALİ B. EBÎ TALÎB (3-50/624-670)(Abdülcelal EMANET)
Mübarek ve yüce Ehl-i Beyt silsilesinin iki büyüğünden birincisi ve seyyidlerin ceddi olan Hz. Hasan'ın künyesi, Ebû Muhammed el-Hasan b. Ali b. Ebî Tâlib el-Kureyşî el-Hâşimî şeklinde geçmektedir. Hicretin 3. yılında Medine'de doğdu. Hz. Ali (r.a.), oğluna "Harb" ismini vermek istemişse ...

RASÛLULLAH (S.A.V.) ve HULEFÂ-İ RAŞİDÎN'DE ZÜHD RASÛLULLAH (S.A.V.) ve HULEFÂ-İ RAŞİDÎN'DE ZÜHD(Yakup YÜKSEL)
Tasavvuf tarihi dönemlerine baktığımızda, bu dönemlerin üç ana başlık altında toplandığını görürüz: 1) Zühd dönemi. 2) Tasavvuf dönemi. 3) Tarikatlar dönemi. Tasavvuf tarihinin ilk dönemi olarak kabul edilen zühd dönemi, asr-ı saâdet'le başlayan, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn devri diye maruf ilk...

KABAĞIN SAHİBİ KABAĞIN SAHİBİ(Müzeyyen KANBUR)
Kalenderiyye meşrebine mensup bir derviş, nefsiyle mücahede makamının sonuna gelir. Meşrebin usûlünce, bundan sonraki makam kalenderîlik makamıdır. Yani her türlü gösterişten, süsten arınacak kendi öz varlığından vaz geçecektir. Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir. Her türlü görünür ...

İSLÂM’DA İLK HEMŞİRE İSLÂM’DA İLK HEMŞİRE(Derya DAĞ)
Allah'ım! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve O'nun Âli ve Ashâbı'nın üzerine senin ilmin ve ma'lûmâtın adedince salât ve selam olsun. Âmin! Rufeyde bint-i Sa'd el-Eslemiyye (r.anhâ), İslâm'da ilk hemşire hanım sahâbîlerdendir. Hazrec kabilesinin boylarından olan Benî Eslem'dendir. Ruf...

RASÛL-İ KİBRİYÂ'NIN DUALARINDAN BİR DEMET RASÛL-İ KİBRİYÂ'NIN DUALARINDAN BİR DEMET(talha)
Cenâb-ı Hakk'ın rahmet elinin üzerimizde dolaşmasına vesîledir dua. Aynı zamanda gazabın da paroteneridir. Rızâ-i ilâhînin şifresi, cennet yurdunun anahtarı olan dua "abd"den Rabb'e yükselen kulluk nişanı ve Rabb'den "abd"e inen rahmet simgesidir.(1) Hak rahmet sağanaklarının nüzûl emare ve...

EFENDİMİZ (S.A.V.)'İ ZİYARET VE MESCİT ÂDÂBI EFENDİMİZ (S.A.V.)'İ ZİYARET VE MESCİT ÂDÂBI(Selahattin EYYUP)
Mescitler Allah (c.c.)'nun evidir. Buralara ibadet maksadıyla giden bir mümin kulun dikkat etmesi gereken bazı edepler vardır. Çünkü bunu en başta evin sahibi olan Rabbü'l-Âlemîn, sâniyen de Rasûl-i Zîşân Efendimiz (s.a.v) emretmektedir. Mescid-i Nebevî'ye ilk giden kimse evvela gusül abd...

YA PİŞMANLIKLAR YA PİŞMANLIKLAR(Gülizar BAZ)
Yaşamak, evet yaşamak nedir? Sadece zevk ve eğlenceden ibaret bir kavram mı? Yoksa bir amacı, bir mesajı mı var bizlere? Neden geldik acaba bu dünyaya? Bazılarımız sanıyoruz ki biz bu dünyaya eğlenmeye, zevk ve sefa içinde yaşamaya geldik. Ölüm bizim için bir anlam ifade etmiyor. Hani alı...

CAN RASULULLAH CAN RASULULLAH(Nadir UYAR)
Görsem seni bu dünyada Olsa gözüm kör o anda Sensiz neyleyim cihanda Cânân-ı Can Rasûlullah Allah Allah Rahman Allah Gönlümüzü eyle ferah Kalbimizi Rasûlullah Sevgisiyle doldur Yâ Rab Gözlerimiz güle bakar Zihnimiz seni hatırlar Vücudumuz bir an donar Cânân-ı Can Rasûlullah Gözleri...

KAPINA GELDİM KAPINA GELDİM(Muhterem NARİN)
Sana bağlanmışım cânı gönülden Himmet diye geldim kapına sultanım Kibirle gururu attım kalbimden Teslim olup geldim kapına Sultanım Kadrî, Nakşî meşrebin senin Bize örnek oldu ahlâkın senin Rasûlullah'ın yanı yerindir senin Nazar kıl Sultanım almaya geldim Sana gelirken gönlümüz coştu H...

KENDİMİZİ DENEYELİM (mini test) KENDİMİZİ DENEYELİM (mini test)(İsa AVCI)
1-Kur'ân-ı Kerîm'in ilk sûresi hangisidir? a) Bakara b) Fetih c) Nâs d) Fatiha 2-Kur'ân-ı Kerîm'in en son sûresi hangisidir? a) Fatiha b) Bakara c) Fetih d) Nâs 3-Kur'ân-ı Kerîm'in en uzun sûresi hangisidir? a) Mâide b) Nîs...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |