Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

HAKK DOSTLARINI ANLAYABİLMEK VE ONLARA TABİ OLMAK BaşYazı...

HAKK DOSTLARINI ANLAYABİLMEK VE ONLARA TABİ OLMAK / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Her şeyin yaratıcısı yüce Allah (c.c.)'nun yeryüzü ve içindekileri emrine musahhar kıldığı halife namzedi insan, vücut iklimine hakim olan kalp ve gönül âlemi itibariyle iyi ve kötü yönleriyle birbirine zıt bir çok letaif ve hissiyatı bünyesinde barındırmaktadır. Yapısına kodlanmış bu duyguların taz... devamı...


İSTİKAMET VE MİMARLARI İSTİKAMET VE MİMARLARI(Muzaffer YALÇIN)
Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. O güzeller güzeli Peygamber Efendimize salât ve selamların en güzeli olsun. Âline, ashâbına, ehl-i beytine de sonsuz salât ve selamlar olsun. Dini insanlara tebliğ etmede ilk vazife peygamberlere aittir. Geçmiş dönemlerde bir peygamber vazifesini ya...

EL-CEBBÂR EL-CEBBÂR(Sultan ÇONGAOĞL)
"Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlaka yapan, kırık kalpleri onaran, murâd ettiği her durumda mutlak iradesini yürüten" & Cebbâr, "cebr" masdarından mübalağalı ism-i fâildir. "Çok cebredici" mânâsını ifade eden cebbâr vasfında başlıca iki mânâ vardır: Birincisi; cebr, ...

EMR-İ Bİ'L-MARÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER -II- EMR-İ Bİ'L-MARÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER -II-(Cuma Ali KARA)
Emr-i Bi'l-Marûf ve Nehy-i Ani'l-Münker Vazifesinin Terki Bu vazife terk edildiği takdirde toplumda çok büyük ve elem verici felaketler, telafisi zor olan zararlar baş gösterir. Bu felaketlerin en şiddetlisi ise fitnedir. Cenâb-ı Hakk Kur'ân-ı Mübîn'inde: "Fitne, adam öldürmekten daha kötüd...

HZ. HÜSEYİN (R.A.) HZ. HÜSEYİN (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Hicretin 4. senesinde Şaban ayının üçünde, başka bir rivayette beşinde Medîne'de doğmuştur. Künyesi Ebû Abdullah'tır. Lakapları ise Râşid, Tayyib, Vefî, Zekî, Mübârek, Sıbt (torun), Seyyid ve Seyyidü'ş-Şühedâ'dır. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, sevgili torununun kulağına ezan okudu ve ad...

HABEŞİSTAN'A HİCRET HABEŞİSTAN'A HİCRET(Ayhan ÖZKAN)
"De ki: Ey îman eden kullarım! Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında iyilik yapanlar için âhirette iyilik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Şüphesiz sabredenlere mükafatları hesapsız olarak ödenecektir."(1) Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)'in müslüman olmaları, inananları biraz ferahla...

İNSAN-I KÂMİL (ALLAH DOSTLARI)* İNSAN-I KÂMİL (ALLAH DOSTLARI)*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi'l-Âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey'in fi'd-dünyâ ve'l-âhireti ve kezâlik. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn. ...

EFENDİM EFENDİM(Mehmet Ali KARA)
Rasûl'e açılan kapımsın benim Rabbime giden yolumsun benim Tebrizî misali güneşimsin benim Sana can, canlar feda EFENDİM Bir nazar etse ki dağlar yerle bir Nazarlı kalpte ne gurur kalır ne de kibir Eteğinden tutanlar ancak bilir, Ehl-i Beyt ve Sahâbe sevgisini EFENDİM Urûç eder ihvanlar ...

RÜ'YETULLÂH'IN İMKANI RÜ'YETULLÂH'IN İMKANI(Erol KILIÇ)
Kur'ân âyetlerinin ve Hz. Peygamberden rivâyet edilen bir kısım hadislerin delaletiyle, Yüce Allah'ın kıyamet günü mü'minler tarafından görülmesi meselesi, bir çok konuda olduğu gibi, meseleye farklı boyutlarda bakılmasının bir sonucu olarak, bu konuda da İslâm ekolleri arasında farklı görüşler beli...

AŞK'TAN KARA SEVDAYA İKİ YAZAR İKİ KİTAP (1) AŞK'TAN KARA SEVDAYA İKİ YAZAR İKİ KİTAP (1)(Tugay ALPAGUT)
Bugün sıkıntılı olduğumuz konuların en önemlisi, artık kendimize emsâl modelin/paradigmanın(2) olmayışı, yahut var ise bunun layıkıyla kullanılamayışıdır. Tabiî olarak bu hâlde sorunların çözümü, ait olduğu paradigma çerçevesinden değil de, kerameti kendinden menkul Batılı/Oryantalist atıf noktasınd...

BİR HİKAYE BİR HİKAYE(Müzeyyen KANBUR)
Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, bir defasında Bayezit Bestâmî (k.s.), Bağdat'ta müridleri ile bir yere gidiyordu. Bir ara Şattu'l-Arap'ta kurulu bir köprünün üzerinde birkaç oğlan çocuğunun oynamakta olduğunu gördü. Çocuklar, mini mini bebekler yaparak birine Muhammed, birine de Âişe adını verm...

EY SEVGİLİLER SEVGİLİSİ! EY SEVGİLİLER SEVGİLİSİ!(Fatma ASAKARYA)
Allah'ın (c.c) meleklerinin, nebîlerinin, rasûllerinin ve bütün yarattıklarının salât-ü selamı peygamberlerin efendisi, nebîlerin sonuncusu, abdest azaları parlayanların komutanı, günahkarların tek şefaatçisi, Âlemlerin Rabbi'nin Peygamber'ine, Ashâb'ına, Ehl-i Beyt'ine ve torunlarının hepsine olsun...

ŞEYTANIN HİLELERİ* ŞEYTANIN HİLELERİ*(Süleyman İLHAN)
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun! Salât ve selam, Efendimiz, Emin Peygamber Muhammed'e... Sonra, O'nun pak âline ve ashâbı'nın tümüne olsun. İbn-i Abbas (r.a.) Hz.'inden naklen Muaz b. Cebel rivayet ediyor: Bir gün Rasûlullah (s.a.v.) ile beraberdik. Ensâr'dan birinin evinde...

ŞEYTANIN HİLELERİ* ŞEYTANIN HİLELERİ*(Mustafa ULUM)
Gusül, yıkanmak manasına gelen "iğtisâl"in karşılığıdır. Gasl, yıkamak demektir. Gusl'ün (yıkanmanın) hakikati; suyun azalar üzerinden akması, diye tarif edilmiştir. Gusül iki kısımda mütalaa edilir: A- Farz olan gusül: Cenabetten, hayız ve nifastan temizlenmek için yapılan gusüldür. Cenâb-ı Hak...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 259 Toplam : 1959038                   Moderatör : Erol ŞEN |