Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

RAHMET, MAĞFİRET VE CEHENNEM AZABINDAN KURTULUŞ'A DOĞRU BaşYazı...

RAHMET, MAĞFİRET VE CEHENNEM AZABINDAN KURTULUŞ'A DOĞRU / Abdurrahman ÇALIŞKAN

İçinde bulunduğumuz mübarek Şâban ayı, bütün amellerin Allah'a yükseltileceği ve insanların yaptıkları her ne varsa hesap edileceği kutsî bir mevsimdir. Rızık ve eceller bu ayda taksim olunur, herkesin bir yıllık amelesi, vazifeli meleklerce bu ayda hesap edilip Huzûr-u İlâhîye çıkartılır. ... devamı...


RAHMET AYINA YAKLAŞIRKEN... RAHMET AYINA YAKLAŞIRKEN...(Muzaffer YALÇIN)
Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd-ü senalar olsun, Rasûlullah Efendimize, âline, ashabına ve ehl-i beytine salât ve selam olsun. Rabbimiz Celle ve Alâ Hazretleri Kur'ân-ı Mecîd'inde buyurmaktadır ki: "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındı...

EL-BÂRÎ (c.c.) EL-BÂRÎ (c.c.)(Sultan ÇONGAOĞL)
"Her şeyin âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan" & Bârî, bir kalıptan döker gibi düzgün, tertipli ve güzel yaratan, organ ve cihazları birbirine mütenasip ve kainattaki genel düzene ve gayelere yardımcı ve uyumlu olarak yaratan anlamına gelir.(1) "Bârî" kalıbı daha ziyade Allah (c.c.)...

TEVHİD VE HZ. İSA (A.S.) - I - TEVHİD VE HZ. İSA (A.S.) - I -(Cuma Ali KARA)
Yüce Rabbimiz, insanı en güzel bir şekilde yaratmış ve onu yeryüzünde halifelik unvanı ile şereflendirmiştir. İnsanoğluna bu şerefi veren Rabbimiz, onu kendi haline bırakmamış, kendi içlerinden seçtiği kullarına peygamberlik vazifesi yükleyerek, insanlara karşı ilâhî hüccetini tamamlamıştır. "Allah ...

DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR?* DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR?*(Abdülcelal EMANET)
Bir gün, mutasavvıf İbrâhîm b. Edhem (k.s.), Basra sokaklarından geçerken, halktan bir topluluk etrafını sarıp şu soruyu sordular: "Yâ İbrâhîm! Bunca zamandır dua ederiz, Hakk Teâlâ duamızı kabul etmez. Halbuki O, Kur'ân-ı Kerîm'inde: "Bana dua ediniz, ben de size karşılığını vereyim." (el...

SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (R.A.) SEYYİD İMAM CÂFER-İ SÂDIK (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
İslâm âlimlerinin göz bebeklerinden olup, On İki İmam'ın altıncısıdır. Künyesi Ebû Abdullah, lakapları Tâhir, Fâdıl, en meşhuru ise Sâdık'tır. 17 Rebiülevvel 80/23 Mayıs 699 tarihinde Medîne'de doğmuş, 25 Şevval 148/15 Aralık 765 tarihinde aynı yerde vefat etmiştir. Kabri, Cennetü'l-Bâkî'de olup, ba...

ORUÇLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER ORUÇLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER(talha)
GENEL BİLGİLER: * İslâm'ın beş temel esâsından birisi de Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmaktır. Oruç da namaz gibi bedenî bir ibadettir. * Ramazan ayı, Ramazan hilâl'inin görülmesi ile sahih olur. Havanın bulutlu olması sebebiyle Hilâl'in görülmemesi halinde ise Şa'bân ayının otuz güne tamamlanmas...

ŞABAN-I ŞERİF VE RAMAZANIN BAŞLANGICI* ŞABAN-I ŞERİF VE RAMAZANIN BAŞLANGICI*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Şaban-ı Şerif Hadis-i şerifte buyruluyor: "Recep Allah'ın, Şaban benim, ramazan ise ümmetim ayıdır. (Şaban günahları siler, Ramazan ise oruç tutanları temizler.) (1) "Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar ondan gafildirler. Halbuki Şabanda kulların amelleri Rabbü'l-âle...

ARANAN ADAM SA'D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.) ARANAN ADAM SA'D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)(Rahime KÖYLÜ)
Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. Salât ve selam kâinatın efendisi, Allah'ın habîbi, peygamberlerin sonuncusu ve insanlık âleminin medâr-ı iftihârı Hz. Ahmed (s.a.v.)'in ve O'nun âli'nin ve ashâbı'nın üzerine olsun! Allah Rasûl'ünün emirlerine en ziyade itaat edenler muhakkak ki Allah'ın...

ÇOCUKLARIMIZLA NASIL İLETİŞİM KURMALIYIZ? ÇOCUKLARIMIZLA NASIL İLETİŞİM KURMALIYIZ?(Ayhan ÖZKAN)
Yaşanan sıkıntıyı ve sorunu anlayabilmek için ilk işimiz çocuğumuzla konuşmak olmalıdır. Ancak konuşmak için uygun bir zaman seçmek de sorunu çözmede çok önemli bir ayrıntıdır. Örneğin; kendimizin veya çocuğumuzun yorgun olmadığı, çocuğumuzun gergin veya sinirli olmadığı, kafasının başka şeylerle me...

İSLÂM'DA İSTİŞARE İSLÂM'DA İSTİŞARE(Mustafa ULUM)
İslâm'ın üzerinde durduğu ehemmiyetli prensiplerden birisi de istişaredir. İstişare, kelime olarak "işaret" kökünden gelir ki; fikir danışma, nasihat isteme anlamlarına gelir. İstişare sadece, Müslümanların hususi hayatlarında karşılaşacakları meselelerin çözümünde değil, siyasî hayatın y...

RECÂ RECÂ(Yakup YÜKSEL)
Recâ: Genellikle, bir önceki sayıda işlediğimiz Havf terimiyle birlikte kullanılan Recâ, ümit etmek, umutlu olmak demektir. Allah'ın fazlına, atâsına, ihsanına, keremine, rahmetine ve lütfuna bel bağlamak mânâsına gelen recâ, yeis (ümitsizlik) hâlinin zıttı olup havfullah ile birlikte bulunması arz...

KALBİM SENİNLE ATIYOR YÂ RASÛL (S.A.V.)! KALBİM SENİNLE ATIYOR YÂ RASÛL (S.A.V.)!(Nebahat DÜZENCİ)
Can Efendim! Kalbim seninle atıyor. Hadîs-i şerîflerinle, sünnet-i seniyyelerinle avunuyor. Sana salât-ü selam ediyor. Seni görmeden seviyor, seviyoruz ey sevgili! Efendim! Kalbim buruk ve hüzünlü. Sana tam anlamıyla ümmet olamadık, seninle yaşayamadık gül Peygamberim! Ayaklarının altında...

EFENDİME SELAM OLSUN! EFENDİME SELAM OLSUN!(Ali KOCABAŞ)
Canım, varım, her şeyim Efendime fedâ olsun! Şahım, efendim, şeyhim Efendime selam olsun! Sevmişim bir kere candan Ayrılmaz et tırnaktan Üçoluk'un dağlarından Efendime selam olsun! Bir garibim, mahzun gönlüm Efendim'siz açmaz gülüm Onsuz geçmez benim günüm Efendime selam olsun! Gö...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |