Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KUR'ANI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM ÇÜNKÜ EN GÜZEL VE BEREKETLİ KONUŞMA O'NUNLA KONUŞMAKTIR BaşYazı...

KUR'ANI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM ÇÜNKÜ EN GÜZEL VE BEREKETLİ KONUŞMA O'NUNLA KONUŞMAKTIR / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Tarih boyunca insanoğlu gerek hak gerek batıl çeşitli dinlere inanmış, Yüce yaratıcının (c.c.), insan tabiatına yerleştirmiş olduğu tapınma ve ibadet ihtiyacının saikiyle kendisine yön verecek muhtelif inançlara sahip olmuştur. Buna bağlı olarak kendisine korkulu anlarında sığınabileceği, zayıf düşt... devamı...


TEVHİD TEVHİD(Muzaffer YALÇIN)
Hamd yalnız Allah (c.c.)'ya mahsustur. Salât ve selam âlemlere rahmet olarak gönderilen ve hâtemü'l-enbiyâ olan Allah Rasûl'ü Efendimizin üzerine olsun! Rabbimizin vermiş olduğu bütün nimetlere şükürler olsun! İnsanı yaratılış gayesinden uzaklaştırıp, isyan bataklığına sürüklemek için hiç...

EL-MÜTEKEBBİR EL-MÜTEKEBBİR(Sultan ÇONGAOĞL)
"Büyüklükte eşi benzeri olmayan ve her hadisede büyüklüğünü gösteren" & Mütekebbir, büyük anlamına gelen Kebîr ismiyle yakın anlamdadır. Fakat bu ismin ifade ettiği büyüklük, özel bir büyüklüktür. Bundan dolayı şu şekillerde tanımlanmaktadır: "Büyüklüğün kemâlinde, her şeyden yüce"(1) ...

TATİLİ DEĞERLENDİRELİM, KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENELİM TATİLİ DEĞERLENDİRELİM, KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENELİM(Eyüp ÖZBERK )
İnsan belirli bir gaye ve maksadın hasıl olması için imtihan evi olan dünyaya gönderilmiştir. Bu dünya hayatında kendisi için belirlenen yollardan herhangi birisini tercih ederek ebedî olan âhiret hayatına hazırlık yapar. Sınırlı olan ömür tükenince de yaptıklarının karşılığını mükafat veya ceza ola...

ELBET BİR GÜN... ELBET BİR GÜN...(Canan GÜR)
Rasûlullah Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Hikmetin başı Allah korkusudur."(Beyhâkî, Delâil) Cenâb-ı Allah'ın azametini görüp, O'nu yakînen tanıdıkça kulda Allah korkusu artar. Bizde emanet olarak verilen ruhumuzun Hakk'ın huzuruna döneceği günün, karşılaşacağımız mahşer gününün aklımıza düşmesinden ö...

ÇOCUKLARDA KUR'AN EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA KUR'AN EĞİTİMİ(Figen EKİZ)
İnsanları "ahsen-i takvîm" ve İslâm fıtratı üzere yaratan Rabb'imiz bizlere hediyenin ve emanetin en güzelini vermiştir ki, bu hediye ve emanet çocuklarımızdır. Bizler ebeveyn olarak çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarından sorumluyuz. Bu sorumluluğun en başta geleni ise çocukların dînî eğitimleridir. Bu ...

RABB'İME MÜNÂCÂTIM RABB'İME MÜNÂCÂTIM(Necati YÜKSEL)
Yâ Rabbi! Senden başka yoktur benim İlâhım, Bağlandı sana kalbim, sensin benim Penah'ım Lutfeyle rahmetini, ihsan et cennetini, Zâtının rızasını esirgeme Allah'ım. Rahmân olan da sensin, Rahîm olan da sensin Daim kalbim seninle, sen dilediğini eylersin, Lutfeyle rahmetini, ihsan et cennetini...

TEVHİD'İN İNSANLIĞA MESAJI TEVHİD'İN İNSANLIĞA MESAJI(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
İslâm, varoluşu, nasıl "vahdet"le açıklarsa, insan toplumu ve onunla ilgili bütün kavramları da aynı şekilde açıklayıp yorumlar. Evrensel varlık düzleminde tevhit, çeşitli ve çelişkili güçlere, tabiat üstü uyduruk varlıklara nasıl karşıysa, insan toplumlarında da insanın insana esaretine yol açan; s...

ALLAH RASÛL'ÜNÜN ÂİLE HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ ALLAH RASÛL'ÜNÜN ÂİLE HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ(Sultan ÇONGAOĞL)
İslâmî toplum düzeninde âile, insanlığın ilk ve asıl birimidir ve medeniyeti mümkün kılan yapıcı bir kuvvettir. Âile, evlilikle kurulur ve akrabalık bağlarının büyümesiyle gruplar, aşiretler, toplumlar ve milletler meydana gelir. İnsanlığın yaşadığı uzun tarih açısından baktığımızda Allah R...

EŞLERİN SEÇİMİ VE UYUMU EŞLERİN SEÇİMİ VE UYUMU(Derya DAĞ)
İslâm, evlilik meselesinde tam manasıyla özgürlük vermemiş, "İsteyen istediği ile evlensin" diyerek Müslümanları bu konuda başıboş bırakmamıştır. Bu konuda helal ve haramlarla birlikte, teşvik ve tavsiye hükümleri de bulunmaktadır. İslâm dininde evlilik için maddiyat, güzellik ve asaletten ...

İMAM ZEYNE'L-ÂBİDÎN (R.A.) İMAM ZEYNE'L-ÂBİDÎN (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Künyesi Ebû Muhammed ve Ebu'l-Hasan'dır. Lakabı, ibadet edenlerin ziyneti ve secde edenlerin efendisi anlamına gelen "Zeyne'l-Âbidîn" ve "Seyyidu's-Sâcidîn"dir. Babası, İmam Hüseyin; annesi son İran Hükümdarı Yezdcürd'ün kızı Şehribanu'dur. 5 Şaban 38 / 6 Ocak 659'da Medîne'de doğmuş ve 22 Muharrem ...

FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRÂ FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRÂ(Münevver YILDIR)
Hatice validemizin kızı Rasûlullah'ın goncası Ümmet-i Muhammed'in tâcı Yâ Fâtımâtü'z-Zehrâ Kainatın güzeli Kadınların şerefi Bülbül gibi kendisi Yâ Fâtımâtü'z-Zehrâ Dünya ve âhiretin güneşi Cennetin solmayan çiçeği Meleklerin meleği Yâ Fâtımâtü'z-Zehrâ Rasûlullah'a doyamadı Altı ...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Geçen haftaki yazımızda Müslümanların Hz. Cafer'i (r.a.) kendilerine sözcü olarak seçmelerini ve Habeşistan Kralı Necâşî'nin huzuruna gittiklerinden bahsetmiştik. Bu sayımızda da Necâşî ile Müslümanlar arasında geçen konuşmalara değineceğiz. Muhâcirlerin Necâşî'nin Huzurunda Muhâk...

EY EFENDİM SEVGİLİM! EY EFENDİM SEVGİLİM!(Sümeyye YILDIRIM)
Bugün Rebîülevvel'in on ikisi Doğdu cihanın batmaz güneşi Kahroldu karanlığın çehresi Hoş geldin ey Efendim Sevgilim! Dünyanın merkezine düştü nurdan bir tohum Mazlumların beklediği oldu, kutlu doğum Felah buldu yetim, yoksul, mazlum Hoş geldin ey Efendim Sevgilim! Yüz on iki bin âlemin ...

ŞEYTANIN HİLELERİ -II ŞEYTANIN HİLELERİ -II(Süleyman İLHAN)
Geçen sayıda, İbn-i Arabî Hazretleri'nin "Şeceretü'l-Kevn" adlı eserinde zikredilen; Efendimiz (s.a.v.) ve ashâbının yanına, bazı suallere cevap vermek için şeytanın gelişi, onun insanlar içerisinde en fazla nefret ettiği kimseler, insanlar sâlih amel ve ibadet yaptıkça çekmiş olduğu sıkıntı ve ümme...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |